Domes ziņas

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 3.decembrī notika kārtējā LMIIA domes sēde. Darba kārtībā bija vairāki jautājumi. LMIIA dome asociācijas vārdā vairākkārt ir rakstījusi vēstules dažādām valsts iestādēm par jautājumiem, kuru risināšana nav tikai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kompetencēs, bet nepieciešama ir augstākstāvošu institūciju atbalsts un lēmumu pieņemšana. LMIIA dome ir saņēmusi atbildes uz vairākām no tām. Latvijas Kultūras balvas žūrija uz LMIIA priekšlikumu par Gada pedagoga nominācijas ieviešanu atbildēja, ka žūrijas sastāvā ir tikai 7 personas, līdz ar to darba jaudas neatļauj ieviest šādu nomināciju.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 21.februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Akmens zālē uz ikgadējo kopsapulci bija aicināti visi Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (LMIIA) skolu pārstāvji, lai apspriestu mūsu skolām svarīgus jautājumus. Šogad bija kārta arī asociācijas domes pārvēlēšanai.

Diemžēl dažādu iemeslu dēļ uz mūsu tikšanos bija ieradušies pārāk maz dalībnieku, lai būtu kvorums, tādēļ lēmumu pieņemšana un LMIIA domes pārvēlēšana notika jau nākošajā izsludinātajā sapulcē šī gada 8.martā Jāzepa Mediņa Rīgas 1.Mūzikas skolā.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 Šogad mēs – Latvijas mūzikas skolu direktori tikāmies jau otro reizi. 17.janvāra sanāksmi organizēja Latvijas Nacionālais Kultūras centrs, lai runātu par Pedagogu darba samaksas noteikumiem, bet 8.februārī pulcējāmies ikgadējā Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (turpmāk – LMIIA) biedru kopsapulcē. Vispirms noklausījāmies LMIIA Domes priekšsēdētāja Aivara Broka sagatavotu atskaiti par darbu 2016.gadā. Notikumi virknējās cits aiz cita, bijusi intensīva sarakste un tikšanās ar nozīmīgiem kultūrpolitikas veidotājiem Latvijā. Galvenais jautājums visa gada garumā – mūzikas skolu finansējums.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 Šovasar 7.jūlijā LMIIA Dome tikās vasaras izbraukuma sēdē Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, kur mūs laipni uzņēma skolas direktore Ineta Pilverte. Ko lai saka, Iecavas bērniem ir viss nepieciešamais, lai ar prieku dotos uz mūzikas un mākslas skolu. Iecavā ir uzcelta moderna un skaista celtne, to ieskauj gleznains parks. Skolai iegādāti jauni un labi mūzikas instrumenti, gaumīgas mēbeles un vajadzīgais informācijas tehnoloģiju aprīkojums. Skolas zāle ir izcili skaista, kur bērniem pašiem muzicēt un mācīties klausīties labu mūziku. Iecavas pašvaldība rūpējas par savu bērnu izglītošanu. Pirmkārt, tas viss ir domāts mūsu bērniem - tiem cilvēkiem, kas dzīvos pēc mums un veidos Latvijas kultūru.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 2016. gada 26. februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (turpmāk – LMIIA) Atskaites kopsapulce. Darba kārtībā LMIIA Domes priekšsēdētāja Aivara Broka atskaite par asociācijas darbu gada garumā, Revīzijas komisijas ziņojums, debates par Domes priekšsēdētāja atskaiti un revīzijas komisijas ziņojumu, atskaites un ziņojuma apstiprināšana. Tika pārrunātas dažādas aktuālas mūzikas skolu problēmas un pieņemts lēmums.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

2014. gada 21. oktobrī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā notika kārtējā LMIIA domes sēde. Domes priekšsēdētājs Aivars Broks iepazīstināja ar Eiropas Mūzikas skolu Asociācijas (EMU) vēstuli, kurā izteikts ielūgums uz Ģenerālo Asambleju šī gada 5. un 6. decembrī. Tā kā esam Eiropas Mūzikas skolu (EMU) asociācijas sastāvā, tad mūsu asociācijai ir jānodrošina Latvijas līdzdalība šajā organizācijā. Ar sarakstes palīdzību noskaidrojām, ka arī EMU prezidijā notiek pārmaiņas. Mums labi pazīstamā EMU prezidija locekle Helena Maffli nolēmusi pārtraukt darbību prezidijā un šī gada decembrī Berlīnē paredzamajā Ģenerālajā asamblejā viņa piedalīsies beidzamo reizi. Diemžēl Latvijas pārstāvjiem šoreiz ir problemātiski apmeklēt šo forumu finansiālu apstākļu dēļ.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

 25. martā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā uz kārtējo sēdi sanāca LMIIA domnieki. Kaut arī janvārī un februārī redzamu notikumu mūsu asociācijā mazāk, tomēr, elektroniski sazinoties, turpinām strādāt. Domes priekšsēdētājs Aivars Broks izteica lielu gandarījumu par veiksmīgi noorganizēto EMU Prezidija vizīti Rīgā marta mēnesī. Vēlreiz pārrunājām, kā veidot tālāku sadarbību ar EMU.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

No 7. līdz 9. martam Rīgā notika Eiropas Mūzikas skolu apvienības (European Music School Union – EMU) prezidija darba vizīte, kurā piedalījās EMU prezidija priekšsēdētāja Helena Maffli no Šveices, ģenerālsekretāre Gerrie Koops no Nīderlandes un valdes locekļi Urvi Haasma no Igaunijas, Timo Klemettinen no Somijas, Tomas Kolafa no Čehijas un Willem van Moort no Nīderlandes. EMU prezidija darba vizītes tiek organizētas vairākas reizes gadā kādā no EMU dalībvalstīm.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

LMIIA Dome uz kārtējo sēdi sanāca 2013.gada 29.oktobrī. Datums tika rūpīgi saskaņots ar Latvijas Nacionālā centra direktori un topošo Kultūras ministri Daci Melbārdi, lai starp daudzajām intervijām, sanāksmēm, gatavošanos konferencei „Dziesmu un deju svētki Latvijas simtgadei”, kuru organizēja Latvijas Nacionālais kultūras centrs, viņa veltītu laiku arī mūzikas skolu direktoriem. Sanāksmē piedalījās LMIIA Domes delegāti, no LNKC direktore Dace Melbārde, Jolanta Klišāne, Vita Cīrule, Česlavs Batņa un Māra Kalve. Asociācija joprojām nenogurstoši cīnās, lai mūzikas un mākslas skolas varētu profesionāli mācīt savus audzēkņus, un tam ir vajadzīgi priekšnosacījumi, sakārtoti Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmas”.

©2024 LMIIA

Search