Яндекс.Метрика

NOTIKUMI SKOLĀS - Jaunpiebalgā ar Emīla Dārziņa garu...

16.01.2016. / Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore – Aija Sila

Jaunpiebalgā ar Emīla Dārziņa garu...

  Mūzikas skolas audzēkņi šajā rudenī vairākkārt tikās ar komponista un novadnieka Emīla Dārziņa mūziku - tādējādi atzīmējot un atceroties dižo piebaldzēnu viņa 140 jubilejā.

   Pirmā tikšanās bija 3. oktobrī Rudens koncertā Jaunpiebalgas baznīcā. „Rudens koncerts”, kas arī vēsturiski ik gadu ir veltījums dižā piebaldzēna piemiņai nu jau ir kļuvis par tradīciju un notika 16. reizi. Šogad, protams, koncertā skanēja tikai Emīla Dārziņa mūzika – koncertprogrammā „Pazudusī laimīte” jeb „Svētceļojums ar Emīlu dārziņu”, kurā tika piedāvātas Emīla Dārziņa solodziesmas. To pārlikumi un aranžējumi jauktā kora faktūrā izskanēja koncertorganizācijas AVE SOL jaukta kora LAUDATE CHARISMATA izpildījumā ar diriģentiem Jāni Misiņu, Andri Gaili un koncertmeistari Ievu Šmiti pie klavierēm. Koncertu iesāka Jaunpiebalgas Mūzikas skolas vokālais ansamblis Žagariņi ar dziesmu, kas veltīta komponista piemiņai. Koncerta izskaņā, kā ik gadu izskanēja „Melanholiskais valsis” –šoreiz „Žagarēnu” un jauktā kora izpildījumā. Likās, ka pats Dārziņš uz brīdi iegriezies Dievnamā, kurā pats ir kristīts, lai pabūtu kopā ar klausītājiem un savu mūziku...

   Otrā tikšanās ar komponista dzīvi un daiļradi notika 23. oktobrī, kad visi mūzikas programmu audzēkņi un pedagogi viesojās muzejā „Jāņskola” (Komponista dzimtajās mājās), lai piedalītos projektā „Stunda Jāņskolā”. Šī projekta ietvaros skolēniem notika trīs mācību stundas. Stundu laikā paši sniedzām koncertu viens otram. Koncertā skanēja tikai Emīla Dārziņa un viņa dēla Volfganga Dārziņa mūzika. Apguvām vīru kora dziesmas „Mūžam zili” sākumu četrbalīgā kora salikumā un izbaudījām kora dziedāšanas maģiju, iepazināmies ar komponista dzīvesstāstu, daiļradi izstaigājot muzeja ekspozīciju, rīkojām viktorīnu, lai noskaidrotu, kas visvairāk palicis atmiņā no redzētā, un visbeidzot arī vakariņojām skoliņas lejas klasē – tā kā - tika gan garam, gan miesai.

  Trešā tikšanās ar Emīlu Dārziņu mums bija viņa īstajā dzimšanas dienā – 3. novembrī, kad sadarbojoties ar Piebalgas muzeju apvienību „Orisāre” rīkojām akciju „Ciemos Emīls Dārziņš”. Šīs akcijas ietvaros sniedzām mazus koncertiņus Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs, pašvaldībās,veikalos un uzņēmumos! Cilvēki mūsu mazo muzikālo ciemošanos uztvēra ar lielu prieku, dažos raisījām pozitīvu izbrīnu. Katrā no astoņām vietām sniedzām līdz 20 minūtēm garu koncertprogrammu – kurā skanēja Emīla un Volfganga dārziņu mūzika, ari Mocarts... Šī akcija arī mums pašiem bija kā īsts piedzīvojums, jo dažās vietās cilvēki jautāja: „Kāpēc viņi te dzied un spēlē?” Un, kad uz šo jautājumu atbildējām, ka tā mēs svinam Emīla Dŗziņa dzimšanas dienu, kas ir tieši šodien, jautātāji atzina: „Pareizi, mums taču ir Dārziņš!” Šis viens teikums apliecina, ka patiesas vērtības arī šodien sabiedrībā ir novērtētas un nebūt nav kā pagātnes ēna, bet kā šodienas esība. Komponista mūzika taču arvien dzīvo un ir starp mums!