Яндекс.Метрика

NOTIKUMI SKOLĀS - Latvijas Mūzikas skolu delegācija Polijā

01.12.2014. / Birzgales Mūzikas skolas skolotāja Līga Paukšte

Latvijas Mūzikas skolu delegācija Polijā

  Jau par tradīciju ir kļuvuši Latvijas Mūzikas skolu direktoru un pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni uz citām valstīm, lai tuvplānā uzzinātu par citu valstu pieredzi muzikālajā izglītībā. Arī iepriekšējos gados Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija ir organizējusi vairākus šāda veida braucienus uz Igauniju, Lietuvu, Sanktpēterburgu, Somiju, Minsku. Ceļojuma laikā tiek apmeklētas ar mūzikas izglītību saistītas iestādes, kuras izvēlētas pateicoties Latvijas Mūzikas skolu plašajai sadarbībai ar līdzīga profila kaimiņvalstu skolām.

 

  Pirms dalos iespaidos, daži skaitļi. Latvijā pēc 2013. gada statistikas datiem dzīvo 2,013 miljoni iedzīvotāji, IKP uz vienu iedzīvotāju 15 375,45 USD. Latvijā 2014. gadā mērķdotāciju saņēma 145 Mūzikas un mākslas skolas ar 23 000 audzēkņiem.

   Polijā pēc 2013. gada statistikas datiem mīt 38,53 miljoni iedzīvotāju, IKP uz vienu iedzīvotāju 13 431,95 USD. 670 I un II līmeņa mūzikas skolās mācās 90 000 audzēkņi.

   Tātad, šoreiz mūsu ceļš veda uz Poliju, valsti ar 5 reizes lielāku platību kā Latvijai un gandrīz 20 reizes lielāku iedzīvotāju skaitu kā Latvijā. Apzinoties mūsu valstu milzīgo skaitlisko atšķirību, protams, grūti ir arī novērtēt Latvijas un Polijas mūzikas izglītības plusus un mīnusus. Tomēr kopumā guvām daudzpusīgu priekšstatu un pozitīvas ierosmes.

   26. oktobra rītā 31 dalībnieka sastāvā izbraucām no Rīgas, lai gūtu jaunus iespaidus Vroclavā, Varšavā un Zambrovā.

   Tā kā tālākais braucienā izvēlētais punkts bija Vroclava, tad sākām ar to.

   Pēc garā pārbrauciena atpūtušies viesnīcā "Campanile", nākošajā rītā mūsu delegāciju sagaidīja saksofona spēles profesors Rišards Zolodevskis Karola Lipinska vārdā nosauktajā Vroclavas Mūzikas akadēmijā. Akadēmijas rektore mūs iepazīstināja ar savas augstskolas profilu, kas pamatā neatšķiras no Latvijas J. Vītola Mūzikas akadēmijā apgūstamā, bet papildus tur iespējams apgūt mūzikas terapijas kursu, garīgās mūzikas kursu, kā arī baroka laika instrumentu spēli. Augstskolā darbojas arī visdažādākie kolektīvi, sākot ar baroka orķestri līdz džeza orķestrim. Vokālā nodaļa lepojas ar konkursu 10 reflektanti uz vienu vietu. Konkurss, protams, ir arī uz citām studiju vietām. Akadēmiju iepazinām no stāstījuma un izstaigājot telpas. Prātā labi paliks gan vecais korpuss, kurš ar karu laikā necietušo interjeru atgādina muzeju, gan mūsdienu prasībām tikko kā uzceltais jaunais korpuss. Tajā ar labu akustiku uzbūvēta koncertzāle ar 360 vietām, ierakstu studija, īpaši ar skaņas izolāciju aprīkotas telpas džeza programmu apguvei. 600 studenti studējot Vroclavas akadēmijā, te var justies gan mūsdienu prasībām atbilstoši, gan uzsūkt gadsimtu elpu.

   Izstaigājuši, 2013. gadā ekspluatācijā nodotās Mūzikas akadēmijas telpas, pēc brīža nonācām vēl pēc krāsas smaržojošās, vēl skolēnu kņadu nepiedzīvojušās, bet jau pabeigtās K. Šimanovska vārdā nosauktās I un II pakāpes Mūzikas skolas valstībā. Tā atrodas pāris metru attālumā no Vitolda Ļutoslavska vārdu nesošās Vroclavas filharmonijas un tiešām uzskatāma par valstību. Te ierīkoti gaiši kabineti vispārizglītojošo priekšmetu apgūšanai, ar labu skaņas izolāciju nodrošināti mūzikas priekšmetu kabineti, kamerzāle, koncertzāle, plaša sporta zāle un sporta laukums brīvā dabā, pēc pēdējām prasībām aprīkota ēdamzāle un pat pastaigu pagalmiņš. Skola svin savu 65 pastāvēšanas gadskārtu ar ienākšanu jaunās telpās, kur no idejas līdz realizācijai pagājuši 5 gadi. No tiem celtniecībai veltīti 20 mēneši. Skola uzcelta ar 85 % Eiropas fondu finansējumu un 15 % Kultūras ministrijas līdzfinansējumu. Projekts izstrādāts arhitektam un mūzikas skolas direktoram cieši sadarbojoties, rodot vislabāko un mūsdienu prasībām atbilstošākos risinājumus, ieguldot 54 miljonus zlotu (13,5 miljoni Eiro). Iepazināmies arī ar skolas mācību procesa organizēšanu. Skolā bērni sāk mācīties no 6 gadu vecuma. No 1.-6. klasei tiek apgūta blakus vispārizglītojošajiem priekšmetiem I pakāpes Mūzikas izglītība, pēc kuras tiek kārtoti noslēguma eksāmeni. Lai iekļūtu II pakāpes apmācībā (7. -9. klase ģimnāzijas līmenis), jākārto iestājeksāmeni, kuros vispārējā konkursā piedalās audzēkņi arī no citām skolām. Pēc tam audzēkņi savu izglītību var turpināt liceja 3 gadīgajā kursā, tātad saņemot pilnu - 12 gadīgu, vispārējo un mūzikas izglītību. Ar visu to mūs laipni iepazīstināja skolas direktors Zbigņevs Lucs (akordeonists), vicedirektore Regīna Žmigrocka (fizikas skolotāja) un vicedirektors Tadeušs Merka (čellists).

   Pēc iepazīšanās ar jauno skolas ēku visi varējām veltīt laiku nesteidzīgai 650 000 tūkstošu iedzīvotāju pilsētas senās daļas apskatei. Tā atstāja neaizmirstamus, tikai savai pilsētai raksturīgus iespaidus, īpaši veroties no katedrāles skatu torņa.

   Vakarā autobuss mūs aizvizināja uz Varšavu, kur pēc naktsmiera nākošajā rītā, bija paredzēta pieņemšana Polijas Kultūras ministrijā. Tā izvietojusies pilsētas centrā pie vecpilsētas plašās senlaicīgās telpās. Mūs sagaidīja mūzikas speciālisti un referents Marisuss Tokarskis prezentēja mums Mūzikas un mākslas izglītības sistēmu Polijā. Polijā 19 augstskolās 38 studiju programmās vienlaicīgi 16 000 studenti apgūst mūzikas un mākslas izglītību ar iespēju strādāt kādā no 250 Kultūras ministrijas pakļautībā esošajās I un II pakāpes mūzikas skolām vai 100 pašvaldību pakļautībā esošajām mūzikas skolām, vai 300 Polijā esošajām mūzikas privātskolām.

   Pēc neilgas pastaigas par Varšavas vecpilsētu, bijām laicīgi sakāpuši autobusā, lai brauktu uz pēdējo šī ceļojuma pieturas punktu, uz Vitolda Ļutoslavska vārdā nosaukto Zambrovas I pakāpes Mūzikas skolu. I pakāpes skola nozīmē, ka bērni te var mācītie mūzikas instrumentu spēli 4 vai 6 gadus. Ja iesāc mācīties agrāk, tad mācības ilgst 6 gadus, ja vēlāk tad 4 gadus. Noteiktā klasē var mācīties tikai noteikta vecuma bērni, kā ir noteikts Izglītības likumā. Šīs skolas absolvents ar tiesīgs mācīties tālāk kādā II pakāpes skolā. Skolas direktors Kristofs Vitkovskis (saksofonists) mūs iepazīstināja ar savu skolu un atbildēja uz daudzajiem jautājumiem. Uzzinājām, ka stundas Polijā ir 45 minūšu garas. Viena pedagoga slodze ir 18 stundas, bet maksimālais skolā pasniedzamo stundu skaits ir 27. Zambrovas I pakāpes mūzikas skolā šogad mācās 104 audzēkņi, bet no 54 mācīties gribošajiem uzņemti tika tikai 18. Mūzikas skolā tiek rīkoti starptautiski konkursi, kuros piedalījušies audzēkņi arī no Latvijas. Īsajā, bet apliecinošajā koncertā dzirdējām vijoles, ģitāras un saksofona spēli, kas liecināja par mazo censoņu panākumiem.

   Pēc sirsnīgās uzņemšanas sākās atpakaļceļš uz Latviju. Daudziem tas pagāja dzīvās sarunās, katram daloties personīgā pieredzē, strādājot Latvijas Mūzikas izglītībā, tomēr neaizmirstot uz daudzām lietām paskatīties caur smaidu.

   Paldies Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktorei un grupas vadītājai Dacei Štrodahai, kura rūpējās par brauciena organizēšanu un Polijā par visu mūsu nakšņošanu. Paldies Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktoram Spodrim Kačānam par pieredzes brauciena saturiskās puses organizēšanu un tulka lomas uzņemšanos saskarē ar poļu kolēģiem. Paldies Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas direktorei Ilzei Dāvei par noskaņojuma uzturēšanu visa ceļojuma laikā. Paldies, mūsu jaukajiem šoferīšiem un Babītes Mūzikas skolas un mākslas skolas direktorei Initai Pūķei. Latvijas Mūzikas Izglītības iestāžu asociācijas pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju ir beidzies. Lai dzīvo nākošais! Tikai ar sadarbību un paskatīšanos uz sevi un savām problēmām no malas mēs varam kļūt pašapzinīgāki, gudrāki, varošāki un prasīgāki no savas valsts, redzot savu vietu kopējā Latvijas izglītības sistēmā. Valstī, kur "mēs esam tik, cik mēs esam", kurā katra cilvēka izglītošanai jāvelta vislielākā uzmanība.