2018./2019.m.g.

Birzgales Mūzikas skolai 25

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Birzgales Mūzikas skola ir dibināta 1994. gada 1. janvārī. Tas ir laiks, kad Latvijā gaisā vēl virmo Atmodas vēsmas, kad mūzikas un mākslas skolas vēl ir tikai pilsētās, bet tām ir filiāles apkārtējos pagastos. Tās, pamazām atdaloties, izveidojas par patstāvīgām mūzikas un mākslas skolām. Tā no Ogres Mūzikas skolas filiāles, mēs kļuvām par Birzgales Mūzikas skolu.

Sākām ar 25 audzēkņiem. Šobrīd jau vairākus gadus audzēkņu skaits ir 65. Birzgales Mūzikas skolā pārsvarā mācās audzēkņi no Birzgales pamatskolas, kuras katrs trešais audzēknis ir arī Birzgales Mūzikas skolas audzēknis. Kopš Birzgales pagasts ietilpst Ķeguma novadā, mūsu skolā mācās audzēkņi arī no Ķeguma komercnovirziena vidusskolas. Viņiem mācīt instrumentu spēli pedadgogi brauc uz Ķegumu.

Birzgales Mūzikas skolas direktors, no tās dibināšanas, ir Laimonis Paukšte. Viņa sirdslieta ir pūtēju orķestris. Tāpēc skolā mācību darbs tiek organizēts tā , lai būtu nodrošinātas visas pūšamo un sitamo instrumentu grupas. Visbiežāk mūsu skolā audzēkņi mācības iesāk ar klavierspēli. Nākamajos gados tiek izvērtētas viņu spējas turpināt klavierspēles programmu vai labāk un mērķtiecīgāk ir izvēlēties kādu pūšamo vai sitamo instrumentu programmu. Tas nav viegli un prasa rūpīgu plānošanu, audzēkņu organizēšanu, ciešu saikni ar vecākiem, kā arī attiecīgu pedagogu piesaisti. Bet ieguldītais darbs nes rezultātu un Birzgales pūtēju orķestris vēl joprojām ir viens no šogad reģistrētajiem 37 skolēnu pūtēju orķestriem valstī.

Tas nebūtu iespējams bez visu kolēģu izpratnes un sadarbības. Birzgales Mūzikas skolā šobrīd strādā 12 pedagogi: Sandra Siliņa, Jekaterina Dribase – Jakušenoka, Vēsma Graudiņa un Agita Lagzdiņa māca klavierspēli, Vineta Līce un Kristīne Skudra - mūzikas teoriju, Līga Paukšte - flautas spēli, Kārlis Paukšte – sitamo instrumentu spēli, Antra Cukermane, Gatis Supe, Laimonis Paukšte – metāla pūšamo instrumentu spēli un Dimitrijs Grozovs – visu pūšamo instrumentu spēli.

Izkopjot dažādu instrumentu spēles individuālās prasmes, Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi, savu skolotāju vadībā, kopš pirmsākumiem piedalās dažādos Latvijā notiekošajos Klavierspēles, Pūšamo un Sitamo instrumentu spēles Konkursos un Festivālos, kā arī ir to laureāti.

Kā pēdējo augstāko sasniegumu gribas atzīmēt Birzgales Mūzikas skolas jaunā eifonista Jāņa Šķeltiņa I vietas iegūšanu 2018./2019. mācību gadā notikušajā Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas ,,Pūšaminstrumentu spēle” audzēkņu valsts konkursa Finālā.

Atzīmējot Birzgales Mūzikas skolas 25 gadu jubileju, rādījām to, kādi esam šobrīd. Svētku reizē izsniedzām Apliecības par Birzgales mūzikas skolas beigšanu flautas klases audzēknēm:Tīnai Kurpniecei, Baibai Bondarei, Raitai Bondarei un Laurai Millerei, trompetes klases audzēknim Paulam Kristjānim Rožkalnam un eifonija klases audzēknim Dāvim Vintukam.

Jubilejas koncertu, kurš notika Birzgales tautas namā, veidojām tā, lai izceltu mūsu skolas pamatuzstādījumu: vislabāk audzēkņi spēj attīstīt savas instrumentu spēles prasmes muzicējot dažādos ansambļos, orķestrī un atskaņojot visdažādāko laikmetu un stilu mūziku. Tāpēc koncertā bez individuālajiem izpildītājiem dzirdējām klavieru duetus, flautu trio, flautu sekstetu, 2 flautu, ģitāras un zvaniņu ansamli, instrumentālo ansambli, kurš atskaņoja džeza standarta skaņdarbus un pūtēju orķestri.

Atskatoties uz skolas pastāvēšanas 25 gadiem, varam kavēties atmiņās par audzēkņiem, kolēģiem, piedzīvojumiem, bet katrs mācību gads būs tikai tik vērts, kādi audzēkņi mācīsies tieši tajā gadā un cik prasmīgi mēs – pedagogi, palīdzēsim viņiem apgūt izvēlēto instrumentu spēli un ievedīsim bezgalīgajā mūzikas pasaulē, kurā cilvēki saprotas bez vārdiem.

Informāciju sagatavoja:
Birzgales Mūzikas skolas skolotāja Līga Paukšte

 

©2024 LMIIA

Search