Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolai 60!

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Jau 60 gadus Karostā – no pilsētas kodola tālīnā rajonā – dzīvo nozīmīgs muzikālās izglītošanās centrs – Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola. Skolas pirmsākumi rodami 1960.gadā, kad 8skolotāju vadībā mācības uzsāka 60 klavierspēles un akordeona spēles audzēkņi. Laikam ritot, skolas dzīve kļuva arvien bagātāka – pieauga iespējas apgūt vairākus mūzikas instrumentus, kuploja skolēnu un pedagogu skaits. Karostas iedzīvotāji allaž apzinājušies bērnu muzikālās izglītības nozīmi personības izveidē. Padomju gadu dotās iespējas paplašināt apmācāmo loku pārveidoja nelielo šūniņu par lielu mūzikas skolu, kurā mācījās vairāk nekā 340 skolēni 48 pedagogu vadībā.

Latvijas neatkarības atjaunošana 1991.gadā skolas dzīvē ieviesa milzu pārmaiņas. Karostas mūzikas skola, kurā līdz šim pārsvarā mācījās karavīru atvases, pārtapa par daudznacionālu skolu ar nostabilizētu audzēkņu skaitu un savu nopietnu lomu pilsētas kultūras dzīvē. Pašlaik skolā 20 pedagogu vadībā mācās 170 audzēkņi. Skolas absolventu skaits gadu gaitā jau sniedzas pāri tūkstotim.

Kopš 2009.gada skolas dzīvi organizē direktore Aiga Tiltiņa. Viņas palīgs – direktora vietniece mācību darbā Alla Valdenburga – ir šīs skolas absolvente. Arī skolotājas Olga Pļušča, Vera Oņiščenko un Irina Jakovļeva absolvējušas Karostas mūzikas skolu un mūzikas pedagoģiju izvēlējušās par savas dzīves ceļu. Arī tagad bijušie audzēkņi labprāt atgriežas skolā – gan kā klausītāji, gan kā izpildītājmākslinieki. Viņi turpina savu izaugsmi Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā un pēc tam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Saliedētais pedagogu un darbinieku kolektīvs veido neatkārtojamu, gaišu skolas tēlu. Viņi izprot, cik svarīga ir Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas pastāvēšana un cik būtiski ir parādīt savu cieņpilno attieksmi pret darbu, piepildot katru skolā vadītu dienu ar jaunām idejām, ar piesātinātu un harmonisku saturu Jāatzīst, ka audzēkņi un viņu vecāki galvenokārt vērtē pedagogu sirdsdegsmi, prasmi ieinteresēt. Galvenais mūsu darbā – rosināt interesi par mūziku, būt profesionāļiem, tajā pat laikā nezaudējot iejūtību un pacietību.

Skolas kolektīvs apzinās, ka viens no nozīmīgākajiem darba kvalitātes rādītājiem ir audzēkņu dalība festivālos, valsts un reģionālajos konkursos, kā arī starptautiskajos konkursos. Skolotāji rāda savu audzēkņu veikumu dažādos kultūras namos, Karostas un citu pilsētas rajonu bērnudārzos, sociālajos namos.

Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola līdzīgi Karostas sīkstajai priedei ar saknēm ieķērusies piejūras smilšainajā kāpā un ar skarbajos vējos liekto zarotni dod pavēni un gaišu mieru.

Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolai 60  Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolai 60 Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolai 60

Sanita Bovtona,
Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolas teorētisko priekšmetu skolotāja

©2021 LMIIA

Search