Яндекс.Метрика

NOTIKUMI SKOLĀS - Gulbenes diptihs

27.11.2014. / Līva Grīnberga, JMRMV metodiķe

Gulbenes diptihs

  Līdzīgi muzikāli aizraujošam diptiham novembrī realizējās jau kādu laiku lolotā sadarbība starp Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu un Gulbenes Mūzikas skolu.

  Ceturtajā novembrī Gulbenes Mūzikas skolas un Kultūras centra ēkas pieskandināja pūšaminstrumentu skaņas: rīta pusē meistarklases Gulbenes un Balvu Mūzikas skolu audzēkņiem vadīja JMRMV pedagogi Edgars Bārzdiņš, Mārtiņš Kalniņš, Jānis Retenais un Artis Sīmanis, savukārt vakarpusē visu gulbeniešu un pilsētas viesu ausis priecēja JMRMV pūtēju orķestra(diriģents J. Retenais) un Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestra(diriģents D. Veikšāns) koncerts. Vēsmas no tālām zemēm atplūda ar solista Aigara Raumaņa (JMRMV 2. kursa audzēknis) saksofona skaņām Tošio Mašimas skaņdarbā Kaija (Seagull), savukārt Roberta Doņa (JMRMV 4. kursa audzēknis) spēlētā Džeimsa Kurnova Rapsodija eifonijam apliecināja gan jaunā mūziķa spējas, gan paša instrumenta daudzveidīgās tembrālās iespējas. Novembra kā patriotiskā mēneša noskaņas ieskandināja Imanta Kalniņa Ceturtās simfonijas skanējums, kur latviskais savijies ar bigbītu, kā arī koncerta izskaņā atskaņotās latviešu tautas dziesmu apdares, ko atskaņoja abi kolektīvi.

   Stafetes kociņu no pūšaminstrumentu spēles pedagogiem 12. novembrī pārņēmaun ceļā uz Gulbeni devās klavierspēles pedagoģes Gunta Boža, Ilze Kundziņa un vijoļspēles skolotāja Inese Štrāle. Tāpat kā ceturtajā novembrī, Gulbenes un Balvu Mūzikas skolu pedagogi vēroja JMRMV pedagogu vadītās meistarklases, tādējādi gūstot jaunu pieredzi un ceļot savu kvalifikāciju. Kamermūzikas koncerts, kurā piedalījās Gulbenes MS un Jāzepa Mediņa Rīgas MV pianisti un vijolnieki akcentēja sadarbību starp šīm un Balvu MS arī citā līmenī, proti: visi četri koncerta dalībnieki - JMRMV audzēkņi, Anna Ivanova, Dāvis Lāpāns, Ance Skopane un Lāsma Vītola, vēl pirms pāris gadiem bijuši Gulbenes vai Balvu mūzikas skolu audzēkņi! Krista Ciprona vadītās koncerta programmas pirmajā daļā uzstājās Gulbenes Mūzikas skola audzēkņi; izskanēja gan klasika (Esteres Ilgas Tučas spēlētais Luidži Bokerīni Menuets), gan romantisms (Beātes Leimanes atskaņotā Johana Svendsena Romance), arī modernisma iezīmju caurstrāvoti skaņdarbi (Jāņa Garana spēlētais Jāņa Ivanova Skicējums si un Kārļa Boša atskaņotā Stīvena Montegjū kompozīcija Mira) un populārās mūzikas žanri (Jāņa Garana un Alekša Pusta spēlētais Manfrēda Šmita Orangeboogie). Koncerta otrajā daļā jau minētie JMRMV audzēkņi ar instrumentu skaņām spēja uzburt gan teju vizuāli tveramas dzimtās zemes ainavas (Annas Ivanovas spēlētā Selgas Mences Rudens vīzija ar nogrimušajiem zvaniem un Ances Skopanes spēlētā Indras Rišes Brūnā pasaka), gan svešzemju noskaņas (Edvarda Grīga Kāzas Trollhaugenā, ko atskaņoja Dāvis Lāpāns un Pablo Sarasates Andalūziešu romance, ko atskaņoja vijolniece Lāsma Vītola ar koncertmeistari Ilzi Kundziņu).

   Līdzās gandarījumam par meistarklasēm, kur izdevās produktīva sadarbība starp JMRMV pedagogiem un jaunajiem mūziķiem no Gulbenes un Balviem, un spilgti izskanējušiem koncertiem jāuzsver arī šo pasākumu teicamā organizācija, par ko liels paldies jāsaka Gulbenes Mūzikas skolas direktorei Austrai Veikšānei!

   Līdz ar to diezgan droši var sacīt, ka šis diptihs noslēdzās ar abpusēju cerību uz turpmāku sadarbību!