Яндекс.Метрика

NOTIKUMI SKOLĀS - II kamermūzikas festivāls „Rudens krāsas mūzikā” Tukumā

12.11.2015. / Ligita Zemniece, Tukuma Mūzikas skolas direktore

II kamermūzikas festivāls „Rudens krāsas mūzikā” Tukumā

23.oktobrī Tukuma Mūzikas skolā un
Durbes pilī norisinājās II kamermūzikas
festivāls „Rudens krāsas mūzikā”.

   Krāšņo lapu laiks ir īstais brīdis, kad aicināt ciemos draugus un kolēģus, lai priecātos par Tukuma skaisto dabu, gleznainajiem skatiem un muzicētu Durbes pilī.   Festivāla „Rudens krāsas mūzikā” mērķis - atbalstīt un attīstīt kamermuzicēšanas tradīcijas, pilnveidot audzēkņu kolektīvās uzstāšanās prasmi un pieredzi. Festivāls notiek mācību gada sākumā, iespējams, ka pietrūcis laiks jauna repertuāra rūpīgai noslīpēšanai un izstrādei. Savā nolikumā paredzējām iespēju audzēkņiem kameransamblī muzicēt arī kopā ar pedagogu. Šāds nolikuma punkts kliedē šaubas, vai pedagogs drīkst būt koncertmeistars, vai drīkst aizvietot kādu audzēkni ansamblī. Muzicēšana kopā ar pedagogu palīdz audzēkņiem būt drošākiem un atraisītākiem, uzstājoties publikas priekšā.

   Tālāko ceļu mēroja mūsu draugi no Lietuvas. Šauļu 1.Mūzikas skolas pedagoga N.Prascevičienes vadītais vijoļu ansamblis kopā ar koncertmeistari N.Krikščiūni muzicēja ļoti profesionāli. Uzrunāja ansambļa emocionālais sniegums, audzēkņu brīva muzicēšana, laba ansambļa sajūta, tehniskā varēšana.

   Lieliski sagatavots bija Olaines Mūzikas un mākslas skolas jauktais ansamblis, tas parādīja smalku kamermuzicēšanas prasmi (pedagogi A.Vitjuka, A.Rulle, R.Cīrule).

   Babītes Mūzikas skolu pārstāvēja divi ansambļi – Vijoļu ansamblis (pedagogs E.Kolča) un čellu kvartets (pedagogs A.Roze). Abi ansambļi bija droši un pārliecinoši. Čellu kvartets, atskaņojot Latviešu tautas dziesmu „Upe nesa ozoliņu” J.Bērziņas apdarē, iesaistīja dziedāšanā arī publiku, par ko izpelnījās vētrainus aplausus.

   Festivālā piedalījās Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas flautu ansamblis pedagoga J.Frēlihas vadībā, muzicējot arī pašai skolotājai, koncertmeistare I.Grīnvalde.

   No Birzgales Mūzikas skolas Tukumā uzstājās metāla pūšaminstrumentu ansamblis – divas trompetes, eifonijs un tuba (pedagogs L.Paukšte). Labs iespaids par skanīgo ansambli, jaunieši pieraduši uzstāties un muzicēt publikai.

   Vienīgais klavieru duets bija no Engures Mūzikas un mākslas skolas (pedagogs I.Selivanoviča), kas uzstājās ar diviem dažāda rakstura skaņdarbiem. Jūtams, ka meitenēm ļoti patīk spēlēt duetā un uzstāties publikai.

   Ventspils Mūzikas vidusskolas Jauktais ansamblis (pedagogs L.Kamiševa un S.Staruk) atskaņoja nopietnu programmu divām vijolēm un klavierēm.

   Auces Mūzikas skolas instrumentāls kameransamblis - divas vijoles un klavieres (pedagogs I.Bankevics, koncertmeistars U.Muzikants) savā priekšnesumā apliecināja, cik liela nozīme ir meistarīgam klavieru pavadījumam. Abi skaņdarbi izskanēja ļoti izteiksmīgi un dinamiski.

   No Tukuma Mūzikas skolas festivālā piedalījās divi ansambļi – kokļu ansamblis (pedagogs D.Bleikša) un klarnešu kvartets (pedagogs N.Krūmiņš) ar speciāli festivālam gatavotu programmu.

   Festivāla noslēgumā Durbes pilī uzstājās Tukuma Mūzikas skolas pedagogi – kokles solo atskaņoja D.Bleikša, flautas solo D.Pētersone (koncertmeistare M.Folkberga) un mūsu skolas pedagogu instrumentālais trio „Noskaņa” (D.Šplīte-Lisova - vijole, D.Akmane-Morica-Okmane – akordeons, I.Vičmane – klavieres). Trio „Noskaņa” dalībnieces pasniedza balvas - Tukuma Mākslas skolas audzēkņu darbus kameransambļiem par spilgtiem priekšnesumiem, apsveica visus dalībniekus un sniedza savu vērtējumu par ansambļu uzstāšanos. Durbes pilī vēlreiz uzstājās Babītes Mūzikas skolas vijoļu ansamblis un čellu kvartets, Birzgales Mūzikas skolas pūtēju ansamblis, Ventspils Mūzikas vidusskolas kameransamblis un Šauļu 1.Mūzikas skolas vijoļu ansamblis.

   Kopumā festivāla koncerta programma bija daudzveidīga, interesanta, ansambļi bija ļoti labi sagatavoti, augsts mākslinieciskais līmenis. Visi festivāla dalībnieki saņēma Atzinības rakstus un pedagogi Pateicības par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus festivālam. Arī nākošgad, kad daba iekrāsos kokus rudenīgajā zeltā, Tukumā notiks kamermūzikas festivāls!