2017./2018.m.g.

Lai runā mūzika!

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

17. februārī Smiltenes Mūzikas skola savu 60 gadu jubileju atzīmēja ar audzēkņu, skolotāju un absolventu koncertu.

Ritot laikam – dienām, gadiem, gadu desmitiem, gadu kārtām, gadskārtām, mēs maināmies līdz ar laiku un laikmetu. Nemainīgs ir vien laika plūdums, kas ļauj mums sajust un piedzīvot emocijas...

Četri gadalaiki, ko ilustrēja muzikāli priekšnesumi, ļāva mums uzburt un izdzīvot Skolas ceļu. Koncerta programmā lieliski ieskanējās ikviens - tikko mūzikas ceļu uzsācis skolas bērns un augstu meistarību sasniedzis absolvents. Skolas vecāko klašu koris, kurš sniedza tik nepieciešamo kopības sajūtu. Prieks par kolēģiem, kuri azartiski iekļāvās koncerta programmas veidošanā un īstenošanā! Atkalredzēšanās un spēlētprieks pulcēja dažāda vecuma absolventu apvienības – kora klases absolventus, vijolnieču ansambli un pūšaminstrumentu bigbendu. Katra skolotāja sirds priecājās, vērojot uz skatuves savus bijušos skolēnus, kas kļuvuši par talantīgiem māksliniekiem un lieliskiem cilvēkiem. Tādi mirkļi ir Svētki dvēselei!

Smiltenes Mūzikas skolā šobrīd strādā 22 pedagogi, no kuriem lielākā puse ir skolas absolventi! Svētku reizē 3 skolas pedagogi saņēma arī Smiltenes novada domes Pateicības rakstus. Skolotāja Dzidra Jēkabsone - par skolai un audzēkņiem veltītiem gandrīz 60 darba gadiem. Gunta Štelce, kura bijusi pirmā skolotāja daudziem šobrīd skolā strādājošiem pedagogiem un Gunta Pētersone par direktora vietnieces mācību darbā nostrādātajiem 30 gadiem.

Paldies ikvienam, kas ar savu klātbūtni kuplināja jubilejas koncertu un ļāva izdzīvot brīnišķīgas emocijas un atmiņas. Paldies arī kolēģiem no Valkas un Gulbenes mūzikas skolām par sirsnīgiem sveicieniem, ziediem un kārumiem.

Smiltenes Mūzikas skola turpina savu radošo darbību, dodot iespēju ikvienam audzēknim izkopt savas spējas un apgūt prasmes instrumenta spēlē un dziedāšanā. Lai gandarījums par sasniegumiem konkursos, festivālos un koncertos ir kā otra elpa jaunam darba cēlienam!

Smiltenes Mūzikas skolas vārdā
Inga Sīmane

 

Madara Kalniņas, skolas absolventes atmiņas:
„Smiltenes mūzikas skolai manā dzīvē ir bijusi svarīga nozīme. Īpaši to saskatu tagad, kad pati strādāju par pedagogu un saprotu, cik būtiski ir tieši pirmie soļi klavierspēlē un mūzikā vispār, kā arī to, cik nozīmīga ir radoša un atbalstoša atmosfēra.

Mans mūzikas skolas laiks bija bagāts ar daudz jaunām zināšanām, pirmajām klavierspēles iemaņām, kas tika attīstītas un atrādītas dažādos konkursos. Gatavošanās konkursiem, vingrināšanās, uzstāšanās - tas viss veicināja manu izaugsmi kā pianistam, un bija patiesi svarīgs un stabils atspēriena punkts, lai turpinātu mācības mūzikas vidusskolā.

Nenoliedzami mani spēcīgi ietekmējušas kompozīcijas stundas. Tas, ka tu uzraksti dziesmu, to iestudē koris, vai saceri skaņdarbu, ko izpildi klavieru ansamblī - tā ir lieliska sajūta, jo tavu mūziku atskaņo. Tieši tur, šķiet, es arī sajutu īsto mūzikas pasauli. Tas man deva spēju vēl vairāk iedziļināties, ieklausīties, meklēt skanējumu, domāt jau kā mūziķim.

Noteikti esmu ieguvēja, un mūzikas skola man ir daudz devusi. Tie arī ir mani skolotāji, kas veltījuši savu laiku un virzījuši mani mūzikas pasaulē. Vissirsnīgākais paldies viņiem par to!”

Informāciju sagatavoja:
Bauskas Mūzikas un mākslas skolas direktore, mūzikas literatūras skolotāja Anita Velmunska

©2024 LMIIA

Search