2019./2020.m.g.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai 30

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Ogres novada Madlienas pagasta skolas ēkā visu novembra mēnesi skanēja un zumēja, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai svinot savus 30 pastāvēšanas gadus! Ar skaistiem un plašiem koncertiem, kuros piedalījās visi mūzikas nodaļas audzēkņi, trīs nedēļu garumā tika iepriecināti bērnu vecāki, skolas biedri, pedagogi un interesenti. 14. novembrī izskanēja pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu un akordeona spēles, 21.novembrī- klavieru spēles, bet 28. novembrī Mazās mūzikas skoliņas, 1.-3. Klašu un 4.-8.klašu koru „Zīle”, vijoles un ģitāras spēles audzēkņu koncerti. Savukārt mākslas nodaļā tapa piemiņas dāvaniņas- māla magnētiņi skolas logo formā, skatuves un skolas telpu dekori.

Savu dzīvi skola sāka tālajā 1989.gada 1.septembrī direktores Ingas Almanes vadībā –sākotnēji kā Madlienas mūzikas skola - Madlienas vidusskolas jaunuzceltajā korpusā. Audzēkņiem bija iespēja apgūt klavieru, pūšaminstrumentu un akordeona spēli. 1995.gadā, kad skolā tika atvērta vijoles spēles klase, par skolas direktori tika apstiprināta Vita Ervalde, kas skolu prasmīgi vada jau teju ceturtdaļgadsimtu. Viņas vadībā skola 1996.gadā nosaukta Madlienas novadnieka, komponista Kārļa Kažociņa vārdā. Tagadējais nosaukums - Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola- iegūts reizē ar mākslas nodaļas atvēršanu 1998.gadā. Pagājušā gadā ar izstādēm visā Ogres novadā tika atzīmēta mākslas nodaļas divdesmitgade.

Skolas 30 gadu jubileja noslēdzās 30. novembrī ar absolventu un darbinieku salidojumu. Pasākumu kuplināja skolas audzēkņu, absolventu, pedagogu koncerts, dzīvespriecīgu priekšnesumu sniedza Madlienas pūtēju orķestris diriģentes Katrīnas Martas Stokas vadībā. Sirsnīgi tika godināti skolas bijušie darbinieki, kam direktore vēlēja izturību un veselību. Savukārt skolas ilggadējie pedagogi- Sarmīte Paegle, Juta Isate, Inta Cīrule-Putniņa, Skaidrīte Krīgere un Andis Bičevskis – saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstus. Paldies direktorei Vitai Ervaldei un kolektīvam sacīja gan Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, gan Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Ojārs Atslēdziņš, pagasta pārvaldes iestāžu pārstāvji, draugi un atbalstītāji, Ogres Mūzikas skolas direktors Atvars Lakstīgala, Skrīveru mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Biķerniece, kaimiņu pagastu skolu direktori un pārstāvji. Madlienas kultūras nama bijusī direktore Pārsla Jēkabsone teica paldies skolai, jo bez tās nebūtu arī pagasta kultūras dzīves. Savukārt ģimenes ārste Gaida Bērziņa aicināja cilvēkus lepoties, ka nāk no bagātās Madlienas, jo pagastam ir gan skola, gan bērnudārzs, gan savs orķestris, gan deju kolektīvi, gan koris, gan – gan sava mūzikas un mākslas skola.

Direktore Vita Ervalde atzina, ka skola lepojas ar nu jau skolas keramikas skolotāju Sanitu Rešinsku, datorgrafikas skolotāju Māru Atslēdziņu, produktu dizaineri Pēteri Salu, diriģentēm Evitu Tarandu un Elīnu Karasevu, ērģelnieci un mūzikas terapeiti Inesi Paiču, klavieru skolotājām Aiju Pāsu un Evu Knospiņu, akordeonisti Gitu Gaiduku, trombonistu Ēriku Ekkertu, saksofonistiem Arni Cielavu un Rihardu Ozoliņu, dziedātājiem Artūru Manguli, Zani Jankunu un Alisi Ketleri, topošajiem mūziķiem Selvu Ervaldi un Ernestu Valtu Circeni. Skolu šo gadu laikā absolvējuši jau 354 audzēkņi no 9 pagastiem -Ķeipenes, Taurupes, Mazozoliem, Meņģeles, Lēdmanes, Lauberes, Krapes, Zaubes un Madlienas. Saviem „kažociņiem” direktore vēlēja katram justies noderīgam un vajadzīgam tieši pašu zemē. „Novēlu kaut vai pa retam, savam priekam uzspēlēt savu instrumentu vai kaut ko jauku uzzīmēt, vai vienkārši būt klāt saviem bērniem, lai nodziedātu šūpuļdziesmu vai iemācītu rokās turēt savu pirmo zīmuli,” sacīja V. Ervalde.

Reizē ar pirmo sniegu tika nosvinēta skolas trīsdesmitgade! Uz mirkli apstājušies, padarīto novērtējuši, tikpat apņēmīgi dodamies tālāk – uz nākamajiem desmit!

Informāciju sagatavoja:
Santa Siliņa, kultūras metodiķe

©2020 LMIIA

Search