2019./2020.m.g.

Rūjienas Mūzikas skolai 40

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

30. novembrī ar trīsdaļīgu koncertu Rūjienas Mūzikas skola svinēja savu 40. jubileju. Uz Rūjienas kultūras nama plašās skatuves kāpa visu paaudžu audzēkņi un pedagogi, tādējādi ļaujot izbaudīt muzikālo prasmju izaugsmi, kāda iespējama nepārtraukti skolojoties.

Koncerts, kura pirmajā daļā muzicēja paši jaunākie skolas audzēkņi, pamazām ieveda arvien sarežģītākā mūzikā, kura atvērās kā zieds, apburot gan ar tehniski prasmīgu sniegumu, gan emocionālo dziļumu. Ar interesantiem skaņdarbiem klausītājus iepriecināja vijolnieku, flautistu, saksofonistu, metālpūšaminstrumentu u.c. ansambļi, kā arī audzēkņu, absolventu un pedagogu koporķestris. Programmas beigu daļā izskanējušie dažādie absolventu muzikālie pārsteigumi bija kā sevišķi sirsnīgi veltījumi gan savai mūzikas skolai, gan pilsētai. Koncertu noslēdza atsperīgais Johana Štrausa ”Radecka maršs”, ko atskaņoja koporķestris pedagoga Gvido Brenčeva vadībā.

Pasākuma gaitā klātesošie tika iepazīstināti ar interesantiem faktiem, kuru pieminēšana ieskicēja paaudžu pēctecību un mūzikas skolas 40 gadu ilgajā mūžā paveikto. Piemēram, par to, ka mūsu skola var priecāties par savu audzēkņu atgriešanos jau pedagogu statusā. Tika sumināti ilggadējie pedagogi-Dzintars Kalniņš, kurš bija mūzikas skolas direktors vairāk nekā 30 gadus, Juta Kalniņa, Helēna Gaidlazda, Antra Sloka, Elita Mukāne, Gvido Brenčevs, Jānis Lielbārdis. Pateicības vārdi izskanēja visiem pedagogiem, kuri Rūjienas Mūzikas skolai veltījuši vairākus darba gadus, kā arī tiem, kuri kādu no pedagogiem aizvietojuši nelielu laika posmu.

Jaunos mūziķus audzina un šobrīd skolā strādā pedagogi: Taustiņinstrumentu spēle - Antra Sloka, Adelīna Ritenberga, Aira Burve, Vijoles spēle-Helju Kluce, Pūšaminstrumentu spēle-Gunta Kalniņa, Jānis Lielbārdis, Gvido Brenčevs, mūzikas teorētiskie priekšmeti-Dagmāra Dimitre, koncertmeistars-Ingmars Zemzaris.

Jubilejas reize bija arī absolventu un pedagogu tikšanās reize, kas pēc koncerta izpaudās kopīgā dziedāšanā un sirsnīgās sarunās. Mūzikas skola saņēma daudz labu vārdu no sadarbības partneriem – vidusskolas, bērnudārza, mākslas skolas u.c. iestādēm, ar kurām cieši savijies mūzikas skolas mūžs.

Mūsu mūzikas skolas dzimšanas dienas koncerts un tikšanās reize bija atkal apstiprinājums tam, ka mūzikas apguve paver plašas iespējas izglītoties ne tikai mūzikā, bet, kā sen pierādīts, tā attīstīta emocionālo inteliģenci un palīdz cilvēkiem būt darbīgiem un veiksmīgiem dažādās jomās.

Informāciju sagatavoja:
Rūjienas Mūzikas skolas direktore Gunta Kalniņa

©2020 LMIIA

Search