2018./2019.m.g.

Etīžu pēcpusdiena 2019

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Trešo gadu Grobiņas Mūzikas un mākslas skola sapulcinājusi jaunos vijolniekus, lai veltītu nedalītu uzmanību tādam mūzikas žanram kā etīde. Audzēkņi un skolotāji ieradušies no Liepājas 2.Mūzikas skolas, Nīcas MS, Grobiņas MMS un šogad arī no Priekules MMS. Pirms koncerta jaunie vijolnieki aktīvi atbildēja uz jautājumiem un iesaistījās diskusijā par etīdi un vijoles spēles veidiem jeb štrihiem.

Pēc koncerta audzēkņi tika iesaistīti Mākslas skolas radošajās darbnīcās, kur ar iedvesmu un lielu aizrautību izveidoja skaistas svecītes, kas ietvertas gliemežvākos un no jūras izskalotos koka zariņos.

Etīžu pēcpusdiena bija laba meistarklase pedagogiem, kuri pēc pasākuma diskutēja un dalījās pieredzē par aktuālākajām problēmām un iecerēm turpmākajā darbā ar audzēkņiem.

Paldies Grobiņas MMS mākslas skolotājai Birutai Ignatovai par radošo darbnīcu vadīšanu kā arī Liepājas 2.Mūzikas skolas skolotājai Daigai Loceniecei, Nīcas MS skolotājai Lindai Ločmanei, Priekules MMS skolotājām Madarai Jansonei un Indrai Andersonei par audzēkņu sagatavošanu pasākumam "Etīžu pēcpusdiena".

Informāciju sagatavoja:
Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas vijoles spēles skolotāja Iveta Dejus

©2024 LMIIA

Search