vides objektu atklāšana mmms

"Kažociņi" atklāj koka dvēseli

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Saules pielietā 24.septembra pēcpusdiena  dabas un izziņas parkā  pie  Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas  pulcēja skaļu  un dzīvespriecīgu publiku- skolas audzēkņus, kā arī  ne tik skaļus, toties ļoti smaidīgus  pedagogus , skolas darbiniekiem, viesus un interesentus.  Svinīgi tika atklāti divi koka vides objekti – „Puzle „ Gadalaiki”” un  „Ksilofons”.  

Katru gadu Ogres novada pašvaldība ļauj savā pārvaldībā esošām  iestādēm piesaistīt papildus finanšu līdzekļus aktivitāšu veikšanai. Šogad Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas radīja projektu „Atklāj koka dvēseli”, domājot gan par saviem un Madlienas vidusskolas audzēkņiem, gan audzēkņu ģimenēm, kas , gaidot savus mazos mūziķus un māksliniekus atgriežamies no stundām,  bieži laiku pavada parkā, gan Madlienas viesiem- tālākiem un tuvākiem Latvijas apceļotājiem.  Latvijas pagastu ozolu birzs ir tūristu ceļa mērķis, radīts 2004.gadā , kad  Madlienā pulcējās  visu  Latvijas pagastu  –tobrīd  453  - pārstāvji, lai atstātu vēstījumu nākamajām paaudzēm. Tika iestādīti 453 ozoliņi. Latvijas pagastu ozolu birzs tapšanas vietas izvēli noteica vēstures fakts, ka 1938. gadā Madliena tika atzīta par Latvijas ģeogrāfisko centru.  Parks tiek nemitīgi pilnveidots, jaunuzstādītie objekti ir izziņu un aktīvu darbošanos veicinoši, tie novietoti simboliskā ozola- gājēju celiņa, kas caurvij parku- sākumā, pie akmeņiem un bruģa izliktām zīlēm, kas pārstāv  bērnībai un jaunībai tik raksturīgās īpašības kā zinātkāri un vēlmi darboties.

Objekti ir kā skolas nodaļu vēstnieki, „Puzle” pārstāv mākslas, bet „Ksilofons” – mūzikas nodaļu. Puzli veido 12 ap 3 asīm rotējoši koka kubi, kam 4 skaldnes ir apgleznotas, katra skaldne veltīta  ozolam  konkrētā  gadalaikā-  ozols vasarā, pavasarī, rudenī un ziemā, zīmējumu autores- skolas mākslas skolotājas.  Savukārt ksilofonu veido vienāda biezuma  7 dažādu kokšņu ( ozola, liepas, lapegles, egles, gobas, priedes, oša ) dēlīši , kam,  uzsitot ar koka āmuriņu, var saklausīt  konkrētā koka dēlīša skaņu. „Ksilofons” un „Puzle” ir aktivitāti, izziņu un darbošanās prieku veicinoši spēļu objekti tieši skolas vecuma jauniešiem,  kas ir ieguvums Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, kas skolā  ierodas no deviņiem apkārtējiem  pagastiem.

Iespaidīgo objektu radītājs – amatnieks Tālis Sala (zemnieku saimniecība „ Saliņas”), projekta idejas autore – skolas kultūras metodiķe Santa Siliņa,  objekta „Puzle” mākslinieciskās noformētājas- skolas mākslas skolotājas  Ineta Frēliha, Skaidrīte Krīgere, Sanita Rešinska un Santa Siliņa.

Par pasākuma muzikālo noformējumu rūpējās skolas vijoles spēles skolotāja Rūdolfa Bahmaņa un pūšaminstrumentu spēles skolotāja Anda Bičevska audzēkņi. Skolas direktore Vita Ervalde teica paldies visiem iesaistītajiem   un lielu paldies par  atbalstu un  ieinteresētību parka labiekārtošanā pagasta pārvaldes vadītājam  Jānim  Siliņam , kam arī tika uzticēta atklāšanas lentes pārgriešana.

Līdz ar Jāņa Siliņa izteiktu vēlējumu pavadīt laiku parkā bērni steigšus metās iemēģināt jaunos objektus, cenšoties salikt konkrētu gadalaiku un izklaudzinot dažādo koku dēlīšus. Klātesošie  tika cienāti ar skolas sarūpētajiem pīrādziņiem un karsto tēju. Parka ozoliņus ieskāva omulīga kņada un sirsnīgas sarunas.

Objekti ir  skolas dāvana gan saviem audzēkņiem un viņu ģimenēm, gan Madlienas iedzīvotājiem , gan arī tūristiem un parka viesiem. Parks pie skolas ir lieliska platforma radošām idejām , kvalitatīvai laika pavadīšanai un vienkārši iespējai būt dabā!

Informāciju sagatavoja- kultūras metodiķe Santa Siliņa,
Fotogrāfiju autore- Guna Brīvule

©2021 LMIIA

Search