Domes ziņas

LMIIA domes sēdē

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

 3.decembrī notika kārtējā LMIIA domes sēde. Darba kārtībā bija vairāki jautājumi. LMIIA dome asociācijas vārdā vairākkārt ir rakstījusi vēstules dažādām valsts iestādēm par jautājumiem, kuru risināšana nav tikai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kompetencēs, bet nepieciešama ir augstākstāvošu institūciju atbalsts un lēmumu pieņemšana. LMIIA dome ir saņēmusi atbildes uz vairākām no tām. Latvijas Kultūras balvas žūrija uz LMIIA priekšlikumu par Gada pedagoga nominācijas ieviešanu atbildēja, ka žūrijas sastāvā ir tikai 7 personas, līdz ar to darba jaudas neatļauj ieviest šādu nomināciju.

Sāpīgs jautājums profesionālās ievirzes skolām ir VIIS sistēmas lietošana. LMIIA ir rakstījusi par šo problēmu IZM, KM un LNKC. Vienīgā atbilde kas saņemta no IZM ir, ka datus drīkst ievadīt arī vēlāk, nekā septembra pirmajos datumos. Vēlmi uzlabot VIIS sistēmu, pielāgojot to profsionālās ievirzes izglītības iestāžu specifikai, neesam sagaidījuši. Esam atbalstījuši Dziesmusvētku biedrības izvirzīto protestu IZM ierosinājumam samazināt Mūzikas studu skaitu vispārizglītojošajās skolās.

Uz jautājumu par valsts finansēto audzēkņu skaita palielināšanu profesionālās ievirzes skolās, esam saņēmuši noraidošu atbildi, jo ar pedagogu algas pielikumu par slodzi, jau tā ir izdarīts palielinājums kopējā finansējumā.

Sēdē tika apspriesta, pēc domnieku domām, iespējamā turpmākā profesionālās ievirzes skolām finansējamo audzēkņu skaita kārtība. Neapstrīdot jau iepriekš pieņemtās regulas (valsts konkursi, darbība savā kultūrvidē …), ja valsts finansējumu nav iespējams piešķirt vairāk audzēkņiem, tad jāsaglabā patreizējā mākslas un mūzikas programmās mācošo audzēkņu attiecība, kā arī nedrīkst piešķirt finansējumu jaunatvērtajām skolām, ja nav piešķirts papildus finansējums.

Domes sēdēs atkārtoti runājam par KM nepārdomāto rīcību attiecībā uz Dziesmu svētku kustības nepārtrauktību. Netiek saskatīta Mūzikas skolu svarīgā loma šajā procesā: gan pedagogu sagatavošanā, gan profesionālu mūziķu sagatavošanā, gan visu nozaru dalībnieku sagatavošanā. Sevišķu KM nevēlēšanos un tuvredzību Kultūrizglītības nozares neatbalstīšanā saskatām pēc skandalozā 19. novembra koncerta pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kad 100 gades koncertu sakarā varam tērēties uz nebēdu, bet nākotne mūs neinteresē.

 

Vienojāmies, ka Latvijas Mūzikas skolu konference notiks Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 2019. gada 8. un 9. martā.

Informāciju sagatavoja:
Līga Paukšte

©2024 LMIIA

Search