Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu nolikumi

Talsu Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkurss
Konkursu rīko Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļa sadarbībā ar Nacionālo Mākslu vidusskolu, Rīgas Doma kora skolu un Talsu Mūzikas skolu.
Norises vieta un laiks: Konkursa pirmā kārta paredzēta 3. maijā, otrā kārta un noslēguma koncerts 4. maijā Talsu Mūzikas skolā un Talsu tautas namā, Lielajā ielā 19/21, Talsos.
Konkursa noteikumi: Konkursā piedalās akadēmiskās dziedāšanas individuālie izpildītāji un vokālie ansambļi vecumā no 8-23 gadiem.
Konkursa nolikums >>>
Konkursa pieteikums >>>

V Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss
Konkursu organizē Salacgrīvas novada Mūzikas skola sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 26. aprīlī.
Konkursa dalībnieki: visi pūšaminstrumentu spēles audzēkņi (flautas spēle, klarnetes spēle, obojas spēle, fagota spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle).
Konkursa nolikums >>>
Konkursa pieteikums >>>

Mūzikas jaunrades konkurss "Skaņuraksti Ādažos 2019"
Konkursu organizē Ādažu Mākslas un mūzikas skola, Ādažu novada dome, Latvijas Komponistu savienība.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 29. martā Ādažu Mākslas un mūzikas skolā un Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē Gaujas ielā 33A.
Konkursa dalībnieki: Latvijas mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 7 līdz 17 gadiem, kuri apgūst kompozīciju, vai kā citādi nodarbojas ar mūzikas jaunradi. Pirmo reizi konkursā aicināti piedalīties arī mūzikas vidusskolu audzēkņi līdz 18 gadu vecumam. Konkursa dalībnieki piedalās ar vienu vai divām kompozīcijām, kuras atskaņo audzēkņi no savas mācību iestādes.
Konkursa nolikums >>>
Lasīt tālāk >>>

Aiviekstes lakstīgalas 2019
Operdziedātājam Jānim Zāberam veltīts zēnu vokālistu konkurss.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 27. aprīlī plkst.11:00 Meirānu Kalpaka pamatskolā. plkst.18:00 Rēzeknes vīru kora "Graidi" (diriģents Jānis Mežinskis) koncerts un konkursa laureātu apbalvošana Meirānu tautas namā.
Konkursa dalībnieki: konkursantu vecuma grupas 6-8, 9-11, 12-15, 16-18 gadi.
Konkursa afiša >>>

Jauniešu mūzikas grupu konkurss - festivāls "BOLDSOUND"
Konkursu organizē Bolderājas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību.
Norises vieta un laiks: 2019.gada 1. jūnijā, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā (Rīga, Stūrmaņu iela 31).
Konkursa dalībnieki: Jauniešu instrumentālās un vokāli instrumentālās mūzikas grupas, kuras muzicē mūsdienu ritma mūzikas stilos. Minimālais dalībnieku skaits grupā - 3 dalībnieki. Dalībnieku vecums nedrīkst pārsniegt 21 gada vecumu. Izņēmums ir grupas vadītājs (viens), kuram nav vecuma ierobežojuma.
Konkursa nolikums >>>


Dziesmu jaunrades konkurss “Kas mēs bijām, būsim, esam” bērnu koru izpildījumam a cappella (bez pavadījuma) no 2016. - 2019. gadam
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā notiek dziesmu jaunrades konkurss “Kas mēs bijām, būsim, esam” bērnu koru izpildījumam a cappella (bez pavadījuma) no 2016. - 2019. gadam. Konkursa mērķi: veidot dzejnieka Ausekļa 170. dzimšanas dienas svētku repertuāru, rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas korim, veicināt Latvijas mūzikas skolu bērnu koru attīstību. Konkursu rīko un finansē Alojas novada dome.
Konkursā var piedalīties fiziska persona līdz 30 gadu vecumam (ieskaitot).
Konkursa darbu iesniedz Alojas novada domē ar pasta sūtījumu līdz 31. janvārim (pasta zīmogs):
2017. gadā – oriģināldziesmu;
2018. gadā - latviešu tautas dziesmas apdari;
2019. gadā – oriģināldziesmu, žūrija īpaši rosina iesniegt darbus par tēmu - joki, humors un anekdotes.
Konkursa nolikums >>>

Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkurss
Konkursu organizē Rīgas Saksofonu kvartets sadarbībā ar JVLMA, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu un Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 20. februārī Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā Stabu ielā 10/4 (III un IV grupas dalībniekiem) un 21. un 22. februārī Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā Graudu ielā 59 (I un II grupas dalībniekiem).
Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 9 līdz 16 gadiem (ieskaitot), kuri sagatavo konkursā paredzēto programmu.
Konkursa nolikums >>>

III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2019”
Konkursu rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbība ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti.
Konkursa norises laiks un vieta: 2019.gada 28. februārī -1. martā Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, Daugavpils, Latvija.
Konkursa dalībnieki : Konkursa dalībnieki ir mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kas tiek sadalīti instrumentu spēles apakšgrupās(flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonijas spēle, tubas spēle). Konkursam katra mūzikas skola katrā vecuma grupā un katrā instrumentu spēles apakšgrupā var izvirzīt ne vairāk kā 2 audzēkņus.
Konkursa nolikums >>>

Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss veltīts komponista 140 gadu jubilejai
Konkursu organizē Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrību.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 1. marts plkst.10.00 Koncertzāle “Cēsis”, Raunas iela 12, Cēsis, Kamerzāle.
Konkursa dalībnieki: I grupa - Mūzikas skolu audzēkņi (13 – 15 gadi). II grupa - Mūzikas vidusskolu vokālo nodaļu audzēkņi (16 – 20 gadi). III grupa - Dziedātāji (21 – 25 gadi) ar akadēmiskās izglītības ievirzi.
Konkursa nolikums >>>

II Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkurss "Rīgas stīgas 2019"
Konkursu organizē: Pāvula Jurjāna mūzikas skola ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu un Latvijas Simfoniskās mūzikas biedrības atbalstu.
Konkursa norises vieta un laiks: 2019. gada 1. martā Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, Baložu ielā 27, Rīgā.
Konkursa dalībnieki: piedalās pašvaldību dibinātās mūzikas izglītības iestādes.
Konkursa nolikums >>>

Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu konkurss Competition VENTSPILS GROOVE
Konkursu organizē: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola".
Konkursa norises vieta un laiks: Ventspils Kultūras centrā (Kuldīgas ielā 18) 2019. gada 1. martā plkst.12.00
Konkursa dalībnieki: mūzikas skolu profesionālās ievirzes programmu un mūzikas vidusskolu audzēkņi, minimālais dalībnieku skaits ansamblī – 3 audzēkņi, maksimālais – 12 audzēkņi.
Konkursa nolikums >>>

Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs
Konkursu organizē: Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola.
Konkursa norises vieta un laiks: 2019. gada 2. martā, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā, Rīgā, Graudu ielā 59.
Konkursa dalībnieki: Konkursā piedalās izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēles, Sitaminstrumentu spēles, Stīgu instrumentu spēles un Taustiņinstrumentu spēles Akordeona spēles audzēkņi, kuri nav mācījušies izglītības programmās Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle un Vokālā mūzika Kora klase Klavieres.
Konkursa nolikums >>>

III Starptautiskais jauno ģitāristu konkurss DOLCE CHITARRA
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola rīko konkursu mūzikas skolu un vidusskolu Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle audzēkņiem.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 5. martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzālē (Kandavas ielā 2A, Daugavpils, LV-5401, Latvija).
Konkursa dalībnieki: Dienvidlatgales un Aukštaitijas reģiona, kā arī citu reģionu, valstu mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi.
Konkursa nolikums >>>

XIV Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Saldū
Konkursu rīko Saldus Mūzikas skola un Saldus novada pašvaldība.
Konkursa norises laiks un vieta: Saldus mūzikas skolā 2019. gada 5. martā koka pūšaminstrumentiem un 6. martā metāla pūšaminstrumentiem un sitaminstrumentiem.
Konkursa dalībnieki : Konkursā var piedalīties Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņi visās specialitātēs. Dalībnieku skaits katrā specialitātē un vecuma grupā nedrīkst būt lielāks par 2 audzēkņiem no katras mūzikas skolas.
Konkursa nolikums >>>

IX Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss
Konkursu organizē Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola sadarbībā ar Atbalsta fondu „Muzicējam kopā ar draugiem”.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 9. martā Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā Rīgā, Kronvalda bulvārī 8.
Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties jaunie pianisti vecumā līdz 18 gadiem.
Konkursa nolikums >>>

IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss - festivāls
Konkurss notiek četrās ansambļu kategorijās: klavieru dueti (trio); instrumentālie kameransambļi ar klavierēm; viendabīgie kameransambļi (ne vairāk kā 5 dalībnieki ansamblī); jauktie kameransambļi (ne vairāk kā 5 dalībnieki ansamblī).
Norises vieta un laiks: 2019. gada 22. martā Nīcas kultūras nama Baltajā zālē (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV3473).
Konkursa dalībnieki: profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu 2. – 9. klašu audzēkņi, kuri tiek vērtēti trijās vecuma grupās.
Konkursa nolikums >>>

Jauno vijolnieku, altistu, čellistu konkurss XX gadsimta klasika
Konkursu organizē Bolderājas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 29. martā Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā, Rīgā, Stūrmaņu ielā 31
Konkursa noteikumi: Katra skola var pieteikt ne vairāk kā 2 audzēkņus vienā vecuma grupā. Konkurss notiek divās kategorijās: solisti; ansambļi.
Konkursa nolikums >>>
Konkursa pieteikums >>>

XIV Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Sol-Re-La-Mi
Konkursu rīko Saldus Mūzikas skola un Saldus novada pašvaldība.
Konkursa norises laiks: 2019. gada 3. aprīlī, plkst.10.00.
Konkursa dalībnieki : Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu – vijoļspēles un čella spēles 1. - 9.klašu audzēkņi.
Pedagogi un koncertmeistari saņems apliecības par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi (A) - 6 stundas.
Konkursa nolikums >>>


V Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss "Rojas ritmi 2019"
Konkursu rīko Rojas Mūzikas un mākslas skola un atbalsta Rojas novada dome. Norises vieta un laiks: 2019. gada 6. aprīlī Rojas Kultūras centrā (Roja, Rojas novads, Zvejnieku iela 5).
Konkursa dalībnieki: bērnu un jauniešu ansambļi tikai no profesionālās ievirzes izglītības iestādēm (mūzikas skolas) vecumā līdz 18 gadiem.
Konkursa nolikums >>>

Latvijas klasiskās ģitārspēles konkurss "Latvijas gada ģitārists 2019"
Konkursu organizē Privātā mūzikas skola "BJMK Rokskola" sadarbībā ar Iecavas Mūzikas un mākslas skolu un Latvijas klasiskās ģitārspēles skolotāju un ģitāristu asociāciju.
Norises vieta: Iecavas Mūzikas un mākslas skola, Grāfa laukums 1, Iecava.
Norises laiks: 2019. gada 12. aprīlis, plkst. 10.00.
Konkursa dalībnieki: Bērni un jaunieši, kas mācās klasisko ģitārspēli Latvijā.
Konkursa nolikums >>>

Mazo vijolnieku konkurss - festivāls "Sienāzis 2019"
Konkursu-festivālu organizē Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 13. aprīlī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā.
Konkursa dalībnieki: 1.– 4. klašu audzēkņi (ne vecāki par 11 gadiem uz konkursa dienu).
Konkursa nolikums >>>

VI Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu, instrumentālo kameransambļu ar klavierēm un koncertmeistaru konkurss
Konkursu rīko PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.
Konkursa norises vieta un laiks: 2019. gada 17. aprīlī Koncertzāles Lielais Dzintars Kamerzālē, Liepājā, Radio ielā 8.
Konkurss notiek trīs kategorijās: Koncertmeistars (klavierpavadījums ilustratoram); Klavieru ansambli 2 - 4 dalībnieki; Instrumentālie kameransambļi ar klavierēm 2 - 6 dalībnieki.
Konkursa nolikums >>>
Pieteikuma forma >>>
Competition regulation >>>
Application form >>>

Jura Jurjāna XXI Starptautiskais konkurss “Jaunais mežradznieks” 2019
Konkursu rīko PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa mūzikas skola, Kultūras un izglītības atbalsta biedrība “Domā! Radi! Dari!”, Ērgļu novada dome.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 24.-26. aprīlī Ērgļu Tautas nama Lielajā zālē.
Konkursa dalībnieki: A grupa – kuri dzimuši 2007. gadā un jaunāki, B grupa – kuri dzimuši 2005. un 2006. gadā, C grupa – kuri dzimuši 2003. un 2004. gadā, D grupa – kuri dzimuši 2000., 2001. un 2002. gadā.
Konkursa nolikums >>>

2nd International Piano Competition PIANO Talents for Europe 2019

Norises vieta un laiks: 2019. gada 4.-7. maijā, Slovākijā.

Info: www.pianotalents.eu

Afiša >>>

XX Starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss "Jūrmala 2019" koka pūšamajiem instrumentiem
Konkursu "Jūrmala 2019" organizē Jūrmalas Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļu un Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atbalsta fondu. Konkurss notiek katru gadu, mainot instrumentu disciplīnas un 2019. gadā veltīts koka pūšamajiem instrumentiem.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 9.-11. maijā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Dubultu koncertzālē un kamerzālē.
Konkursa dalībnieki: bērni un jaunieši, kas spēlē koka pūšamos instrumentus vecumā no 10 līdz 18 gadiem šādās specialitātēs: klarnetes spēle, flautas spēle, obojas spēle, fagota spēle, saksofona spēle.
Konkursa nolikums >>>
Konkursa pieteikums >>>
Konkursa buklets >>>

XXIV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Sigulda 2019"
Konkursu rīko Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" atbalsta biedrība sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību.
Konkursa norises laiks un vieta: 2019. gada 21. un 22. maijā Siguldas koncertzālē "Baltais Flīģelis", Šveices ielā 19.
Konkursa dalībnieki : Konkursā var pieteikties dalībnieki no Latvijas un citām valstīm vecumā no 10 līdz 16 gadiem ieskaitot (uzstāšanās brīdī), kuri mācās apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 50 000 (piecdesmit tūkstošiem). Dati par iedzīvotāju skaitu apdzīvotā vietā tiks pārbaudīti.
Konkursa nolikums >>>

V Starptautiskais pianistu – zēnu konkurss klavierspēlē "Spēlē zēni!"
Konkursu organizē Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Latvijas klavieru skolotāju asociāciju.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 7. decembrī plkst.10:00 Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas Lielajā zālē Rīgā, Graudu ielā 59.
Konkursa noteikumi: Konkursā var piedalīties zēni - mūzikas skolu izglītības programmas Klavierspēle audzēkņi. No katras mūzikas skolas var piedalīties ne vairāk kā divi dalībnieki katrā grupā.
Konkursa nolikums >>>
Konkursa pieteikums >>>