2018./2019.m.g.

Mūzikas teorijas pasākumi Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Pirms pieciem gadiem Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā tika ieviesti jauni pasākumi- jaunrades pēcpusdiena “Neturi žirafi aiz dzīvžoga”, “Muzikālais Riču-Raču” un mūzikas teorijas viktorīna “Kas? Kur? Kad?”. Šīs pēcpusdienu aktivitātes ir jau kļuvušas par ikgadēju tradīciju.

Jaunrades pēcpusdiena “Neturi žirafi aiz dzīvžoga” pulcina ap sevi radošākos skolas jauniešus no mūzikas un mākslas nodaļām, kuri ārpus skolas, savā brīvajā laikā, ir sacerējuši muzikālus skaņdarbus vai radījuši kādu mākslas darbu. Ar katru gadu dalībnieku skaits pieaug, arī muzikālie sacerējumi un mākslas darbi kļūst arvien profesionālāki. Dalībniekus novērtē arī žūrija, kuras sastāvā ir mūzikas un mākslas nodaļu skolotāji. Pēc pasākuma žūrija dalās savās domās par redzēto un dzirdēto, dodot konstruktīvus padomus nākotnē, un tos audzēkņi ļoti ņem vērā.

Muzikālās spēles “Riču-raču” ideja tika pārņemta no Bauskas Mūzikas un mākslas skolas, kurā pirmo reizi izdzirdējām par spēli, kura, savukārt, to pārņēma no Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas. Pielāgojot to UMMS solfedžo programmai, arī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā pirms pieciem gadiem aizsākās šī spēles tradīcija, kura orientēta uz 2.-4.klašu audzēkņiem. Spēles gaitā, izejot riču-raču laukumu, skolēniem jāpilda dažādi uzdevumi, saistīti ar solfedžo elementiem. Tagad mūsu skolā tā ir ne tikai grīdas lielformāta spēle, bet arī galda spēle, kura labi iekļaujas mācību procesā, kā aizraujošs, metodisks mācību materiāls audzēkņiem.

Šogad piekto gadu UMMS norisinājās mūzikas teorijas viktorīna “Kas? Kur? Kad?”. Atšķirībā no citiem gadiem, kad tā tika izspēlēta starp UMMS klašu grupām, šogad radās ideja apvienot vairākas skolas. Viktorīnas mērķis bija iepazīties, sadraudzēties un pozitīvā gaisotnē pavadīt jauku pēcpusdienu, izspēlējot dažādus uzdevumus, saistībā ar notikumiem un aktualitātēm Latvijas mūzikas dzīvē, par dažādām mūzikas literatūras tēmām un solfedžo praktiskajiem uzdevumiem. Šī nebija tradicionāla starpskolu komandu spēle. Komandu dalībnieki izlozes kārtībā noteica savu komandu, līdz ar to komandas bija jauktas. Spēles uzdevumi bija veidoti tā, lai maksimāli saliedētu komandu, kas arī veiksmīgi izdevās! Gaisotne bija patiesi jautra, nepiespiesta- gan skolotāju, gan audzēkņu acīs bija smieklu asaras, prieks un saliedētības sajūta. Viktorīnā piedalījās Ķekavas Mūzikas skolas audzēkņu komanda un skolotāja Baiba Santa Vanaga. Paldies arī skolotājām Daigai Ventniecei, Ingai Jukonei un Dacei Melverei par audzēkņu sagatavošanu viktorīnai! Paldies Salaspils Mūzikas un mākslas skolas dalībniekiem par piedalīšanos un skolotājām Alisei Rancānei, Maritai Semjonovai! Paldies Ropažu Mūzikas un mākslas skolai “Rodenpois” komandai un skolotājai Diānai Lunai! Paldies Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu komandai!

Visbiežāk, pieminot vārdu “solfedžo”, daudziem saraucas piere un attieksme ir negatīva. Tomēr es galvoju, ka tas ir mīts un stereotips no kaut kādiem krietni senākiem laikiem. Mūsdienās ir tik daudz plašu iespēju šo mācību stundu veidot saistošu, radošu, aizraujošu! Protams, ka ir jāiegulda papildus darbs, bet tas atmaksājas brīžos, kad redzi-jā, tas darbojas! Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā solfedžo mācās ar prieku!

Informāciju sagatavoja:
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas teorētisko priekšmetu skolotāja Žanna Stankeviča

©2023 LMIIA

Search