2018./2019.m.g.

Mūzikas priekšmetu teorētiskā viktorīna pulcē audzēkņus no sešām Vidzemes mūzikas skolām

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Godinot latviešu komponistu Alfrēdu Kalniņu 140 gadu jubilejas gadā, šā gada 13. februārī Smiltenē norisinājās Smiltenes mūzikas skolas organizētā sadraudzības mūzikas skolu mūzikas teorētisko priekšmetu viktorīna “Alfrēdam Kalniņam – 140”. Šāda veida viktorīna notika otro gadu pēc kārtas pēc vairāku gadu pārtraukuma, pērn tā risinājās Valmierā.

Viktorīnas mērķis bija popularizēt mūzikas literatūru un solfedžo, tāpat veicināt redzesloka paplašināšanu un intereses veicināšanu par latviešu komponistu daiļradi, latviešu tautasdziesmas vietu tajā.

Esam gandarīti, ka Smiltenē pulcējās lielākie mūzikas teorijas entuziasti kopumā no 6 mūzikas skolām – J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas, Strenču mūzikas skolas, Alojas mūzikas un mākslas skolas, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Gulbenes mūzikas skolas un Valmieras Mūzikas skolas.

Lai piedalītos viktorīnā, audzēkņiem bija jāiegulda pamatīgs darbs. Katrai skolas komandai bija jāsagatavo Alfrēda Kalniņa skaņdarba priekšnesums kā savas komandas pieteikums, kas varēja būt brīvā formā (akustiski instrumentāls, dažādos pārlikumos un ar ārpus komandas audzēkņu palīdzību).

Komandu pieteikumiem sekoja viktorīnas uzdevumi, kas sastāvēja gan no tekstu papildināšanas ar trūkstošiem vārdiem, gan A.Kalniņa mūzikas fragmentu klausīšanās, partitūru pārzināšana, tāpat bija mutiski jautājumi par komponista daiļradi, stāstu veidošana par A.Kalniņa dzīvi pēc zīmīgām fotogrāfijām un arī izdzisušu takšu aizpildīšana šādās tautasdziesmās “Maģa, maģa ābelēna”, “Jūriņ` prasa smalku tīklu”, “Kur tu jāsi, smuks puisīti”, “Mājās eju”, “Māte mani tā glabāja” un “Dziedot dzimu, dziedot augu”.

Viktorīnā uzvarētāja laurus plūca Valmieras mūzikas skolas komanda “Con amore jeb Valmieras meitenes” – Anete Everte, Samanta Markus un Evelīna Vīksne ar pedagoģēm Lieni Zvirbuli un Ingu Zirni, savukārt otro vietu un simpātijas balvu ieguva Strenču mūzikas skolas komanda “nePAREIZIE” – Justīne Kleina, Roberts Riņķis, Annika Anta Stepiņa ar pedagoģi Janu Vaivadi.

Viktorīnas dalībnieku sniegumu vērtēja Smiltenes mūzikas skolas direktors Edgars Roslovs, Smiltenes vidusskolas mūzikas skolotāja Solvita Posse un Alūksnes mūzikas skolas teorijas priekšmetu pasniedzēja Agrita Kalniņa.

Nobeigumā vēlamies teikt, ka konkursi un šāda veida viktorīnas bērniem iemāca, ka cīņā svarīgas zināšanas un darbs, bieži vien smags darbs. Piedaloties konkursos audzēkņi apgūst prasmi sadarboties ar citiem, kā piemēram, saviem komandas biedriem, iemācās novērtēt uzvaras un veselīgi pieņemt zaudējumus. Tāpat, gan šis, gan bijušie un vēl konkursi, kas būs, konkursantiem palīdzēs veidot veselīgu pašapziņu, lai turpmākajā dzīvē ikviens no mūzikas skolas absolventiem būtu pēc iespējas laimīgāks un ar dzīvi apmierināts cilvēks.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Bukava, Smiltenes mūzikas skolas direktora vietniece

©2023 LMIIA

Search