Яндекс.Метрика

NOTIKUMI SKOLĀS - Mārupes mūzikas un mākslas skolai - 15

01.06.2015. / Mārupes Mūzikas un mākslas skolas vārdā mācību darba vadītāja Inese Bušmane

Mārupes mūzikas un mākslas skolai - 15

   2014./2015.mācību gads tuvojas noslēgumam, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā tas rit jubilejas gaisotnē. Savas skolas dzimšanas dienu atzīmējām ar plašiem koncertiem visās nodaļās, var teikt, ka jau kopš marta mēneša svinam savus darba svētkus brīnišķās skaņās un krāsās.

   Jubilejas pasākumu svītā iekļāvās ne tikai 4 nodaļu koncerti, bet arī pedagogu koncerts un izstāde, mākslas audzēkņu izstāde, skolas absolventu koncerts, Jauno ģitāristu konkurss „Kur tad Tu nu biji?” un Mazās Kamermūzikas festivāls, pavisam 9 pasākumi. Nodaļu koncerti tika rīkoti lieli, lai visi interesantākie priekšnesumi varētu izskanēt un lai tie iespējami plaši atspoguļotu nodaļu darbu. Sagatavojot šos koncertus, nodaļu vadītāji un pedagogi, protams, gatavoja ar audzēkņiem muzikālos priekšnesumus, bet ne tikai! Tika veidotas prezentācijas, gatavotas fotogrāfijas, apkopoti dati par absolventiem un savu nodaļu konkursu laureātiem, svarīgākajiem notikumiem pēdējos piecos gados, sagatavoti ielūgumi vecākiem un koncerta programmas.Atskatoties uz nodaļu koncertiem, tie lielā mērā parādīja, cik stipri, cik skanīgi, cik varoši un cik daudzveidīgi esam izauguši.

   Sagatavošanās svētku kulminācijai turpinājās. Skolas telpas rotāja atklātā vizuāli plastiskās mākslas nodaļas izstāde. Lai palepotos ar audzēkņu sasniegumiem konkursos 15 gadu laikās, mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja Evita Valaine apkopoja un sagatavoja informāciju stendam „Mēs lepojamies”. Tā kā svētku kulminācijas pasākumam sekoja pirmais absolventu salidojums skolas vēsturē, gatavojāmies arī tam.

   Un tagad par svētku kulmināciju - noslēguma pasākumu 24.aprīlī. Mums ir tik daudz kā laba, ko parādīt, ka ietvert vienā koncertā spilgtākos solistus, ansambļus, kameransambļus, lielos kolektīvus bija diezgan sarežģīti. Droši varu salīdzināt svētku programmu ar nelielu skatam atklāto aisberga daļu. Lai paplašāk atklātu skolas pēdējo piecu gadu attīstību, nolēmām koncertu papildināt ar reportāžām no nodaļām, kā arī īsumā iekļaut galvenos vēstures faktus. Pasākums izdevās, sniedzot klausītājiem desmit priekšnesumus - desmit mirdzošas pērles, kur katra mirdz savā krāsāun nokrāsā, kā arī orģinālu ieskatu skolas dzīvē. Lūk, neliela skice arī jums!

   Ar trompetes skaņām sagaidījām zālē skolas pedagogus. Protams, nodziedājām mūsu skolas himnu - bijušā sitaminstrumentu pedagoga Ikara Ruņģa dziesmu „Vienmēr no jauna”, muzikālajā dziesmas pavadījumā piedalījās arī autors pats. Pasākuma vadība tika uzticēta pedagogiem Dacei Bulai un Adrianam Kukuvasam, kā arī mūsu 2012.gada absolventiem Žanetei Pužulei un Emīlam Lejniekam.

   Pirmie uzstājās divu starptautisko konkursu laureāts skolas koris „Skaņa”, diriģente Inga Graumane, koncertmeistare Madara Kalniņa, viņu dziedājums kā allaž bija ļoti sirsnīgs un tīrskanīgs, arī jaunie tērpi piešķīra kolektīvam svētku rotu.

   Koncertā mūs priecēja vairāki solisti. Nikola Paula Aniņa, 3. kokles klases audzēkne, kura tiko ir ieguvusi V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu kokles spēles konkursā 1.vietu, izpildīja latviešu tautas dziesmu „Tumša nakte, zaļa zāle”, kurai pasakainu apdari ir veidojusi viņas pedagoģe Dita Neilande.

   Arī vairāku starptautisko konkursu laureātam Tomam Rožkalnam (7. klavieru klase, pedagogs Dace Akmentiņa) izdevās aizrautīgi iekrāsot impresionista Kloda Debisī kompozīciju „Gradus ad Parnassum”.

   Vēl koncertā uzstājās mūsu skolas 2013.gada absolvente, tagad Pārdaugavas Mūzikas skolas 10.čella klases audzēkne Elīza Dāldere. Viņas sulīgais čella tonis mūs valdzināja ar Pētera Čaikovska „Noktirnes” melodiju (koncertmeistare Madara Kalniņa). Elīza jau skolas gados mūs priecēja ar prasmi izvilināt no instrumenta īpaši skaistu toni un piešķirt stīgai sevišķu vibrāciju, tāpēc bija interesanti paklausīties, kā sīs kvalitātes ir pilnveidojušās.

   Runājot par solistiem, „vienkārši ar mutēm vaļā” mūs atstāja sitaminstrumentu spēles virtuozs, vairākkārtējais starptautisko konkursu laureāts Austrijā, Itālijā, Latvijā, skolas sitaminstrumentu pedagogs Guntars Freibergs, kas atskaņoja Nikolā Martincio skaņdarbu mazajām bungām „Čik” (Nikolas Martinciow - Tchik). Apbrīnas vērts skaņdarbs un izaicinājums virtuozam, apbrīnas vērts un meistarību apliecinošs izpildījums, kas spoži rotāja svētku koncertu. Klausoties izpildījumā, vietām radās sajūta, ka skan ne tikai viens instruments, ka skaņdarbu atskaņo ne tikai viens mākslinieks. Kompozīcija prasīja visa instrumenta (arī bungu apmalīšu un atsperes) izmantošanu, kā arī visu iespējamo tehnikas veidu pārvaldīšanu. Skaņas no instrumenta tika izvilinātas ne vien izmantojot dažādu bungu vālīšu atribūtiku, bet arī izmantojot plaukstas, atsevišķas plaukstu daļas un pirkstus. Ritmiskā rotaļa skaņdarba kulminācijā negaidīti papildinājās ar ritmisku runu, kas norima čukstos, ļaujot klausītājam skaņu performanci izbaudīt visniansētākajās dinamiskajās un ritmiskajās gradācijās. Klausītāji Guntara spožo priekšnesumu sveica ar skaļiem, jo skaļiem aplausiem un sajūsmas saucieniem.

   Svētku koncerta programmā tika iekļauti arī trīs ansambļu priekšnesumi. Mēs dzirdējām Sanijas Supes un Elzas Strazdas (3.saksofonu klase, pedagogs Andris Gailītis, koncertmeistare Madara Kalniņa) izpildījumā Roberta Tigersona kompozīciju „Nobody Knows Rock”, meitenes pārliecinoši iejutās mūsdienīgajos ritmos.

   Vairāku veiksmīgu apstākļu sakritības dēļ mums bija iespēja dzirdēt sevišķu kameransambli. Tas ir stāsts par mūsu skolas audzēkni Tīnu Bērziņu, kas pirms neilga laika iesāka mūsu skolā mācīties kokli. Dažus gadus vēlāk Tīna pārgāja mācīties uz Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolu, lai turpinātu mācīties arfas spēli (tagad mācās 5. klasē, pedagoģe Jekaterina Suvorova). Tomēr saikne ar Mārupes skolu palika, jo Tīna kopā ar mūsu skolas audzēkni Paulu Rozneri (7. flautas klase, pedagoģe Dace Bičkovska) spēlē kameransamblī. Kā ansamblis abas piedalās arī koncertos un konkursos. Kameransamblis ir starptautiskā konkursa laureāts, viņu izpildījumā mēs dzirdējām Gaetāno Doniceti Sonatīni. Lieliskā saspēlē savijušās samtainās flautas un pasakainās arfas skaņas, zālē raisīja īpašu auru, ko papildināja skaņdarba laikmetam atbilstošie tērpi.

   Par skolā allaž esošajiem radošajiem meklējumiem liecināja priekšnesums, kuru veidojusi pedagoģe Baiba Niedriņa - klavieru kvartets Olga Vitjuka (4.klase), Ernests Krafts, Kristaps Diura (abi 6.klase) un Rihards Punculis (7.klase). Ansamblis ir starptautiskā konkursa laureāts un arī šoreiz klausītājus priecēja ar izcilu emocionālo un tehnisko sniegumu.

   Bijām padomājuši arī par nelielu klausītāju izklaidēšanu, kad 2014.gada vizuāli plastiskās mākslas nodaļas absolventes Jeļena Šatarova un Elīza Meistere iznāca nelielā modes skatē ar saviem diplomdarbu tērpiem „Diena un nakts” (diplomdarba vadītājas Astrīda Zīle un Marija Karkovska).

   Svētku koncertā uzstājās skolas kamerorķestris - Mūzikas skolu Dziesmu svētku orķestru skates – konkursa 1.PAKĀPES AR IZCILĪBU ieguvējs (diriģentu Mārtiņu Bergu šoreiz aizvietoja diriģents Rihards Rudzītis). Kausītāju vērtējumam tika nodots Friča Kreislera „Prelūdija un Allegro Punjani stilā”, kur vijoles solo atskaņoja Aleksandra Anna Meinerte (6.vijoles klase, pedagogs Vera Sproģe). Ar lepnumu jāatzīst, ka arī šis priekšnesums izdevās iespaidīgs un klausītājiem ļoti patika.

   Koncerta noslēgumā uzstājās mūsu skolas jaunākais lolojums un lepnums – pūtēju orķestris, diriģents Pēteris Pētersons. Viņu izpildījumā klausījāmies trīs ļoti dažādus skaņdarbus: Džeimsa Sveringena „Romanci”, Morisa Ravēla „Bolero” un Raimonda Paula „Draudzes bazāru”. Sniegums apliecināja, ka orķestrim jau tagad, strādājot vien dažus gadus, pa spēkam ir dažādu stilu un raksturu skaņdarbi. Kolektīva pašapziņu tagad vairo arī jaunie tērpi zaļajās Mārupes krāsās.

   Koncerts izskanējis jeb tāda nu bija mūsu aisberga redzamā un dzirdamā daļa. Nevienam nav noslēpums, ka aiz redzamās daļas slēpjas nesalīdzināmi lielāka aisberga neredzamā daļa, kas ietver sevī pacietīgu, rūpīgu, neatlaidīgu ... ikdienas darbu. Svētku reizē mēs - pedagogi saņēmām daudzus sirsnīgus un atzinīgus pateicības vārdus, guvām pozitīvas emocijas un gandarījumu par paveikto, bet gribas pateikt skolas pedagogiem vēlreiz PALDIES gan visiem kopā, gan katram atsevišķi par nesavtīgu un radošu profesionālo atdevi audzinot jaunos mūziķus, par mūsu katra ieguldīto nodaļas koncertu, izstāžu un skolas jubilejas pasākuma izveidē.

   Paldies direktorei Dacei Štrodahai par domām un padomiem, par smaidu un iedvesmu, par sapņiem, priekiem, raizēm un par kopā būšanu!

   Paldies Mārupes novada Domei par lēmumu dibināt Mārupes Mūzikas un mākslas skolu, kā arī par sniegto atbalstu šajos 15 gados. Tieši tāpēc mēs šodien esam izauguši tik stipri, tik skanīgi, tik varoši un tik daudzveidīgi!

   Un tagad pastāstīsim, kā viss iesākās un turpinājās...

   2000. – 2005. MOTO – starts!

   Skola ar Mārupes pašvaldības atbalstu dibināta 2000.gadā.

   Mārupes bērni var sākt mācības kādā no 5 nodaļām: klavieru, vijoles, flautas, klarnetes, saksofona un māksla nodaļās. Toreiz te darbu ar 55 audzēkņiem uzsāk 8 pedagogi:
direktore un vijoļspēles pedagoģe DACE ŠTRODAHA
Klavierspēles pedagoģe Inese Bušmane,
Flautas spēles pedagogi Sanita Šuriņa un Vito Bergs,
Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoģe Sandra Gaide,
Klarnetes un saksofona spēles pedagogs Andris Gailītis,
Vizuāli plastiskās mākslas pedagogi Ausma Neretniece un Kristīne Jaunmuktāne.

   Pirmajos piecos gados skolā aizsākās vairākas tradīcijas - Asfalta diena septembrī, Sveču liešana pirms Ziemassvētkiem, Joku dienas koncerts 1.aprīlī, Māmiņu dienas koncerts maijā un neaizmirstamās Vasaras nometnes, dažas no šīm tradīcijām dzīvo arī šodien, savukārt dažu vietā nākušas jaunas, bet par tām vēlāk.

   Ar gadiem skola aug, bērni var apgūt arī akordeona spēli, čella spēli, ģitārspēli un sitaminstrumentu spēli, darbu skolā uzsāk pedagogi: Silvija Notte, Vera Sproģe, Astrīda Zīle, Alvils Cedriņš, Dace Štāle, Andris Grīnbergs, Artis Gulbis, Dace Akmentiņa, Baiba Niedriņa, Anita Roze, Evita Valaine, Ikars Ruņģis, Jolanta Grosberga, Iveta Āboliņa.

   Pedagogi jaunajā skolā strādā ar lielu aizrautību un entuziasmu – daudz spēlē paši, veido kameransambļus, muzicē, plaši iesaistās novada dzīvē, piedalās Baltijas valstu pedagogu festivālos, kas arī mācību darbā kā skolas prioritāti noteica KOLEKTĪVO MUZICĒŠANU.

   Rezultātā 2005. gadā skolā var apgūt 11 mācību programmas, mācās 140 audzēkņi, strādā 15 pedagogi, skolu 2 izlaidumos absolvē 9 audzēkņi.

   2005. – 2010. MOTO - uzņemt apgriezienus, ieiet ritmā!

   Šajos gados ar nodaļas vadītājas Baibas Niedriņas iniciatīvu aizsākas Etīžu konkurss klavieru nodaļā, ar pedagoģes Silvijas Nottes neatlaidību iesākas mērķtiecīgi koncerti bērnu dārzos katra mācību gada noslēgumā. Šīs tradīcijas dzīvo arī šobrīd.

   Pedagogi un audzēkņi gatavojas un piedalās konkursos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Francijā, Itālijā... Seko pirmie panākumi, no konkursa Francijā ar GRAN PRIX atgriežas klavieru duets Katrīna Majeniece un Jūlija Poliektova, no Igaunijas klavieru duets Ieva Silkāne un Annija Skudra.

   2006. gadā Mārupes Mūzikas un mākslas skolā tika īstenota sen lolota ideja – organizēts Mazais kamermūzikas konkurss. Gadu gaitā konkurss kļuvis starptautisks un tagad nes Noras Novikas vārdu. Audzēkņi var gūt starptautisku konkursu pieredzi tepat mājās. Konkursam ir sava starptautiska žūrija. Konkursa līmenis ir augsts, tāpēc pie mums ierodas konkursanti no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, arī no Latvijas skolām.

   Papildus jau esošajām mācību programmām, pievienojas kokles spēles un kora dziedāšanas programmas.

   2008. gadā. tiek izveidots skolas kamerorķestris. Tādējādi skolā darbojas divi lieli kolektīvi – koris un orķestris, kas dodas pirmajā ārzemju koncertbraucienā uz Slovākiju. Skolā darbu sāk bibliotēka Evitas Valaines vadībā. Strādāt sāk strādāt pedagogi: Alla Povarova, Dace Bula, Daiga Maskaļūne, Mārtiņš Bergs, Inga Graumane, Ieva Hartmane, Dita Neilande, Marija Karkovska, Dace Bičkovska, Lilita Biezā, Anna Vitjuka, LenardsGotlubs, Aija Linde, Ieva Markēviča, Vita Zemture, Pāvels Ignatjevs.

   2010. gadā skolā var apgūt 13 mācību programmas, mācās 263 audzēkņi, strādā 28 pedagogi, skolā notiek ikgadēji izlaidumi, kuros skolu absolvē 48 audzēkņi.

   2010. – 2015. MOTO – uz priekšu!

   Šie ir gadi, kad jau ieguldītais darbs nes augļus, bet vēl joprojām notiek augšupejoša attīstība.

   Lielākais notikums Pūtēju orķestra izveidošana.

   2013.gadā nodibinās skolas filiāle Tīrainē, tur pašlaik mācās 30 audzēkņi.

   Piedalīšanās Valsts konkursos un citos starptautiskos konkursos kļūst par neatņemamu skolas dzīves sastāvdaļu, tāpēc izvirzās nepieciešamība pieņemt darbā koncertmeistarus. Tikai šajos gados uzdrošināmies piedalīties arī tādos konkursos, kuriem iepriekš vēl nejutāmies gatavi, piemēram, TALANTS LATVIJAI, Ineses Galantes konkursā u.c. Audzēkņi konkursos gūst ļoti atzīstamus panākumus, neapšaubāmi vislielākie ir mūsu flautistiem, paldies pedagogiem Sanitai Šuriņai un Dacei Bičkovskai. Arī klavieru nodaļas audzēkņu un pedagogu panākumi kļūst regulāri, kas neapšaubāmi liecina par nodaļas profesionālā līmeņa izaugsmi. Stīgu instrumentu nodaļa sadalās divās atsevišķās nodaļās: 6-gadīgā stīgu instrumentu nodaļā (kokles, ģitāras) un 8-gadīgā stīgu nodaļā (vijoles, čelli). Ar panākumiem strādā pedagogi Lilita Biezā, Dita Neilande un citi. Ar skolas jaunumiem un konkrētiem audzēkņu sasniegumiem varam iepazīties skolas mājas lapā http://muzikamakslamarupe.edu.lv, kas darbojas pateicoties pedagoģei Silvijai Nottei.

   Skolā aizsākas vairākas jaunas tradīcijas: tiek rīkoti pedagogu koncerti uz Valsts svētkiem, Muzikālo trešdienu ikmēneša koncerti, audzēkņiem iemīļotas kļūst mūzikas teorijas nodaļā rīkotās viktorīnas. Jāatzīmē arī, ka blakus jau esošajām audzēkņu pārbaudes formām tiek ieviestas jaunas, piemēram, atklātais mācību koncerts, kas nozīmē, ka audzēkņu prasmes un iemaņas vērtē ne vien pedagogu metodiskā komisija, bet pārbaude reizē ir arī kā koncerts klausītājiem.

   Šajos gados pedagogi piedalās Eiropas Savienības projektā, lai apliecinātu savu pedagoģiskā darba kvalitāti, pusei pedagogu šobrīd ir novērtēta viņu darba kvalitāte.

   Pedagogu profesionālā izaugsme un aizrautība aizsāk un turpina vairākas tradīcijas, kas ir nozīmīgas gan skolas un Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Te jāmin jau iepriekš aizsāktais Etīžu konkurss klavieru nodaļā, ko organizē nodaļas vadītāja Baiba Niedriņa, Jauno Ģitāristu konkurss „Kur tad Tu nubiji”, kuru organizē ģitārspēles pedagogs Andris Grīnbergs, Latvijas Mūzikas Pedagogu festivāls un Mazās Kamermūzikas festivāls, kuri ir klavierspēles pedagoģes Silvijas Nottes pārziņā, kā arī Noras Novikas Mazās Kamermūzikas konkurss, kas mācību darba vadītājas un klavierspēles pedagoģes Ineses Bušmanes vadībā turpina 2006.gadā iesākto dzīvi vēl spožākās krāsās.

   Skolā sāk strādāt pedagogi: Adrians Kukuvass, Ieva Apine, Pēteris Pētersons, Madara Kalniņa, Maija Matīsa, Uldis Pauzers, Baiba Dzeguze, Renāte Vēvere, Guntars Freibergs, Kristīne Pore, Evija Pamovska.

   Skolā šobrīd var apgūt arī trompetes, trombona, tubas, eifonija spēli.

   2015. gadā skolā var apgūt 17 mācību programmas, strādā 35 pedagogi, mācās 386 audzēkņi jeb audzēkņu skaits ir 7 reizes lielāks kā 2000. gadā! Pēdējos piecos gados skolu absolvējuši 67 audzēkņi.

   Atzīmējot skolas 15.dzimšanas dienu, tiekrīkots 1. ABSOLVENTU salidojums.

   ABSOLVENTI

   15 gadu laikā skolai bijuši 11 izlaidumi. Tajos skolu absolvējuši 129 absolventi. Mūzikas nodaļas absolvējuši 97, mākslas – 32 absolventi.

   Nākošās pakāpes mūzikas vai mākslas vidusskolās turpina mācības 26 audzēkņi, kas nozīmē, ka katrs piektais absolvents vēlas kļūt par profesionāli. Šeit arī jāatzīmē, ka 6 audzēkņi, vēl nebeiguši mūsu skolu, ir iestājušies un mācības turpina augstākas pakāpes skolās. Mūsu audzēkņi tagad mācās gan Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, gan Rīgas Doma Kora skolā, arī Jāzepa Mediņa MV, Jelgavas MV, Jūrmalas MV, Pārdaugavas MV, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīgas Amatniecības vidusskolā, kā arī tālāk turpina studijas Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Latvijas kultūras akadēmijā!

   Šie fakti un skaitļi liecina par skolas konkurētspēju citu Latvijas mūzikas skolu starpā.

   Esam gandarīti, ka daudzi mūsu absolventi, kas ikdienā nodarbojas ar ko citu, tomēr savā brīvajā laikā muzicē skolas pūtēju orķestrī, skolas kamerorķestrī, koros Universum un Sonante, Ķekavas jauniešu orķestrī un citur.

   Esam droši par skolas nākotni, jo mūsu mūsu skolā mācības ir uzsākuši absolventu bērni!

   Svētku maratons ir galā, atstājot gan pārdomas un atmiņas par bijušo, gan raisot ticību un spēku nākotnei. Mīlot skolu, novēlam sev – „turēt tempu”, izturību, veiksmi un daudz radošus panākumus arī turpmāk!