2018./2019.m.g.

Gulbenes Mūzikas skola

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Gulbenes Mūzikas skola 27.aprīlī tika sumināta savā 60 gadu jubilejā. Krāsaina un piepildīta svētku diena, kurai gatavojāmies jau kopš pērnā gada nogales. Pats svētku gatavošanās process bija ideju bagāts un darbīgs. Un vienmēr ir patīkami, ka pēc svētkiem ir gandarījuma un labi padarīta darba sajūta.

Mūsu svētku moto bija “Lido - mūzika dos Tev spārnus!” Un patiesi mūzika mūs var pacelt augstāk par ikdienas rūpēm un, ja vien ļaujamies, tā var dot spārnus mūsu gara lidojumam.

Skolas skolotāji un darbinieki – tā ir vārdos nenovērtējama vērtība. Taču šajā svētku dienā pateicāmies ikvienam skolas darbiniekam, skolotājam. Arī pašvaldības pateicības rakstus saņēma mūsu skolotāji Daira Karole, Inga Driķe, Lidija Musajeva, Lūcija Brice, Rita Bogdanova, dir.vietniece Māra Mezīte un direktore Ilona Matīsa. Īpaši godinājām un LNKC atzinības rakstu saņēma mūsu ilggadējā akordeona spēles skolotāja Veneranda Rubene. Esam pateicīgi viņai par mūža ieguldījumu mūsu skolas attīstībā!

Mūsu skolas 60. dzimšanas dienā muzicēja gan mūsu absolventi, gan audzēkņi kopā ar absolventiem. Tā mūsu audzēkņiem bija īpaša pieredze, pārbaudījums un gandarījums. Koncerts sniedz patiesu muzikālu baudījumu. Gribu pateikties visa kolektīva vārdā mūsu mazajiem un lielajiem mūziķiem par brīnišķīgo svētku koncertu! No baroka līdz mūsdienām, no skolas sola līdz profesionāliem mūziķiem – tik daudzveidīgs tas bija!

Un svētki nebūtu īsti svētki bez ciemiņiem, tādēļ īpašs prieks par to, ka kopā ar mums bija bijušie skolas skolotāji, bijušie audzēkņi, mūzikas skolu direktori, tuvi un tāli viesi.

Joprojām dzīvojam svētku noskaņās, jo mums šī diena bija patiesi īpaša! Paldies visiem, kuri bijāt ar mums kopā!

Informāciju sagatavoja:
Ilona Matīsa, Gulbenes Mūzikas skolas direktore

©2024 LMIIA

Search