Domes ziņas

EMU prezidija vizīte Rīgā

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

No 7. līdz 9. martam Rīgā notika Eiropas Mūzikas skolu apvienības (European Music School Union – EMU) prezidija darba vizīte, kurā piedalījās EMU prezidija priekšsēdētāja Helena Maffli no Šveices, ģenerālsekretāre Gerrie Koops no Nīderlandes un valdes locekļi Urvi Haasma no Igaunijas, Timo Klemettinen no Somijas, Tomas Kolafa no Čehijas un Willem van Moort no Nīderlandes. EMU prezidija darba vizītes tiek organizētas vairākas reizes gadā kādā no EMU dalībvalstīm.

   Latvijas Mūzikas Izglītības Iestāžu asociācijas (LMIIA) dome 7.martā noorganizēja EMU viesu tikšanos Latvijas Nacionālajā Kultūras centrā (LNKC) ar Latvijas Republikas Saeimas deputāti, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāju Danu Reiznieci-Ozolu, Latvijas Nacionālās Mūzikas padomes priekšsēdētāju Solvitu Sējāni, kā arī LNKC vadību – direktores p.i. Mārīti Grebzdi, Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītāju Jolantu Klišāni un mūzikas izglītības ekspertu Česlavu Batņu. LMIIA domi pārstāvēja priekšsēdētājs Aivars Broks, kā arī domes locekļi Dace Štrodaha, Ilze Dāve un Ligita Zemniece.

   EMU prezidija priekšsēdētāja Helena Maffli, visus sveicinot, iepazīstināja ar EMU – EMU dalībvalstu sastāvu, mūzikas skolu skaitu organizācijā, audzēkņu un pedagogu skaitu. Viņa īsumā pieskārās EMU galvenajiem darbības virzieniem, to starpā, pedagogu pieredzes apmaiņas un tālākizglītības iespējām, kā arī EMU jaunatnes mūzikas festivāliem. Tika pieminēta arī labā sadarbība ar Latvijas organizāciju – LMIIA.

   Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītāja Jolanta Klišāne pastāstīja par LNKC lomu Vispārējo Latviešu Dziesmu un deju svētku organizēšanā, par Dziesmu svētku kustību Latvijā, par dalībniekiem un par mūzikas skolu lielo lomu svētku pastāvēšanā. Viesi noskatījās arī video materiālu par Dziesmu svētkiem. Tika pieminēta arī LMIIA, kura neļauj LNKC „atslābt” mūzikas skolu jautājumā.

   Saeimas deputāte, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja Dana Reizniece – Ozola izstāstīja par kultūrizglītības lielo lomu jauniešu audzināšanā un izaugsmē, pauda arī viedokli par šodienas stāvokli vispārējās izglītības lauciņā saistībā ar plānoto centralizēto eksāmenu ķīmijā un fizikā ieviešanu, izteica savas domas šajā jautājumā. Arī EMU prezidija locekļi padalījās pārdomās šā jautājuma sakarā – tā, piemēram, Timo Klemettinen pauda viedokli, ka svarīgas ir valsts prioritātes – ja valstij ir svarīgas mūsu radošās profesijas, tad nekādi papildus centralizētie eksāmeni nevar būt.

   Latvijas Nacionālās Mūzikas padomes (LNMP) priekšsēdētāja Solvita Sējāne pastāstīja par LNMP darbu un plāniem, kā arī par izdevniecības „Muzika Baltika” lomu mūzikas izglītības procesā.

   Kā suvenīrs katram viesim no LNKC tika pasniegts kompaktdisks „Saules svētki” – koncerta „Jāzepam Vīolam – 150” 2.07.2013.gada Latvijas Universitātes Lielajā aulā ieraksts.

   Tālāk sekoja EMU prezidija darba pirmais cēliens, kurā prezidijs strādā pats atbilstoši savai darba kārtībai.

   Tās paša dienas vakarā Rīgas Biržas izstāžu zālē EMU viesiem tika piedāvāta Mikalojus Konstantīna Čurļoņa un viņa laikabiedra latvieša Rūdolfa Pērles gleznu izstāde. Vēlāk, neformālā sarunā pie vakariņu galda, A.Broks izstāstīja Helenai Maffli Latvijas mūzikas izglītības pēdējo 5 gadu vēsturi, minot arī cerību, ka šodien situācija pakāpeniski attīstās pareizā virzienā. Tika nolemts, ka šo ziņojumu varētu rakstiski nosūtīt EMU prezidijam. Helēna Maffli arī vēlējās zināt, ko EMU ir devusi Latvijai, un ko Latvijas varētu dot EMU. A.Broks pastāstīja, ka šai sadarbībai ir 2 galvenie uzdevumi: 1) būt Eiropas Savienības struktūrā un tādējādi prezentēt Latviju starptautiski; 2) pastāstīt EMU par Latvijas vēsturi, tradīcijām, vēsturiski izveidojošos mūzikas izglītības sistēmu, kura nodrošina labu izglītības kvalitāti; 3) ietekmēt un bagātināt EMU ar savu pieredzi; kopā ar Austrumeiropas valstīm, kurās ir līdzīga mūzikas izglītības sistēma, turēties kopā un popularizēt savu izglītības modeli. Var pieminēt, ka vakariņu gaitā viesi laimīgā kārtā varēja baudīt arī koncertu, tā kā krodziņā uzstājās akordeoniste Marija Adijāne, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studente un bijušā Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkne. Marija, redzot pazīstamas sejas, nolēma muzicēt „uz pilnu klapi”, tādējādi arī pastarpināti apliecinot mūsu izglītības augsto līmeni.

   Nākošajā dienā, 8.martā, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, kurā EMU turpināja savu darba sesiju, notika koncerts, kurā ņēma dalību dažādu LMIIA skolu audzēkņi. Koncerts apliecināja, ka mūsu audzēkņi ir profesionāli labi sagatavoti – viņu uzstāšanās sajūsmināja ciemiņus. Viesi novēlēja Latvijas mūzikas skolām turpināt attīstīties un neļaut ierēdņiem noniecināt un vājināt mūsu mūzikas izglītību.

 

   Pēc prezidija kārtējā darba diviem cēlieniem tika nolemts viesiem parādīt Jūrmalu. Vakara pastaigā pa Jomas ielu Dace Štrodaha izsmeļoši stāstīja par pilsētas vēsturi, Dzintaru koncertzāli, mūzikas izpausmēm tajā. Pēc vakariņām, jau atvadoties no viesiem, dzirdējām siltus pateicības vārdus par uzņemšanu un kārtējo mūzikas kvalitatīvās izglītības paliecinājumu.    

©2024 LMIIA

Search