Domes ziņas

LMIIA Atskaites kopsapulce

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

 Šogad mēs – Latvijas mūzikas skolu direktori tikāmies jau otro reizi. 17.janvāra sanāksmi organizēja Latvijas Nacionālais Kultūras centrs, lai runātu par Pedagogu darba samaksas noteikumiem, bet 8.februārī pulcējāmies ikgadējā Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (turpmāk – LMIIA) biedru kopsapulcē. Vispirms noklausījāmies LMIIA Domes priekšsēdētāja Aivara Broka sagatavotu atskaiti par darbu 2016.gadā. Notikumi virknējās cits aiz cita, bijusi intensīva sarakste un tikšanās ar nozīmīgiem kultūrpolitikas veidotājiem Latvijā. Galvenais jautājums visa gada garumā – mūzikas skolu finansējums.

2016.gadā LMIIA turpināja darbu pie Ministru kabineta noteikumu Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” grozījumiem. Esam panākuši pilnīgu programmas apmaksu, taču uz samazināta audzēkņu skaita rēķina. Asociācija vēlas noskaidrot, vai visām skolām pašvaldības ir gatavas līdzfinansēt iztrūkstošo daļu.

2016.gadā Latvijas mūzikas un mākslas skolās mācījās 25955 audzēkņi, no kuriem valsts (gan nepilnā apjomā) finansēja 23800 audzēkņu apmācību, pašvaldības (gan ne visas) piefinansēja klāt nepieciešamo summu šo 23800 audzēkņu izglītošanai, kā arī finansēja palikušos pilnīgi bez valsts atbalsta 2155 audzēkņus.

Valsts pasūtījumā paredzēta 19200 audzēkņu izglītošana un tik tad arī valsts finansēs. Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis atbalsta pašvaldību līdzdalību mūzikas un mākslu līdzfinansēšanā. Cik zināms, nekāds dokuments šīm par saistībām nav vēl parakstīts.

Šajā gadā tika izstrādāti kvalitātes kritēriji skolām finansējuma piešķiršanai. Šie divi komponenti ir: skolas dalība konkursos un skolas dalība sava novada kultūras dzīvē.

2016.gadā turpinājās sadarbība ar Kultūras ministriju, ar Izglītības un zinātnes ministriju, ar Latvijas Republikas Saeimu. Sūtījām vēstules Ministru prezidentam M.Kučinskim, Izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim, Kultūras ministrei D.Melbārdei, ar skaidrojumu, cik daudz naudas līdzekļi ir nepieciešami Latvijas mūzikas skolu audzēkņu nofinansēšanai. Par mūzikas skolu finansēšanas problēmām tika uzrakstīta arī vēstule Latvijas Pašvaldību savienībai.

2016.gada 11.maijā notika kopīga Latvijas Mūzikas skolu vadības tikšanās ar Kultūras ministri D.Melbārdi, ar Izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski, tikšanos vadīja Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Paudām sašutumu, ka neesam iekļauti jaunajos Pedagogu darba samaksas noteikumos ar 01.09.2016. Mūzikas un mākslas skolas bija nostādītas nevienlīdzīgā situācijā ar pārējām skolām, tādēļ LMIIA izlēma rīkot piketu. Parakstījām vēstuli IZM, Ministru prezidentam. Maija beigās saņēmām vēstuli no Saeimas no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Ilzes Viņķeles. Un tā 2016.gada 31.maijā notika mūsu pirmais pikets pie Ministru kabineta ēkas Rīgā. Paralēli piketēja arī mediķi. Tomēr mūzikas skolu pārstāvju bija maz.

Jūlija mēnesī turpinājām darbu LMIIA Domes sēdē. 15.07.2016. tika pieņemti Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas".

Sanāksmē apspriedām dažādus jautājumus. Latvijas mūzikas skolas turpina darboties arī Eiropas Mūzikas skolu apvienībā (European Music School Union – EMU) un 2016.gada maijā Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha piedalījās Spānijā EMU Ģenerālajā Asamblejas sēdē „Mūzikas izglītības pēctecība”.

Tuvojas lielais notikums mūzikā – Lielās Mūzikas balvas pasniegšana, diemžēl bez nominācijas “Mūzikas pedagogs”, tādēļ arī šogad atkārtoti iesniegsim vēstuli par šīs nominācijas iekļaušanu Lielās mūzikas balvas sarakstā. Mums jāpalīdz celt mūzikas skolotāja darba prestižs!

Mūzikas skolās pēdējo gadu laikā nav izdota neviena jauna mācību grāmata. Kas koordinē mūzikas skolu metodisko darbu, vai mūzikas vidusskolas? Ir nepieciešama mācību grāmata mūzikas teorijā, bet kā tikt pie jaunas mūsdienīgas grāmatas mūsu audzēkņiem?

Kādēļ tik maz audzēkņu izvēlas studēt mūziku, kur paliek mūzikas skolu valsts konkursu laureāti pēc mūzikas skolas beigšanas? Mūs interesē pedagogu pēctecības jautājums un citas, ar mūzikas izglītību nākotnē saistītas, tēmas.

 

Mums jāatrod laiks un līdzekļi, lai sarīkotu forumu “Mūzikas izglītība Latvijā”, tādēļ pagaidām turpināsim šo diskusiju izdevumā “Partita”. Mūsu pamatuzdevums ir nodrošināt audzēkņiem labu profesionālās ievirzes izglītību Latvijas mūzikas skolās.   

Informāciju sagatavoja:
Ligita Zemniece

©2024 LMIIA

Search