Яндекс.Метрика

DOME - Ziņas

Līga Paukšte / 14.01.2019.
LMIIA domes sēdē
  3.decembrī notika kārtējā LMIIA domes sēde. Darba kārtībā bija vairāki jautājumi. LMIIA dome asociācijas vārdā vairākkārt ir rakstījusi vēstules dažādām valsts iestādēm par jautājumiem, kuru risināšana nav tikai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kompetencēs, bet nepieciešama ir augstākstāvošu institūciju atbalsts un lēmumu pieņemšana.
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece / 06.04.2018.
Par LMIIA kopsapulci un skolu aktualitātēm
  21.februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Akmens zālē uz ikgadējo kopsapulci bija aicināti visi Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (LMIIA) skolu pārstāvji, lai apspriestu mūsu skolām svarīgus jautājumus. Šogad bija kārta arī asociācijas domes pārvēlēšanai.
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece / 14.03.2017.
LMIIA Atskaites kopsapulce
  Šogad mēs – Latvijas mūzikas skolu direktori tikāmies jau otro reizi. 17.janvāra sanāksmi organizēja Latvijas Nacionālais Kultūras centrs, lai runātu par Pedagogu darba samaksas noteikumiem, bet 8.februārī pulcējāmies ikgadējā Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (turpmāk – LMIIA) biedru kopsapulcē. Vispirms noklausījāmies LMIIA Domes priekšsēdētāja Aivara Broka sagatavotu atskaiti par darbu 2016.gadā. Notikumi virknējās cits aiz cita, bijusi intensīva sarakste un tikšanās ar nozīmīgiem kultūrpolitikas veidotājiem Latvijā. Galvenais jautājums visa gada garumā – mūzikas skolu finansējums.
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece / 18.09.2016.
Domes ziņas 2016.gada vasarā
  Šovasar 7.jūlijā LMIIA Dome tikās vasaras izbraukuma sēdē Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, kur mūs laipni uzņēma skolas direktore Ineta Pilverte. Ko lai saka, Iecavas bērniem ir viss nepieciešamais, lai ar prieku dotos uz mūzikas un mākslas skolu. Iecavā ir uzcelta moderna un skaista celtne, to ieskauj gleznains parks. Skolai iegādāti jauni un labi mūzikas instrumenti, gaumīgas mēbeles un vajadzīgais informācijas tehnoloģiju aprīkojums. Skolas zāle ir izcili skaista, kur bērniem pašiem muzicēt un mācīties klausīties labu mūziku. Iecavas pašvaldība rūpējas par savu bērnu izglītošanu. Pirmkārt, tas viss ir domāts mūsu bērniem - tiem cilvēkiem, kas dzīvos pēc mums un veidos Latvijas kultūru.
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece / 14.03.2016.
LMIIA Atskaites kopsapulce
  2016. gada 26. februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (turpmāk – LMIIA) Atskaites kopsapulce. Darba kārtībā LMIIA Domes priekšsēdētāja Aivara Broka atskaite par asociācijas darbu gada garumā, Revīzijas komisijas ziņojums, debates par Domes priekšsēdētāja atskaiti un revīzijas komisijas ziņojumu, atskaites un ziņojuma apstiprināšana. Tika pārrunātas dažādas aktuālas mūzikas skolu problēmas un pieņemts lēmums.
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece / 11.11.2014.
Domes ziņas martā
  2014.gada 21.oktobrī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā notika kārtējā LMIIA domes sēde. Domes priekšsēdētājs Aivars Broks iepazīstināja ar Eiropas Mūzikas skolu Asociācijas (EMU) vēstuli, kurā izteikts ielūgums uz Ģenerālo Asambleju šī gada 5. un 6.decembrī. Tā kā esam Eiropas Mūzikas skolu (EMU) asociācijas sastāvā, tad mūsu asociācijai ir jānodrošina Latvijas līdzdalība šajā organizācijā. Ar sarakstes palīdzību noskaidrojām, ka arī EMU prezidijā notiek pārmaiņas.
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece / 08.05.2014.
Domes ziņas martā
  25. martā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā uz kārtējo sēdi sanāca LMIIA domnieki. Kaut arī janvārī un februārī redzamu notikumu mūsu asociācijā mazāk, tomēr, elektroniski sazinoties, turpinām strādāt. Domes priekšsēdētājs Aivars Broks izteica lielu gandarījumu par veiksmīgi noorganizēto EMU Prezidija vizīti Rīgā marta mēnesī. Vēlreiz pārrunājām, kā veidot tālāku sadarbību ar EMU.
Lasīt tālāk >>>

Aivars Broks, LMIIA Domes priekšsēdētājs / 04.04.2014.
EMU prezidija vizīte Rīgā


  No 7. līdz 9. martam Rīgā notika Eiropas Mūzikas skolu apvienības (European Music School Union – EMU) prezidija darba vizīte, kurā piedalījās EMU prezidija priekšsēdētāja Helena Maffli no Šveices, ģenerālsekretāre Gerrie Koops no Nīderlandes un valdes locekļi Urvi Haasma no Igaunijas, Timo Klemettinen no Somijas, Tomas Kolafa no Čehijas un Willem van Moort no Nīderlandes. EMU prezidija darba vizītes tiek organizētas vairākas reizes gadā kādā no EMU dalībvalstīm.
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece, Tukuma mūzikas skolas direktore / 27.11.2013
Domes ziņas oktobrī


  LMIIA Dome uz kārtējo sēdi sanāca 2013.gada 29.oktobrī. Datums tika rūpīgi saskaņots ar Latvijas Nacionālā centra direktori un topošo Kultūras ministri Daci Melbārdi, lai starp daudzajām intervijām, sanāksmēm, gatavošanos konferencei „Dziesmu un deju svētki Latvijas simtgadei”, kuru organizēja Latvijas Nacionālais kultūras centrs, viņa veltītu laiku arī mūzikas skolu direktoriem. Sanāksmē piedalījās LMIIA Domes delegāti, no LNKC direktore Dace Melbārde, Jolanta Klišāne, Vita Cīrule, Česlavs Batņa un Māra Kalve.
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece, Tukuma mūzikas skolas direktore
Domes ziņas septembrī


  Dažas dienas pēc Dziesmu svētkiem LMIIA dome tikās izbraukuma sēdē Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā. Galvenā uzmanība sēdē tika pievērta valsts finansējuma atgūšanai iepriekšējā apmērā. Tāpēc aktuāls ir jautājums par Ministru kabineta noteikumu Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” grozījumiem.
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece, Tukuma mūzikas skolas direktore
Domes ziņas oktobrī


  Mācību gada otrais mēnesis oktobris skolu direktoriem bija rosīgs un piesātināts ar daudziem plānošanas darbiem. Skolās rit pēdējā mācību nedēļa pirms audzēkņu rudens brīvdienām, pedagogi interesējas par dažādu konkursu nolikumiem, izstrādā metodiskos darbus un turpina savu ikdienas darbu.
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece
Domes ziņas jūlijā


  Vasaras vidū, kad smaržo liepu ziedi un pļavas slīgst vīgriežu kupenās, LMIIA domnieki pulcējas ikgadējā izbraukuma sēdē. Šovasar 12. un 13. jūlijā par tikšanās vietu kļuva skaistā un gleznainā Gaujiena. Mūs viesmīlīgi sagaidīja Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve un iepazīstināja ar skolu. Vasaras lielākais un arī nozīmīgākais notikums Gaujienas mūzikas un mākslas skolai ir ikgadējā radošā vasaras nometne „Vītolēni”. Arī šogad 20. jūlijā Gaujienā saradās 122 jaunie mūziķi no dažādām mūzikas skolām, lai kopīgi muzicētu orķestrī. Šogad nometnei jau 10 darbības gads!
Lasīt tālāk >>>

Ligita Zemniece
Domes ziņas maijā


  Arī trauksmainajā skolu eksāmenu laikā – maija mēnesī turpinājās Latvijas Mūzikas Izglītības Iestāžu asociācijas domes darbs.
  2012.gada 22.maijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika kārtējā sēde. Domes priekšsēdētājs Aivars Broks iepazīstināja sēdes dalībniekus ar priekšlikumiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, izdotiem Rīgā 2011.gada 27.decembrī, koeficentos. Asociācijas rekomendētie labojumi ir nosūtīti Saeimai ar pavadvēstuli, un vēstules beigās ir norādījums, ka noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
Lasīt tālāk >>>

Domes sēde 2012.gada 1. martā

Domes sēde notika 2012.gada 1. martā Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā.
Tajā tika izskatīti vairāki jautājumi.
LMIIA vadībai ir regulāra sarakste ar EMU (The European Music School Union). No saviem ārzemju kolēģiem saņēmām ziņu, ka 30.aprīlis ir izsludināts par Starptautisko džeza dienu, un tādēļ arī Latvijas mūzikas skolām ir izteikts aicinājums, sarīkot džeza mūzikas koncertus. Domes sēdē pārrunājām par mūsu iespējām rīkot šādus koncertus. Ideja ir atbalstāma, jo mūzikas skolu audzēkņiem ir interese spēlēt džeza mūziku.
Laikā no 2012.gada 15. līdz 18.maijam Itālijā notiks gadskārtējā EMU ģenerālā asambleja, uz kuru jādodas arī Latvijas Mūzikas Izglītības Iestāžu asociācijas pārstāvjiem.
Apspriedām Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumus Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmas” 13. punktu - Izglītības programmā pedagogam vidējo apmaksājamo pedagoģisko likmju skaits mēnesī uz vienu izglītojamo. Aprēķināmais finansējums ir absolūti neatbilstošs mūzikas skolās realizējamajām programmām. Tā ir krīzes shēma, kas neatbilst skolu mērķiem un uzdevumiem. Dome nolēma turpināt darbu pie šo Ministru kabineta noteikumu apspriešanas, lai varētu virzīt priekšlikumus noteikumu grozījumu izskatīšanai un pieņemšanai.
Domes sēdē bija iekļauts jautājums par Dziesmu svētku kustību Latvijā un mūzikas skolu dalību tajā. Dziesmu un deju svētku padomei izvirzīto pretendentu izvērtēšanas konkursa nolikums un informācija par pieteikšanos ir publicēta Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra mājaslapā, kurā atrunāti vērtēšanas kritēriji un dokumentu iesniegšanas kārtība. Saskaņā ar 2012.gada 21. februārī Ministru kabinetā apstiprināto Dziesmu un deju svētku padomes nolikumu Dziesmu un deju svētku rīkotājs - Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (KNMC) - aicina Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Radošo savienību padomi, kā arī nevalstiskās organizācijas, kuru darbības mērķis ir saistīts ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību, izvirzīt pretendentus darbam Dziesmu un deju svētku padomē. Dziesmu un deju svētku padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir sekmēt Dziesmu un deju svētku procesa ilgtspēju un tradīcijas tālāknodošanu, un tā veic Dziesmu un deju svētku likumā noteiktos uzdevumus.

Par forumu

LMIIA asociācija vēlas pievērst sabiedrības uzmanību mūzikas izglītībai Latvijā. Tādēļ tiks sasaukts forums, lai diskutētu par mūzikas izglītību šodien un nākotnē. Nepieciešams sasaistīt šīs nozares – mūzikas izglītība un mūzikas nozare, bez izglītības nav nozares attīstība. Ir jārunā par mūzikas izglītības kvalitāti, konkurētspēju, nepieciešamību, tās vietu un lomu sabiedrībā, jādefinē, kādi ir mūzikas izglītības mērķi un uzdevumi šodien, un kāds finansējums nepieciešams nozarei. Zinām, ka Kultūras ministrijas koncepcijā kultūrizglītība bija kā prioritāte. Bet kā ir patiesībā? LMIIA priekšlikums, ierakstīt arī nacionālās attīstības plānā mūzikas izglītību.
LMIIA priekšsēdētājs A.Broks izklāsta savu viedokli par LMIIA organizējamo forumu 2012.gada 27.janvārī, kas tiks veltīts Latvijas mūzikas izglītības jautājumiem. Ir liela nepieciešamība runāt ar plašāku auditoriju par problēmām mūzikas izglītības jomā. Ir jāsaista mūzikas izglītības ar visu mūzikas nozari kopumā. Forumā ir jārunā par mūzikas izglītības kvalitātes jautājumiem, par mūsu mūzikas izglītības konkurētspēju, tās nepieciešamību. Šodien dažkārt nenovērtējam mūzikas izglītības lomu un vietu mūsu sabiedrības izaugsmē. Forumā tiks runāts par mūzikas izglītības tālākajiem mērķiem, uzdevumiem un nepieciešamo finansējumu no valsts. Jāpanāk, ka Nacionālās attīstības plānā 2014.-2020.gadam profesionālās ievirzes mūzikas izglītībai ir svarīga vieta.

LMIIA domes sēde 2012.gada 3. janvārī

2012.gada 3.janvārī uz pirmo sēdi Jaunajā gadā sanāca LMIIA dome. Par notikumiem sēžu starplaikos informēja domes priekšsēdētājs Aivars Broks. 2011.gada nogalē bijušas tikšanās Saeimas komisijā, domes pausto viedokli par nepieciešamību atgūt noņemto finansējumu mūzikas un mākslas skolām atbalsta Saeimas deputāte I.Rībena.
LMIIA ir saņēmusi EMU bukletus, kuros ir apkopota informācija par 2010.gada statistiku par EMU dalībskolām, arī Latvijas mūzikas skolām.
Mūzikas skolu pašreizējā darbībā un turpmākā pastāvēšanā satraukumu rada skolu finansējuma samazināšana. Ar 2012.gada 1.janvāri stājas spēkā MK noteikumi Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”. Noteikumos teikts, ka Kultūras ministrs ar rīkojumu izveido konsultatīvo komisiju, kas sniedz ministrijai ieteikumus, lai noteiktu no valsts budžeta finansējamo izglītojamo skaitu izglītības iestādē. Noteikumos ir lasāms, ka likmju skaits mēnesī uz vienu izglītojamo jau 2012.gadā, 2013.gadā ir samazināts, un 2014.gadā vēl turpina samazināties. Saprotam, ka pašvaldībām tiek uzvelts papildus finansējuma slogs. Jāatzīmē, ka no 2012.gada 1.janvāra pašvaldībām ir jāfinansē skolu administrācijas - direktoru un direktoru vietnieku darba samaksa. Tādēļ LMIIA ir apņēmības pilna turpināt darbu pie priekšlikumu izstrādes skolu finansējuma palielināšanai.
Katru gadu tiek pasniegta Lielā mūzikas balva dažādās nominācijās. LMIIA ir vērsusies ar iesniegumu balvu piešķiršanas komisijā, kurā izteikts priekšlikums, iedibināt vēl vienu nomināciju „Gada Pedagogs”. Diemžēl asociācijas priekšlikums nav sadzirdēts, tādēļ LMIIA dome nolēma virzīt šo priekšlikumu vēlreiz.
Kultūras ministrijas KRIIN vairs nerīko valsts konkursus mūzikas skolu audzēkņiem, un tāpēc LMIIA izteica priekšlikumu, rīkot konkursu stīgu instrumentu ansambļiem vai orķestriem.