Atzinības raksts

Atzinības raksts

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

NOLIKUMS
par Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas
Atzinības raksta piešķiršanu

 1. Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (turpmāk tekstā – LMIIA) Atzinības raksts ir LMIIA apbalvojums. Atzinības rakstu piešķir fiziskām personām par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mūzikas izglītībā un tās veicināšanā.
 2. Ierosināt LMIIA Atzinības raksta piešķiršanu ir tiesīgi Latvijas mūzikas izglītības iestāžu direktori, Valsts kultūras inspektori, nevalstiskās organizācijas un LMIIA Dome.
 3. Atzinības rakstu piešķir ar LMIIA Domes lēmumu.
 4. Ierosinājumi par Atzinības raksta piešķiršanu iesniedzami LMIIA Domei, norādot:
  4.1. vārdu, uzvārdu;
  4.2. darba vietu, ieņemamo amatu;
  4.3. darbības aprakstu un motivējumu Atzinības raksta piešķiršanai.
 5. Iesniegto ierosinājumu apbalvošanai izskata kārtējā LMIIA Domes sēdē un sagatavo 5 darba dienu laikā pēc LMIIA Domes sēdes.

Atzinības rakstu pasniedz LMIIA Domes deleģēta persona.

 

 

©2024 LMIIA

Search