Яндекс.Метрика

NOTIKUMI SKOLĀS - Neparastais koncerts…

30.01.2015. / S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas IP Klavierspēle 1.-8.kl. vadītāja, projekta Mūzika ar otu autore Olga Artamonova

Neparastais koncerts…

   Ziemassvētku gaidās, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas un reģiona mūzikas un mākslas skolu (Krāslavas, Dagdas, J. Graubiņa Līvānu, Preiļu, Špoģu, Ilūkstes) jaunie pianisti uzdāvināja klausītājiem neparastu koncertu-festivālu ar nosaukumu Mūzika ar otu, kurš notika S. Broka DMV kamerzālē.

   Kā zināms, bērnu daiļradei ir raksturīga interese par visu jauno, radošo, tēlaino, neparasto. Šis pasākums bija spilgts tam piemērs. Bērniem tika piedāvāts mīļākajam atskaņotajam skaņdarbam uzzīmēt ilustrāciju, kurā ar krāsām būtu atklāts skaņdarba tēls.

   Klausītājiem bija iespēja baudīt muzikālos priekšnesumus un tanī pašā laikā vērot mūzikas vizuālo attēlojumu.

   Jaunie mūziķi (un to starp arī topošie komponisti!) iepriecināja ar daudzveidīgu skaņdarbu klāstu, krāsainiem, skaistiem zīmējumiem, kuri veicināja iztēli un papildināja muzikālos tēlus. Šis pasākums deva iespēju katram dalībniekam atklāt savu māksliniecisko potenciālu, kā arī iepazīt jaunus draugus!

   Ar īpašiem pateicības vārdiem jāatzīmē audzēkņu pedagogus, kuri ar lielu mīlestību un pacietību sagatavoja savus talantīgos bērnus šim pasākumam.

  Savukārt, dalībnieki bija gandarīti un daži atzīmēja:

   "Vizuālais mūzikas attēlojums palīdz vairāk saprast mūziku. Cilvēkiem var rasties labs iespaids, un var iepatikties mūzika tiem, kuriem nekad tā nav patikusi. Es ļoti ceru, ka tāda ideja turpināsies un pārtaps pat par konkursu." – S. Broka DMV 8.kl. audzēknis Renāts Cvečkovskis;

   "Projekts Mūzika ar otu ir lielisks veids izpausties. Spēlēt skaņdarbu- tas ir daudz. Bet just to - vesela māksla! Vienkārši spēlēt var iemācīties daudzi, taču spēlēt ar dvēseli – tikai daži. Zīmējumi mums pašiem palīdz parādīt to, ko jūtam, kad spēlējam. Iztēlojoties mūziku, mēs varam to atdzīvināt. Ja mēs attīstāmies – mēs augam. Augam par jauniem māksliniekiem!" -S. Broka DMV 6.kl. audzēkne Beāte Sprindžuka.