Domes ziņas

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Dažas dienas pēc Dziesmu svētkiem LMIIA dome tikās izbraukuma sēdē Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā. Galvenā uzmanība sēdē tika pievērta valsts finansējuma atgūšanai iepriekšējā apmērā. Tāpēc aktuāls ir jautājums par Ministru kabineta noteikumu Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” grozījumiem.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Mācību gada otrais mēnesis oktobris skolu direktoriem bija rosīgs un piesātināts ar daudziem plānošanas darbiem. Skolās rit pēdējā mācību nedēļa pirms audzēkņu rudens brīvdienām, pedagogi interesējas par dažādu konkursu nolikumiem, izstrādā metodiskos darbus un turpina savu ikdienas darbu.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Vasaras vidū, kad smaržo liepu ziedi un pļavas slīgst vīgriežu kupenās, LMIIA domnieki pulcējas ikgadējā izbraukuma sēdē. Šovasar 12. un 13. jūlijā par tikšanās vietu kļuva skaistā un gleznainā Gaujiena. Mūs viesmīlīgi sagaidīja Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve un iepazīstināja ar skolu. Vasaras lielākais un arī nozīmīgākais notikums Gaujienas mūzikas un mākslas skolai ir ikgadējā radošā vasaras nometne „Vītolēni”. Arī šogad 20. jūlijā Gaujienā saradās 122 jaunie mūziķi no dažādām mūzikas skolām, lai kopīgi muzicētu orķestrī. Šogad nometnei jau 10 darbības gads!

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Arī trauksmainajā skolu eksāmenu laikā – maija mēnesī turpinājās Latvijas Mūzikas Izglītības Iestāžu asociācijas domes darbs.
  2012.gada 22.maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika kārtējā sēde. Domes priekšsēdētājs Aivars Broks iepazīstināja sēdes dalībniekus ar priekšlikumiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, izdotiem Rīgā 2011.gada 27.decembrī, koeficentos. Asociācijas rekomendētie labojumi ir nosūtīti Saeimai ar pavadvēstuli, un vēstules beigās ir norādījums, ka noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Domes sēde notika 2012.gada 1. martā Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā.
Tajā tika izskatīti vairāki jautājumi.
LMIIA vadībai ir regulāra sarakste ar EMU (The European Music School Union). No saviem ārzemju kolēģiem saņēmām ziņu, ka 30.aprīlis ir izsludināts par Starptautisko džeza dienu, un tādēļ arī Latvijas mūzikas skolām ir izteikts aicinājums, sarīkot džeza mūzikas koncertus. Domes sēdē pārrunājām par mūsu iespējām rīkot šādus koncertus. Ideja ir atbalstāma, jo mūzikas skolu audzēkņiem ir interese spēlēt džeza mūziku.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

LMIIA asociācija vēlas pievērst sabiedrības uzmanību mūzikas izglītībai Latvijā. Tādēļ tiks sasaukts forums, lai diskutētu par mūzikas izglītību šodien un nākotnē. Nepieciešams sasaistīt šīs nozares – mūzikas izglītība un mūzikas nozare, bez izglītības nav nozares attīstība. Ir jārunā par mūzikas izglītības kvalitāti, konkurētspēju, nepieciešamību, tās vietu un lomu sabiedrībā, jādefinē, kādi ir mūzikas izglītības mērķi un uzdevumi šodien, un kāds finansējums nepieciešams nozarei. Zinām, ka Kultūras ministrijas koncepcijā kultūrizglītība bija kā prioritāte. Bet kā ir patiesībā? LMIIA priekšlikums, ierakstīt arī nacionālās attīstības plānā mūzikas izglītību.

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

2012.gada 3.janvārī uz pirmo sēdi Jaunajā gadā sanāca LMIIA dome. Par notikumiem sēžu starplaikos informēja domes priekšsēdētājs Aivars Broks. 2011.gada nogalē bijušas tikšanās Saeimas komisijā, domes pausto viedokli par nepieciešamību atgūt noņemto finansējumu mūzikas un mākslas skolām atbalsta Saeimas deputāte I.Rībena.
LMIIA ir saņēmusi EMU bukletus, kuros ir apkopota informācija par 2010.gada statistiku par EMU dalībskolām, arī Latvijas mūzikas skolām.

©2023 LMIIA

Search