Domes ziņas

Domes ziņas oktobrī

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

2014. gada 21. oktobrī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā notika kārtējā LMIIA domes sēde. Domes priekšsēdētājs Aivars Broks iepazīstināja ar Eiropas Mūzikas skolu Asociācijas (EMU) vēstuli, kurā izteikts ielūgums uz Ģenerālo Asambleju šī gada 5. un 6. decembrī. Tā kā esam Eiropas Mūzikas skolu (EMU) asociācijas sastāvā, tad mūsu asociācijai ir jānodrošina Latvijas līdzdalība šajā organizācijā. Ar sarakstes palīdzību noskaidrojām, ka arī EMU prezidijā notiek pārmaiņas. Mums labi pazīstamā EMU prezidija locekle Helena Maffli nolēmusi pārtraukt darbību prezidijā un šī gada decembrī Berlīnē paredzamajā Ģenerālajā asamblejā viņa piedalīsies beidzamo reizi. Diemžēl Latvijas pārstāvjiem šoreiz ir problemātiski apmeklēt šo forumu finansiālu apstākļu dēļ.

Aivars Broks apzina statistikas datus, kurus nodot EMU publicēšanai par Latvijas Mūzikas skolām. Vēl nav apkopota statistika par mūzikas vidusskolu profesionālās ievirzes skolām.

Jau iepriekšējā mācību gadā sākās spriešana par kompetences centriem, līdz šim nav jauna informācija. Noteikti jārunā par riskiem, par iespējamo kvalitātes zudumu nākotnē mūzikas skolu sistēmā. Joprojām neapmierinošs ir finansējums mūzikas skolām, tādēļ jādomā, kā to palielināt.

Kultūras ministrijā norit darbs pie dažādu nolikumu izstrādes. Mūsu domes pārstāvji ir nosūtījuši vēstules Latvijas Nacionālajam Kultūras centram, Kultūras ministrijai Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai par Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmas”.

Roberts Liepiņš norāda, ka jāraksta un jāiestājas par mācību līdzekļu izdošanas nepieciešamību. Diemžēl Latvijā mācību grāmatas izdot ir ļoti dārgi. Vajadzētu veidot valsts pasūtījumu. Pozitīvi, ka mūzikas vidusskolas saņēma valsts finansējumu mācību literatūras iegādei.

LMIIA dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju no 26.oktobra līdz 29.oktobrim. Paredzēts apmeklēt vairākas mūzikas izglītības iestādes.

LMIIA domes locekle Līga Paukšte ierosināja noskaidrot, kad un kur ieviesās nosaukums „Interešu izglītība”. Vai mūzikas skolām arī ir pieejama „Interešu izglītība”? Protams, šo apzīmējumu nedrīkst sajaukt ar mākslinieciskās pašdarbības jēdzienu. Jādomā, kā mūsu skolām piesaistīt „Interešu izglītības” finansējumu?

 

Tā kā darbu sākusi jaunievēlētā Saeima, tad asociācijai jāaktualizē jautājums par sadarbību ar politiķiem. Tikai veiksmīga sadarbība un jautājumu izpratne var dot labu rezultātu.   

Informāciju sagatavoja: 
Ligita Zemniece

©2024 LMIIA

Search