Яндекс.Метрика

NOTIKUMI SKOLĀS - Olaines Mūzikas un mākslas skolai – 20!

Teorētisko priekšmetu skolotāja Ingrīda Poļaka / 21.02.2016.

Olaines Mūzikas un mākslas skolai – 20!

   Apritējuši divdesmit gadi, kopš Olaines pilsētas dome dibināja Olaines Mūzikas skolu kā profesionālas ievirzes pamatizglītības mācību iestādi. Mūzikas skolas dibināšanas iniciatori bija divi jauni, aizrautīgi skolotāji – Didzis Grīnbergs un Ailita Vidauska.

   Pateicoties viņu pārliecībai un neatlaidībai, gūstot Olaines iedzīvotāju atsaucību un Olaines domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājas Intas Purviņas izpratni un atbalstu, 1995. gada 1. oktobrī Mūzikas skola uzsāka savu darbību. Padarīts ir daudz!

   Pirmajā mācību gadā 60 audzēkņi apguva klavierspēli, vijoļspēli un akordeona spēli, bet jau nākamajā gadā – arī čella, ģitāras un flautas spēli.

   1997. gadā skolotājas Daigas Kienkases vadībā, uzņemot 54 audzēkņus, darbību uzsāka arī Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa.

   Skola ir augusi! Šobrīd Olaines Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk – OMMS) mācās 268 audzēkņi, apgūstot arī klarnetes, saksofona, trompetes, mežraga, trombona un eifonija spēli.

   Skolā 27 pedagogi realizē 14 licencētas izglītības programmas. Līdzās pieredzes bagātiem skolotājiem skolā strādā arī jauni, profesionāli pedagogi un vēl studējoši skolotāji. Lepojamies, ka mūsu vidū ir emeritētā profesore Daina Vīlipa, kura kopš skolas dibināšanas māca klavierspēli un līdz šim mācību gadam vadījusi Taustiņinstrumentu spēles nodaļu.

   Priecājamies par audzēkņiem, kuri skolā gūtās prasmes un iemaņas spēj iedzīvināt, piedaloties daudzveidīgās vispārizglītojošo skolu, novada, valsts izglītības un kultūras dzīves norisēs.

   Priecājamies par talantīgāko audzēkņu sasniegumiem valsts un starptautiskajos konkursos un festivālos, kā arī izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs. Pēdējo septiņu gadu laikā saņemtas vairāk nekā 130 atzinības un diplomi!

   Gandarījums par audzēkņiem, kuri pēc skolas absolvēšanas turpinājuši mūzikas un mākslas profesionālo izglītību dažādās Latvijas izglītības iestādēs un arī citās valstīs. Daži no mūsu absolventiem darbojas kā izpildītājmākslinieki vai pedagogi arī Anglijā, Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Beļģijā, Spānijā, Norvēģijā, Austrijā, Itālijā, Singapūrā, Krievijā un ASV.

   Ir tik patīkami dzirdēt viņu sniegumu skolas rīkotajos koncertos! Arī 5. decembrī izskanējušo OMMS jubilejai veltīto koncertu bagātināja A. Vidauskas vijoļspēles klases absolventes – Jelgavas mūzikas vidusskolas 4. kursa studente Viktorija Žukova un Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas 9. klases skolniece Arina Bardova.

   Skolas mācību darbā svarīga joma kopš pirmajiem tās pastāvēšanas gadiem ir bijusi kolektīvās muzicēšanas prasmju izkopšana. Līdzās dažādiem kameransambļiem 2004. gadā tika nodibināts orķestris diriģenta Bruno Jurgenberga un vēlāk arī Hermaņa Eglīša vadībā, kurš piedalījies gan Olaines Kultūras centra rīkotajos pasākumos, gan koncertējis Polijā un Somijā.

   Kopš 2013. gada OMMS kamerorķestris aktīvi darbojas diriģenta un mākslinieciskā vadītāja Normunda Dreģa vadībā. Orķestrī muzicē labākie audzēkņi, skolas absolventi un pedagogi.

   Lepojamies ar iegūto I pakāpes diplomu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros rīkotajā konkursā un piedalīšanos apvienoto simfonisko orķestru koncertā "Tūkstošbalsu simfonija" Lielajā ģildē. Ar šo mācību gadu OMMS sācies jauns darbības posms direktora Ronalda Saksona vadībā.

   Vēlot skolai turpmāku izaugsmi un panākumus, teorētisko priekšmetu skolotāja Ingrīda Poļaka.