Domes ziņas

Domes ziņas 2016.gada vasarā

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

 Šovasar 7.jūlijā LMIIA Dome tikās vasaras izbraukuma sēdē Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, kur mūs laipni uzņēma skolas direktore Ineta Pilverte. Ko lai saka, Iecavas bērniem ir viss nepieciešamais, lai ar prieku dotos uz mūzikas un mākslas skolu. Iecavā ir uzcelta moderna un skaista celtne, to ieskauj gleznains parks. Skolai iegādāti jauni un labi mūzikas instrumenti, gaumīgas mēbeles un vajadzīgais informācijas tehnoloģiju aprīkojums. Skolas zāle ir izcili skaista, kur bērniem pašiem muzicēt un mācīties klausīties labu mūziku. Iecavas pašvaldība rūpējas par savu bērnu izglītošanu. Pirmkārt, tas viss ir domāts mūsu bērniem - tiem cilvēkiem, kas dzīvos pēc mums un veidos Latvijas kultūru.

Lai Iecavas un daudzas citas jaunuzceltās mūzikas un mākslas skolas, arī ne tik labi situētās, vecās un nepiemērotās telpās pastāvošās skolas varētu funkcionēt, būt par savas pilsētas, pagasta, novada kultūras cienīgu iestādi, ir nepieciešami cilvēki, kas iedzīvina šīs iestādes. Mūsu mūzikas un mākslas pedagogi ir radoši, izdomas bagāti un darbā pašaizliedzīgi cilvēki, kas mīl savu darbu. Kad aptaujāju savus pedagogus par kārtējā mācību gada sasniegumiem un kā tas viņiem izdevās, tad pedagogu atbildes ir, piemēram, darbs jādara ar mīlestību vai cita atbilde - mērķtiecība, pozitīvisms, attieksme un atbildība pret darbu. Vēl atbilde – tika ieguldīts mērķtiecīgs un pašaizliedzīgs darbs ar audzēkņiem un viņu vecākiem. Arī mums – skolas vadībai ir jāparāda labā griba un atbalsts saviem pedagogiem, jānodrošina labus darba apstākļus. Diemžēl laimīgs, ar dzīvi apmierināts pedagogs, gatavs pašaizliedzīgi strādāt, ir iespējams ar samērīgu atalgojumu. Šodien saka – konkurēt spējīgu atalgojumu. Vai mēs varēsim konkurēt ar vispārizglītojošo skolu pedagogu atalgojumu? Varbūt nevajag, jo mēs pārtiekam no mūzikas un mākslas?

7.jūlija sanāksmē LMIIA Domes priekšsēdētājs Aivars Broks informēja par saraksti ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, ar Kultūras ministri D.Melbārdi, Ministru kabinetu par Ministru kabineta noteikumu Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” grozījumiem. Tiek izstrādāti kvalitātes kritēriji skolām, finansējuma piešķiršanai. No valsts budžeta tiek finansētas arī privātās izglītības iestādes, jautājums, cik pamatota ir to finansēšana.

Jaunā Pedagogu darba samaksas modeļa apspriešana interesē visus, gan direktorus, gan pedagogus. Domes sēdē secinājām, ka attiecībā uz mūzikas skolām ir daudz precizējamu lietu. Mūs satrauc, vai tiešām ar 2017.gadu būs jāsamazina audzēkņu skaits skolās, ja pašvaldība nepalielinās iztrūkstošo daļu! Skolu vadītājiem ir labi jāsadarbojas ar savu pašvaldību un jācenšas pārliecināt, ka nevar samazināt skolas audzēkņu skaitu.

Kāpēc bērniem jāmācās mūzikas skolā? Uz šo jautājumu aicinām rast atbildes Jūs visus - skolas darbiniekus, vecākus, sabiedrību. Mēs asociācijā vēl meklējam veidu, kā uzsākt apjomīgu pētījumu par mūzikas skolu nozīmīgumu Latvijā, jo nepārtraukti mums ir argumentēti jāpierāda profesionālās ievirzes mūzikas izglītības nepieciešamība.

Lai uzzinātu, kā strādā citur mūzikas pedagogi, asociācijas kopsapulcē nolēmām 2016. gadā organizēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Ungāriju.

Brauciens tiek plānots 22.oktobrī, pieteikšanās pie Daces Štrodahas līdz 20. septembrim, veicot iemaksu 30 euro.

Gatavosimies Jaunajam Mācību gadam, kurš arī būs muzikālu notikumu piepildīts, ja mēs to vēlēsimies.

 

Apsveicam A.Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas uzņemšanu LMIIA! 

Informāciju sagatavoja: 
Ligita Zemniece

 

©2023 LMIIA

Search