Konkursu nolikumi

V Starptautiskais pianistu – zēnu konkurss klavierspēlē "Spēlē zēni!"

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Konkursu organizē Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Latvijas klavieru skolotāju asociāciju.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 7. decembrī plkst.10:00 Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas Lielajā zālē Rīgā, Graudu ielā 59.
Konkursa noteikumi: Konkursā var piedalīties zēni - mūzikas skolu izglītības programmas Klavierspēle audzēkņi. No katras mūzikas skolas var piedalīties ne vairāk kā divi dalībnieki katrā grupā.

Konkursa nolikums >>>
Konkursa pieteikums >>>

Meklē šeit ...

©2020 LMIIA

Search