Notikumi skolās

Šis savādais pavasaris

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Šis pavasaris mūsu sadzīves gaitas, darba soli  un ikdienas ritējumu ir  sagriezis teju kājām gaisā. Pavisam pēkšņi visi esam nokļuvuši gluži vai citā pasaulē, kas nu likusi mums šo ikdienas ierasto soli krasi mainīt un pielāgot jaunai, neziņas un bažu pilnai situācijai. Esam spiesti mainīt sev tik ierastos paradumus un lietu  kārtību pret jaunu, stingri ierobežotu sociālo distancēšanos un attālinātu komunikāciju gandrīz visās jomās un nozarēs. Šis savādais pavasaris ir neierasti kluss un rāms ļaužu savstarpējā klātienes komunikācijā. Iespējams šobrīd varam un spējam vairāk ieklausīties ,sadzirdēt dabas radīto skanējumu, tās  bezgala skaisto un daudzkrāsaino skaņu partitūru,  kas iedvesmo un stiprina mūs šajā savādajā laikā  pārvarēt jauno apstākļu radītos izaicinājumus un ieviestās pārmaiņas. Arī visu laiku pasaules dižākie skaņraži ir iedvesmojušies no dabas fizikāliem procesiem, lai radītu jaunas un paliekošas mākslinieciskas vērtības. Dabā viss nepārtraukti mainās. Mainās gadalaiki, mākoņu daudzums un forma. Pavasarī izplaukst, bet rudenī nobirst koku lapas, ziemā upes pārklājas ar ledu. Visi procesi dabā ir saistīti ar vielu pārmaiņām. Arī mums ir jāmainās un jāpielāgojas esošajiem apstākļiem visās dzīves jomās un sfērās.

Gluži kā dabā , tā arī Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā ikdienas dzīve turpinās, tikai nu jau attālināta un vērsta uz sociālo distancēšanos, lai mēs visi jau pavisam drīz atkal varētu  nākt kopā un klātienē muzicēt, gleznot, zīmēt un veidot. Bet šim valsts ārkārtējās situācijas laika posmam esam izstrādājuši attālinātā mācību procesa organizācijas plānu. To esam veidojuši kopīgi ar Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas metodisko komisiju vadītājiem, pedagogiem un administrāciju. Ar šo plānu  esam iepazīstinājuši mūsu skolas audzēkņu vecākus un, protams, pašus audzēkņus. Mēs turpinam mācīšanas un mācīšanās procesu mūsu īstenotajās  profesionālās ievirzes izglītības programmās. Katrā mācību priekšmetā esam centušies atrast veiksmīgāko attālinātā mācību procesa organizācijas saziņas, darba metodes un atgriezeniskās saites veidošanu starp mūsu skolas audzēkņiem un skolotājiem. Tāpat ik mirkli  turpinam uzklausīt audzēkņu vecāku jautājumus par attālināto mācību procesa organizāciju , lai mēs spētu rast zelta vidusceļu šajā mums visiem izaicinājumu pilnajā  procesā.

Tomēr attālinātai un tiešsaistes mācību procesa organizācijai ir arī pozitīvi ieguvumi un priekšrocības. Audzēkņiem potenciāli var rasties pietiekams laika resurss patstāvīgam darbam instrumenta spēles tehnisko prasmju uzlabošanai. Jādomā, ka varētu atrasties  tik ļoti nepieciešamais papildus laiks  patstāvīgākai radošai pilnveidei  mūzikas un mākslas jomā.  Tāpat individuālās mācību stundas iespējams pielāgot dažādiem laika grafikiem individuāli vienojoties ar saviem pedagogiem. Svarīgi pilnveidot plānošanas un sevis motivēšanas prasmes.  Vārds “PAŠDISCIPLĪNA”  nu ir kļuvis aktuālāks ikvienam no mums, ne tikai audzēkņiem. Attālinātās  mācīšanās priekšrocība ir mācīties tieši  sev nepieciešamajā ātrumā –  pie kāda no uzdotā uzdevuma pakavēties ilgāk,  savukārt pie kāda uzdevuma atgriezties atkārtoti. Lielāka iespēja mācīšanās procesam piekļūt tieši sev ērtā laikā. Jāuzsver ,ka attālinātā mācību procesa organizācija pielāgojama dažādiem mūsu  dzīvesveidiem. Un  visbeidzot- šis ir lielisks laiks, kad mēs varam  apzināt mājas muzicēšanas prieku, kas citkārt varētu būt nepelnīti piemirstāks.

Iespējamie izaicinājumi  attālinātā mācību procesa organizācijā varētu būt minimāls  klātienes kontakts ar citiem cilvēkiem. Nevaram izslēgt  dažādus vilinājumus tiešsaistes stundu saziņu  vai  regulāru vingrināšanās un mācīšanās  laiku izmantot kādiem citiem mērķiem. Jautājuma gadījumā kāda uzdevuma atbildi var nākties patstāvīgāk  pameklēt pašam audzēknim. Varētu rasties kādas grūtības ar apjomīgāku skaņu failu iesūtīšanu vai to apmaiņu ar savu specialitātes skolotāju. Pavisam strauji un neviļus mums visiem ir radusies nepieciešamība paplašināt tehnoloģiju prasmju pielietošanu virtuālajā vidē.  Traucējoši  un apgrūtinoši varētu būt tehniskie tehnoloģiju pielietošanas ierobežojumi, piemēram, interneta  pārklājuma trūkums.

Saprotams, ka veiksmīga attālinātā mācību procesa nodrošināšanā stipri  lielāka loma  ir pieaugusi vecākiem. Tomēr der atcerēties, ka arī pedagogi šajā trauksmainajā laikā, gluži kā vecāki un audzēkņi, spiesti strādāt krietni vairāk nekā atspoguļo viņu individuālais stundu tarifikācijas plāns, lai spētu īstenot šo attālināto mācību procesa organizācijas plānu valsts ārkārtējās situācijas laikā. Mums jācenšas būt nemitīgā, tolerantā un izpratnes pilnā savstarpējā attālinātā komunikācijā, lai rastu jebkuras problēmsituācijas  veiksmīgāko  risinājumu.

Šajā savādajā pavasarī vēlamies atskatīties uz 2019./2020.mācību gada paveiktajiem darbiem, norisēm un aktualitātēm. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 2019./2020. mācību gads ir bijis spraigs un darba pilns. Neskatoties uz to, ka kā ik katru  mācību gadu septembra sākumā  bija jānoregulē un jāorganizē  mācību process, mācību priekšmetu stundu laiki, skolēnu autobusa grafiks un  daudzi citi jautājumi,  skolu sagaidīja arī vēl kāds nopietns pārbaudījums, proti- skolas akreditācijas process. Akreditācija Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā noritēja no 7. līdz 11.oktobrim.  Akreditācijas ekspertu komisijas sastāvā bija  9 eksperti, kuri vērtēja un vētīja visas Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas īstenotās 11 izglītības  programmas. Izglītības iestāde  ieguva 13 vērtējumus “labi” un 4 vērtējumus “ļoti labi”. Šis ir visnotaļ atzīstams akreditācijas procesa rezultāts, kas dod skolai maksimālo akreditācijas termiņu-6 gadi. Tātad LMMS ieguvusi tiesības uzsāktās izglītības programmas īstenot līdz 2025.gadam. Esam gandarīti, priecīgi, pateicīgi, saviļņoti par paveikto darbu un rezultātu, jo tas bija visnotaļ sarežģīts process. Bija jāiziet cauri dažādiem izaicinājumiem un ātrai   problēmsituāciju risināšanai. Pateicoties skolas profesionālajam pedagogu kolektīvam, skolas administrācijas darbam, pašvaldības darbinieku profesionālajām konsultācijām, atbalstam un palīdzībai ikkatrā vajadzīgajā brīdī , audzēkņu vecāku ieinteresētībai un atbalstam ,un , protams, pašiem LMMS audzēkņiem,  esam  sasnieguši iecerēto mērķi- akredidēt skolu maksimālajam iespējamam termiņam. Mums jābūt nemitīgā attīstībā, lai pilnvērtīgi  strādātu un īstenotu skolas vīziju “Izglītības iestāde, kuras darbība balstās uz audzēkņu, pedagogu un  vecāku profesionālu, radošu sadarbību un organiski iekļaujas vietējā kultūrvidē” un  misiju “radīt mācību vidi, kas sekmē audzēkņu attīstību par radošu, brīvu un patstāvīgu personību, kura spēj pilnveidot un īstenot savu dabas doto potenciālu”. Gan mūzikas , gan mākslas nodaļai ir priekšā jauns, pamatīgs darba cēliens ,kurā maksimāli jācenšas īstenot un realizēt skolas potenciālu pilnā tā krāšņumā un dailē. Akreditācijas process parādīja, ka Līgatnes Mūzikas un mākslas skola ir uzņēmusi pareizā kursa virzību.

2019.gada 17.decembrī norisinājās  LMMS “Ziemas koncerts”. Ziemas koncerts  tradicionāli ir kā spogulis tam darbam, kuru pedagogi ir darījuši I semestra garumā. Arī tam darbam  kuru audzēkņi ir ieguldījuši savā izaugsmē visa semestra garumā. Esam pateicīgi vecākiem un koncerta apmeklētājiem, kuri piepildīja Augšlīgatnes Kultūras nama koncertzāli radot sirsnīgu un mājīgu atmosfēru 17.decembra vakarā. Īpaši priecēja apstāklis, ka īsi pirms koncerta sākuma tika papildinātas koncerta sēdvietas, lai ikviens pasākuma apmeklētājs justos komfortabli un varētu ērti baudīt pasākuma norisi. Mākslas nodaļas semestra skates darbi tika izstādīti tā, lai katrs apmeklētājs tos varētu aplūkot. Šeit pateicību izsakām skolotājām Ingūnai Briedei un Ievai Pastarei, kuras rūpējās par koncerta vizuālo noformējumu izvietojot kultūras nama zālē audzēkņu skates darbu stendus un papildinot svētku pasākumu ar gaumīgām ziemas noskaņu projekcijām. Mākslas nodaļas audzēkņi papildināja muzikālos priekšnesumus ar interesantiem stāstiem un faktiem par ziemu, tādējādi attīstot savas runas kultūras iemaņas lielas auditorijas priekšā. Pedagogu Andra Muižnieka, Līgas Ruciņas, Aigijas Kalniņas, Elzas Liepiņas, Reiņa Melbārža ,Vinetas Golubkovas, Daces Bicānes un Ingrīdas Zumbergas audzēkņi priecēja klātesošos klausītājus ar jaukiem, emocionāliem, daudzveidīgiem muzikāliem priekšnesumiem gan solo sniegumā, gan apvienojoties dažādās kolektīvās muzicēšanas sastāvos.

Viena no svarīgākajām prioritātēm ir dot iespēju jaunajiem censoņiem gan mūzikas jomā, gan mākslas jomā gūt pieredzi visdažādākos konkursos. Tas viennozīmīgi arī pašiem audzēkņiem ļauj sajust to, ka mēs nebūt neesam vienīgie profesionālās ievirzes izglītības nesēji, bet gan iekļaujamies 143 pašvaldību  mūzikas un mākslu skolu saimē mūsu valstī. Gana liels skaitlis, lai saprastu, ka mūsu iespējas ir ļoti plašas gūt neatsveramu pieredzi un pārstāvēt savu skolu, kļūt redzamākiem uz šīs milzīgās platformas, pašiem kļūt pamanītākiem ar savām darbībām un aktivitātēm. 2020.gadu Līgatnes Mūzikas un mākslas skola ir iesākusi ar  mūsu audzēkņu dalību vairākos konkursos. 2020.gada 24.janvārī 3.klases trombona spēles audzēknis Valters Vasiļjevs pārstāvēja skolu “XXV Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkursā”, kas norisinājās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Valters guva ārkārtīgi vērtīgu pieredzi būt starp valsts labākajiem trombona spēlētājiem. Viņš konkursā atskaņoja L.van Bēthovena “Vācu deju” un R.Šūmaņa “Dziesmu” D dur. Audzēknis ieguva sertifikātu par dalību šajā prestižajā konkursā, bet vēl svarīgāk, ka viņš ieguva neatņemamu pieredzi savai turpmākajai profesionālajai  izaugsmei sajūtot Latvijas mūzikas gaismas pils auru un valsts labāko trombona spēles audzēkņu sniegumu un klātesamību. Savukārt mūsu 7.klases vijoles spēles audzēkne Paula Hamčanovska 2020.gada 29.janvārī piedalījās “VI mazajā Augusta Dombrovska konkursā”, kas norisinājās Augusta Dombrovska mūzikas skolā Rīgā. Paula bija viena no 10 savas grupas konkursa dalībniecēm un nodemonstrēja savu tā brīža labāko sniegumu. Audzēkne atskaņoja J.Mediņa “Romanci” un V.Šēra “Tauriņi”. Arī viņai ,bez šaubām, ir ārkārtīgi svarīgi iegūt nenovērtējamo pieredzi sajūtot savu vienaudžu sniegumu citur Latvijā, klausoties un piedaloties šādās aktivitātēs  paplašināt savu profesionālā varējuma un prasmju apvārsni.  

2020.gads ir gads, kad akordeona spēlē norisinājās Valsts konkurss. Pērnā gada 11.decembrī mūsu skolas audzēknis Rūdolfs Melnis piedalījās Valsts konkursa 1.kārtā. 29.janvārī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā norisinājās 2.kārta, audzēknis godam pārstāvēja Līgatnes Mūzikas un mākslas skolu 8 reģiona labāko audzēkņu konkurencē. Konkursa III kārta, noslēdzošā kārta-fināls, notika 2020.gada 12. un 13. februārī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā. Pavisam sešās valsts  konkursa akordeona spēles  grupās no visas Latvijas piedalījās un savas izglītības iestādes pārstāvēja  85 jauni un talantīgi akordeona spēles censoņi. Rūdolfs pārstāvēja III konkursantu grupu, kurā savas tehniskās iemaņas, prasmes un muzikālās mākslinieciskās vērtības apliecināja 19 dalībnieki. Rūdolfs ieguva godpilno 3.vietu iegūstot 20,75 punktus no 25 iespējamiem. Audzēknis konkursā atskaņoja- J.S Bahs “Sarabanda” un S.Bredis “Uz skatuves”.  Līgatnes Mūzikas un mākslas skola administrācija sveic Rūdolfu Melni ar šiem panākumiem.  Milzīga pateicība skolotājai Vinetai Golubkovai, kura Rūdolfa talantu ir izauklējusi, slīpējusi un spodrinājusi gandrīz  ik mirkli kopš jaunais mākslinieks uzsācis akordeona spēles gaitas.

Noslēdzies arī  bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Mana novada dārgakmens-jaunā būve “. Konkursu ar SIA “S.B.C.” atbalstu rīko skates “Gada labākā būve Latvijā 2019” organizatori. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās  nodaļas 5.klases audzēknis Rūdis Emīls Zelčs šajā konkursā ieguvis atzinību un skatītāju simpātiju. Pavisam konkursam bija pieteikts 421 darbs no 41 izglītības iestādes. Rūdis Emīls Zelčs pārstāvēja 7.-9.klašu vecuma  grupu un atzinību ieguva 62 pieteikto darbu konkurencē šajā grupā. Pateicība skolotājai Ievai Pastarei, kura virzīja audzēkņa darba tapšanu pavisam interesantā, retāk sastopamā tehniskajā izpildījumā- puantīlisma jeb punktēšanas tehnikā. Lepojamies un esam gandarīti par sasniegto.

Februāra beigās noslēdzās Latvijas Nacionālā Kultūras centra organizētā valsts konkursa “Latvijas profesionālās ievirzes Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem” I kārta. Konkursa tēma šajā mācību  gadā bija “ Tēls. Telpa. Scenogrāfija”. Konkursa I kārta norisinājās skolā. I kārtas žūriju veidoja mākslas nodaļas skolotāji un pieaicināti, kompetenti scenogrāfijas speciālisti. Konkursa II kārtai tika izvirzīti 3 mākslas nodaļas audzēkņi -Estera Serkova, Evelīna Gulbe un Anna Leilande. Konkursa II kārtas norises laiks  bija iecerēts 2020.gada 27.martā Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā. Tomēr sakarā ar ārkārtējas situācijas izsludināšanu valstī II kārtas norise nu ir atcelta. Skolas administrācija izsaka pateicību visiem audzēkņiem par skaistajiem, radošajiem un skaisti noformētajiem darbiem piedaloties konkursa I kārtā. Sirsnīga “Pateicība”  skolotājiem Ievai Pastarei , Ingūnai Briedei un Jurim Bindemanim,  kuri nerimtīgi meklēja radošus risinājumus kopā ar audzēkņiem , lai īstenotu valsts konkursa tēmu-proti ” Scenogrāfiju”.

2020.gada 27.februārī  bijām un varējām būt klātesoši brīnišķīgā un jaukā draudzības koncertā Augšlīgatnes Kultūras namā ar Sējas Mūzikas un mākslas skolu. Koncerta mērķis bija veicināt draudzīgu, muzikālu un māksliniecisku kontaktu izveidošanu, pieredzes apmaiņu gan audzēkņu vidū, gan skolotāju pulkā, skatuves uzstāšanās kultūras un prasmju pilnveidošana , kā arī  kopīgu nākotnes ideju šķetināšana. Koncerts bija jauki organizēts gan mākslinieciski saturiskā ziņā, gan arī praktiskās norises ziņā. Pirms  un pēc koncerta bija iespēja apskatīt, izvērtēt un baudīt mākslas nodaļas rīkoto valsts konkursa darbu I kārtas izstādi. Svinīgā gaisotnē tika pasniegti diplomi un pateicības raksti konkursa  I kārtas laureātiem. Savukārt koncertā muzicēja gan solisti, gan arī lielākas kolektīvās muzicēšanas apvienības no abām pārstāvētajām skolām-  Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris ( Andra Muižnieka vadībā) , stīgu kamerorķestris (Ingrīdas Zumbergas un Reiņa Melnbārža vadībā),  koris (Daces Bicānes vadībā) un Sējas Mūzikas un mākslas skolas apvienotais orķestris ( Annas Zvejnieces vadībā). Līga Ruciņa rūpējās par koncerta programmas sastādīšanu un mākslinieciskā satura veidošanu, kā arī darbojās koncertmeistares lomā ilustrējot un papildinot audzēkņu-solistu sniegumu. Liels prieks un gandarījums ir par solistiem Paulu Hamčanovsku (vijole), Saniju Poceviču ( flauta), Megiju Nikolu Barovsku (klavieres) , Valteru Vasiļjevu (trombons), Miku Nežbortu (tuba), Viktoriju Gavari un Viktoriju Ustinovu(klavieres), mūzikas studijas vokālo ansambli ( Daces Bicānes vadībā). Sakām lielu “Paldies” Sējas Mūzikas un mākslas skolas direktorei  Ievai Lapšānei par jauko, profesionālo sadarbību un atsaucību. Koncerta noslēgumā muzicēja  apvienotais Līgatnes un Sējas Mūzikas un mākslas skolas skolotāju ansamblis, kurš atskaņoja ugunīgo, kaislīgo un ekspresīvo Astora Pjacollas skaņdarbu “Libertango”.

Esam gandarīti, ka Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas ēka ir ieguvusi 1.vietu konkursā “Baumit gada fasāde -2019” nominācijā “Sabiedriskas ēkas rekonstrukcija”. Vislielākais “Paldies” Līgatnes novada pašvaldībai, projekta realizētājiem, dizainerei un skolas skolotājai Ingūnai Briedei, kura iedzīvināja mākslas nodaļas absolventes Lauras Freimanes diplomdarba kompozīcijas metu  ēkas fasādē. Līgatne nu ir ieguvusi atjaunotu skaistu, estētisku, krāšņu mūzikas un mākslas zinību pili.

Šī brīža ārkārtējā  situācija Valstī  ienesusi korekcijas 2020.gada martā, aprīlī  un maijā plānotajos  Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas ārpusskolas pasākumos un konkursu aktivitātēs, kas ir atcelti vai pārcelti uz vēlāku laiku. Atcelta plānotā dalība 14.martā “Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā “Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā, 27.martā “Valsts konkursā vizuāli plastiskajā mākslā II kārtā “Valmieras Dizaina un mākslas skolā. Savukārt 28 martā iecerētā multimediālā kopdziedāšanas akcija“Dziesmu ziedi” pārcelta uz septembra mēnesi. Bijām posušies  2.aprīlī piedalīties  “Starptautiskajā instrumentālo duetu konkursā”  Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolā, 29.aprīlī jauno čellistu konkursā “Piebalgas pavasaris”, 6.maijā “IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā flautas spēles audzēkņiem” Ulbrokas kultūras namā un 8.maijā “X Starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem” Ozolnieku Mūzikas skolā.  Arī piedalīšanās  iecerētajos Līgatnes novada svētku koncertos šī gada 16.maijā nu izpaliek. Šī mācību gada absolventu izlaidums tika plānots 26.maijā. Redzēsim kā attīstīsies situācija Valstī un sekosim līdzi notikumiem. Tomēr neskatoties uz apstākļiem un situāciju mēs turpinam strādāt, mācīt un mācīties, lai būtu gatavi atkal tikties klātienē un sajust atkalredzēšanās prieku.

Mūzikas un mākslas pasaule- tā ir pasaule, kura liek dziedāt un plaukt mūsu dvēselēm ne tik vien  svētku laikā, bet arī šī brīža savādajā  ikdienas ritējumā. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas  kolektīvs ikvienam vēl veselību un možu garu. Psihoterapeites Zanes Krūmiņas teiktais te nu ir gluži vietā “ Dzīvesprieks ir cilvēka iekšējā vērtība, kas izpaužas optimistiskā cilvēka attieksmē pret dzīvi un dzīves apstākļiem, ko pavada mundrums un izturība arī grūtībās. Dzīves prieks nav balstīts uz ārējiem apstākļiem, tā ir spēja priecāties par sevi , un spēja priecāties par dzīvi neskatoties ne uz ko, un reizēm -pat par spīti visām nebūšanām”. Šis  satrauktais un neziņas pilnais laiks tomēr ir cerību pilns - tā ir iespēja- nedaudz vairāk sazināties ar mūsu skolas skolotājiem, sarunāties ar saviem bērniem. Palīdzot  viņiem, arī  mums pašiem paveras iespēja  radoši attīstīties, pilnveidoties un mācīties  vairāk, atbildīgāk  un nopietnāk šajā pavisam citādā un savādajā pavasarī.

©2023 LMIIA

Search