Яндекс.Метрика

DOME - Ziņas - Domes ziņas 2015.gada janvārī

Ligita Zemniece / 30.01.2015.
Domes ziņas 2015.gada janvārī

  Aizvadīti gada skaistākie, arī visvairāk gaidītie, svinētie, mīlētie un sirdssiltumu dāvājošie svētki – Ziemassvētki. Vai Jūs mācējāt atrast laiku gaišām apcerīgām pārdomām par dzīves jēgu, par lielajiem pasaules esības jautājumiem? Varbūt Ziemassvētku brīvajās stundās iegrimāt vērtīgos mūzikas pasaules krājumos?

  Aizritējusi pirmā jaunā gada darba nedēļa, sajūtam atkal dzīves steidzīgo ritmu. Latvijas pastāvīgi mainīgie laika apstākļi nes līdzi sniegputeņus, lietu, bīstami apledojošus ceļus, tomēr diena jau pastiepusies garāka, jo virzāmies uz pavasara pusi.

   2015.gada 13.janvārī mūzikas skolu direktori, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (turpmāk – LMIIA) dalībnieki, pulcējās gada kopsapulcē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

   LMIIA Domes priekšsēdētājs Aivars Broks atskaitījās par asociācijas paveikto 2014.gadā. Šajā periodā vislielākā uzmanība tika veltīta darbam pie Ministru kabineta 2011. gada 27.decembra noteikumu Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmas” grozījumu ieviešanas.

   Norisinājās LMIIA sarakste ar Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, ar Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo Kultūras centru, ar Izglītības un Zinātnes ministriju, ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Pašvaldības savienību, iepazīstinot ar situāciju mūzikas skolās un pamatojot, kādēļ nepieciešamas izmaiņas šajos noteikumos.

   Pēc konsultatīvās sanāksmes radās jautājums, vai pašvaldību vadītāji izprot, kāda ir situācija ar finansējumu mūzikas skolās?

   Katras skolas direktors, cīnoties par skolas gada budžetu, cenšas skaidrot, kādēļ pašvaldībai ir jāpiemaksā iztrūkstošā daļa. Piemēram, Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolā par Kultūras ministrijas jomu rakstīts, ka „Puses vienojās: Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem finansējums no valsts budžeta pašvaldības mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir nodrošināts 100% apmērā.” Pašvaldības saprot, ka tiek apmaksāts 100% apmērā MK noteikumos noteiktais koeficents. Mūsu uzdevums, izskaidrot, ka koeficents nenosedz visa mācību plāna realizēšanu. Tāpēc jāraksta jauna vēstule Pašvaldības savienībai, jāizplata paziņojums LNKC, jāraksta arī IKVD ar jautājumu – ko skolām darīt, ja nepietiek līdzekļu akreditētu profesionālās ievirzes programmu īstenošanai pilnībā?

   Otra svarīga tēma visa iepriekšējā gada laikā – organizēt forumu, pievērst sabiedrības uzmanību mūzikas skolām. 2015.gads ir Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads. Vai Dziesmu svētku kustība var pastāvēt bez mūzikas skolu darbības? Jāorganizē pētījuma uzsākšana par mūzikas skolu nozīmīgumu un lomu Latvijā, lai ar iegūtajiem faktiem varētu pamatot izvirzītos jautājumus.

   Runājām arī par ļoti aktuālu jautājumu – kā piesaistīt skolām jaunos speciālistus, ko darīt, lai celtu pedagoga profesijas prestižu? Diemžēl neesam varējuši kaut ko būtisku paveikt pedagogu atalgojuma palielināšanā. Jauno pedagogu jautājums ir ļoti svarīgs, un tas jāskata kopumā ar visu Latvijas izglītības sistēmu.

   Plašāka diskusija izvērtās par jaunā pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādi. Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumiem un valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būs aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus. Kā zināms, tad Izglītības un zinātnes ministrija 2014.gadā uzsākusi pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādi un aprobācijas procesu. 2015.gadā jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācija plānota profesionālajās izglītības iestādēs. Tādēļ dažām skolām ir nosūta IZM izstrādātā aprobācijas veidlapa, kuru jāaizpilda skolas profesionālās ievirzes pedagogiem vienas nedēļas garumā. Iestāžu vadītājiem nav sniegta vajadzīgā informācija, kā jaunais Izglītības un zinātnes ministrijā iecerētais modelis attieksies uz mūzikas un mākslas skolām, kāds tiek plānots kontaktstundu skaits jaunajā modelī. Jautājumu ir vairāk nekā atbilžu.

   Debatējot par esošo profesionālās ievirzes izglītības programmu 10V, tā tika atzīta kā nederīga turpmākajā darbā. Nav zināms neviens gadījums (nav informācijas), ka kādā skolā audzēkņi spēlētu bez koncertmeistara, ka neapgūtu vispārējās klavieres un pēc 4.klases saņemtu Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību 10V programmā.

   Kā sadalīt valsts piešķirto finansējumu skolām? LNKC bija iecere skolām piešķirt finansējumu pēc noteiktiem kvalitātes kritērijiem. Darbs pie atbilstošu kritēriju noteikšanas izrādījās sarežģīts, kas vienai skolai der, tas citai nav pieņemams.
(Diemžēl ir skolas, kas pat divu gadu laikā nepiedalās nevienā konkursā un arī saņem valsts mērķdotāciju.)

   LMIIA metodiski informatīvais izdevums „Partita” ir vērtība, kas jāsaglabā – tāda atziņa tika pausta arī šajā kopsapulcē. Aicinājums mūsu lasītājiem – piedalīties „Partitas” veidošanā ar problēmrakstiem, veltītiem mūzikas izglītībai. Skolām – LMIIA biedrēm atbalstīt finansiāli izdevuma pastāvēšanu, jo iespieddarbi, pasta izdevumi ir jāapmaksā.

   Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha informēja, ka 2015.gada jūnijā Rīgā notiks Latvijas Nacionālās Mūzikas padomes organizēts Eiropas mūzikas forums, kurā LMIIA pārstāvis varētu iepazīstināt tā dalībniekus ar aktuāliem Latvijas mūzikas izglītības jautājumiem.

   Kopsapulce pieņēma lēmumus:

   Apsveicam Asociācijā jaunuzņemto Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu un ceram uz labu sadarbību!