Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu resultāti - Solfedžo konkurss „Do, Re, Mi...” Talsos

27.12.2017. / Inta Udodova, Talsu Mūzikas skolas Teorijas nodaļas vadītāja

Solfedžo konkurss „Do, Re, Mi...” Talsos

  8. novembrī Talsu mūzikas skolā norisinājās solfedžo konkurss „Do, Re, Mi...”, kurā piedalījās trīs lielāko Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu – Ventspils, Kuldīgas un Talsu mūzikas skolas vecāko klašu audzēkņi. Konkursa mērķis bija attīstīt audzēkņu prasmes solfedžēšanā un ritmizēšanā, kā arī radīt interesi par solfedžo mācību priekšmetu. Šis bija pirmais tāda veida konkurss Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolās, tā iniciatores un organizētājas bija Talsu mūzikas skolas teorijas nodaļas skolotājas.

   Konkurss notika četrās vecumā grupās, tajā pavisam piedalījās 34 audzēkņi. Katram konkursa dalībniekam bija jādemonstrē prasme lasīšanā no lapas jeb solfedžēšanā un ritmizēšanā. Konkursu vērtēja Ventspils Mūzikas vidusskolas Teorijas nodaļas vadītāja Dina Heidemane, Kuldīgas Mūzikas skolas Teorijas nodaļas vadītāja Vaira Leite un Talsu Mūzikas skolas Teorijas nodaļas vadītāja Inta Udodova.

   Lasīšana no lapas, kā zināms, ir pati solfedžo mācību priekšmeta būtība. Tā attīsta tā saucamo iekšējo dzirdi, kas savukārt nodrošina visu pārējo ar dzirdi saistīto mācību priekšmeta satura elementu apguvi un nepieciešamo mācību prasmju izveidi. Tomēr šīs prasmes neveidojas pašas no sevis. Tas ir ne vien regulāra un rūpīga audzēkņu mājas darba, bet arī metodiski profesionāla pedagoga darba rezultāts, kas krājies no stundas uz stundu, no gada uz gadu. Tieši šīs prasmes būs tās, kuras audzēkņiem visvairāk noderēs pēc mūzikas skolas beigšanas, piemēram, lai piedalītos vispārizglītojošās skolas mūzikas olimpiādē, dziedātu labā korī un citur. Talsu mūzikas skolas ilggadējā skolotāja Benita Paegle uzskata, ka labas solfedžēšanas prasmes to nozīmīguma ziņā ir pielīdzināmas vēl vienas svešvalodas zināšanai.

   Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Dina Heidemane atzina, ka audzēkņu sniegums konkursā bija patiesi labs, un visi pirmās vietas ieguvēji saņēma maksimāli iespējamo punktu skaitu. Jāatzīst, ka konkurence bija sīva, un visu trīs mūzikas skolu audzēkņu sniegums bija samērā līdzvērtīgs. Ar godalgotām vietām mājup atgriezās gan Ventspils, gan Kuldīgas, gan arī Talsu mūzikas skolas audzēkņi.

   Emocionālu uzmundrinājumu visiem klātesošajiem sniedza kopīga sadziedāšanās dienas sākumā. Konkursa dalībnieki bija sagatavojuši trīs dažādu autoru melodijas, kuras kopīgi nodziedāja kanonā (divbalsīgi) un kvodlibetā (visus trīs kanonus vienlaicīgi). Visiem konkursa dalībniekiem neaizmirstama būs arī ekskursija uz Talsu mācītāja Kārļa Ferdinanda Amendas kapa vietu, kā arī I.Pirvicas sagatavotais stāstījums par Amendas un dižā vācu komponista L.Bēthovena īso, bet patieso un sirsnības pilno draudzību.

Konkursa rezultāti
I vieta

Audzēkņa vārds, uzvārds

Skola

Klase

Pedagogs

Gabriela Pētersone

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola

5.stīgu instr.

Vaira Leite

Evelīna Plostniece

Ventspils Mūzikas vidusskola

6.klavieru

Inga Cīrule

Makss Andronovs

Talsu Mūzikas skola

7.mežraga

Inta Udodova

Patrīcija Anna Doniņa

Ventspils Mūzikas vidusskola

6.saksofona

Kristīne Ozola

Agnese Imandra Rozenberga

Talsu Mūzikas skola

8.vijoles

Inta Udodova

Terēza Tīrmane

Ventspils Mūzikas vidusskola

7.flautas

Inga Cīrule

II vieta

Audzēkņa vārds, uzvārds

Skola

Klase

Pedagogs

Linda Lasmane

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola

5.kora

Maruta Grigale

Markuss Marks Ābelītis

Ventspils Mūzikas vidusskola

4.sitaminstr.

Kristīne Ozola

Kate Kalnbirze

Talsu Mūzikas skola

7.kora

Inta Udodova

Marta Kalāce

Talsu Mūzikas skola

9.vijoles

Inta Udodova

Annija Anna Pudure

Talsu Mūzikas skola

9.klavieru

Inta Udodova

Asnāte Līva Litavniece

Ventspils Mūzikas vidusskola

8.kora

Kristīne Ozola

III vieta

Audzēkņa vārds, uzvārds

Skola

Klase

Pedagogs

Klinta Tālberga

Talsu Mūzikas skola

3.mežraga

Ināra Pirvica

Gustavs Zviedrītis

Ventspils Mūzikas vidusskola

3.mežraga

Rita Grīnberga

Loreta Liničuka

Ventspils Mūzikas vidusskola

6.vijoles

Kristīne Ozola

Reinis Lozbers

Talsu Mūzikas skola

4.trompetes

Ināra Pirvica

Megija Vaselāne

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola

6.klavieru

Vaira Leite

Markuss Balkovskis

Ventspils Mūzikas vidusskola

7.klavieru

Kristīne Ozola

Līva Skapste

Ventspils Mūzikas vidusskola

7.klavieru

Kristīne Ozola

Enija Grēta Fiļippova

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola

8.vijoles

Vaira Leite