Яндекс.Метрика

NOTIKUMI SKOLĀS - N.Latiševa meistarklase Babītē

Česlavs Grods, Babītes MS direktores vietnieks izglītības darbā / 21.02.2016.

N.Latiševa meistarklase Babītē

   Šī raksta priekšvēsture sākās 6 gadus atpakaļ, kad, braucot vilcienā uz mājām, iepazinos ar kādu mūziķu pāri no Maskavas. Izrādījās, ka viņš ir muzikologs, bet viņa līdzbraucēja – topošā komponiste. Kopējais ceļš bija īss, tādēļ apmainījāmies kontaktiem un turpmākajos gados regulāri tikāmies. Šī nejaušā satikšanās šobrīd ir pāraugusi profesionālā sadarbībā, un pateicoties tai, 2.semestris Babītes Mūzikas skolā sācies sparīgi – ar semināru pedagogiem “Priekšmets Mūzikas klausīšanās kā profesionālo iemaņu veidošanas rīks un XX gs. mūzikas pasniegšanas metodika”, kuru vadīja muzikologs, mākslas doktors Nikolajs Latiševs. Viņa ikdienas darbs saistīts ar Maskavas A.Svešņikova kora skolu, kas ietilpst V.Popova Kora mākslas akadēmijas sastāvā, šeit lektors pasniedz skaņdarbu analīzi, harmoniju un mūzikas klausīšanos. Seminārs notika sadarbībā ar PMAF “Mazais bundzinieks”.

   Semināra mērķauditorija bija teorijas priekšmetu pasniedzēji, taču mēs ieteicām to apmeklēt arī citu specialitāšu, kā arī interešu izglītības pedagogiem. Kādēļ?

   Pirmkārt, es nevaru atcerēties nevienu bērnu, kuram mīļākais priekšmets mūzikas skolā būtu solfedžo vai mūzikas literatūra. Varbūt vienkārši slikta atmiņa vai sagadīšanās. Bet varbūt tas viss tiek pasniegts garlaicīgi, sarežģīti un nesaistīti ar realitāti, iegrimstot toņu un pustoņu skaitīšanā un komponistu gadaskaitļu mudžeklī? Runājot par individuālajām stundām, kā interešu, tā prof.ievirzes, jāteic, ka pirmajos gados bērns ne fiziski, ne mentāli nespēj izturēt darbošanos ar instrumentu 40 minūšu garumā, līdz ar to stunda ir vai nu jādala, vai jāpapildina ar citiem elementiem.

   Tāda priekšmeta kā “Mūzikas klausīšanās” mūsu izglītības programmās nav, taču tā koncepcija likās ārkārtīgi interesanta, jo kopš maza vecuma palīdz bērnā attīstīt gan interesi par mūzikas pasauli, gan profesionālās spējas. Šobrīd priekšmets ir iekļauts Maskavas mūzikas un mākslas skolu programmās kā obligāta disciplīna.Priekšmets “Mūzikas klausīšanās” tiek apgūts jaunākajās klasēs(1.-3.kl. septiņgadīgajā programmā un 1.kl. piecgadīgajā programmā) un ievada mūzikas literatūras kursu. Kursa mērķis ir iemācīt bērnu uzmanīgi klausīties akadēmisko mūziku, analizējot to viņam piemērotā veidā, aprakstot tēlus, raksturu, žanru; spēt uztvert mūzikas formu pēc dzirdes, atpazīt iepriekš apgūtos skaņdarbus pēc dzirdes.

   Semināra mērķis bija rosināt ideju rašanos – kā ar šī priekšmeta elementiem varētu bagātināt un padarīt bērnam pievilcīgāku mūzikas apmācību. Lektors piedāvāja viņa izmantoto tematisko plānu ar atbilstošiem skaņdarbiem, pēc kura bērniiepazīstas ar dažādiem tēliem mūzikā: bērnības, dzīvnieku, pasaku un citiem. Lektora demonstrētie videomateriāli ļāva ieskatīties viņa mācību klasēs un redzēt bērnus, ar kuriem viņš strādā. Jāatzīst, ka stundas notiek ļoti raiti, aktīva dialoga formā.

   Pāršķirstot anketas, ko pedagogi aizpildīja semināram beidzoties, man iekrita acīs pāris lietas. Apmēram puse dalībnieku(no gandrīz 40) pedagoģisko darbu strādā jau vairāk kā 20 gadu, un lielākais prieks man ir tieši par viņiem – cilvēkiem, kas cenšas saglabāt svaigu pieeju savam priekšmetam cauri gadiem. Savukārt, tas, ka cilvēki ir gatavi braukt uz 2 dienu semināru no visas Latvijas(Engure, Gaujiena, Līgatne, Jēkabpils, Špoģi u.c.), manuprāt, liecina, ka šāda veida semināru ir krietni par maz.