Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu resultāti - Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss - festivāls

17.05.2017. / Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss - festivāls

  Līdz ar saulainām pavasara vēsmām 23. martā Nīcā, Nīcas kultūras nama Baltajā zālē jau otro gadu pēc kārtas pulcējās kolektīvās muzicēšanas ansambļi no Latvijas uz Nīcas Mūzikas skolas organizēto un Nīcas novada domes atbalstīto “Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursu - festivālu”.

   Šogad dalībnieku skaits bija vēl kuplāks nekā pagājušajā gadā Jaunie mūziķi pārstāvēja mūzikas, mūzikas un mākslas, vispārizglītojošās skolas no Ventspils, Talsiem, Saldus, Rojas, Ikšķiles, Ķekavas, Salaspils, Iecavas, Babītes, Mērsraga, Vaiņodes, Priekules, Nīgrandes, Kalētiem, Aizputes un Nīcas,- kopā 123 dalībnieki ar 40 kameransambļiem, kurus konkursam sagatavoja 40 pedagogi. Ļoti krāsainu un interesantu gan klausītājiem, gan pašiem dalībniekiem konkursu padarīja plašais izvēlēto skaņdarbu repertuārs un dažādie instrumenti – klavieres, akordeoni, vijoles, čelli, kokles, ģitāras, flautas, blokflautas, obojas, trompetes, tromboni, sitamie instrumenti.

   Konkursu ar muzikāli teatralizētu uzvedumu “Zinu, zinu tēva sētu” atklāja Nīcas Mūzikas skolas kapela kopā ar Nīcas vidusskolas tradicionālo deju kopu, kas apvienojušies bērnu folkloras kopā “Nīca”. Dalībniekus sveica Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže.

   Konkursa dalībnieki sacentās četrās kategorijās: 1. kategorija - klavieru dueti, 2. kategorija – kameransambļi ar klavieru pavadījumu, 3. kategorija – viendabīgie kameransambļi, 4. kategorija – jauktie ansambļi. Katra kategorija dalījās trijās vecuma grupās. Konkursantu sniegumu vērtēja žūrija – Anita Poļanska (Liepājas MMDV klavieru nodaļas vadītāja), Maija Apenīte (Liepājas MMDV vijoles spēles pedagogs, LSO mūziķe), Agris Bušs (Liepājas 2. mūzikas skolas saksofona spēles pedagogs, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestra un bigbenda mūziķis). Žūrijas locekļi atzinīgi vērtēja konkursa norisi, kuplo dalībnieku skaitu, ieguldīto pedagogu darbu kolektīvās muzicēšanas profesionalitātes veicināšanā, sniedzot arī vērtīgus metodiskos ieteikumus turpmākajam darbam labas ansambļa izjūtas, ansambļu saspēles, repertuāra izvēles jautājumos.

I kategorija - klavieru dueti
A grupa (2. – 3. kl.)

Gabriela Ježaka, Darja Morozova Salaspils Mūzikas un mākslas skola 19 III
Ketija Zalkovska, Keita Āmare Saldus Mūzikas skola 22 II

B grupa (4. – 5. kl.)

Elēna Kniploka
Līga Annija Indruškeviča
Mērsraga Mūzikas un mākslas skola 18 III
Mārtiņš Cālītis, Viktorija Parfenova Saldus Mūzikas skola 21 II

C grupa (6. – 9. kl.)

Krista Otaņķe, Valts Vecbaštiks Nīcas Mūzikas skola - Festivāla dalībn.
Ņikita Bulavkins, Marks Teo Dūčis Priekules Mūzikas un mākslas  skola 19 III

II kategorija  - instrumentālie kameransambļi (ar klavierēm)
A grupa (2. – 3. kl.)

Samanta Klāvsone, Lilija Štāla Nīcas Mūzikas skola   Festivāla dalībn.
Karolīna Savina, Emīlija Ekbauma
Paula Lasmanoviča
Babītes Mūzikas skola 24 I
Estere Pūķe, Laura Sīkle Nīcas Mūzikas skola 21 II
Ieva Geršauska, Viktorija Hermansone, Nora Lelde Lauss
Roberts Kurpics, Jānis Stalīdzāns,
Miks Cīrulis
Ventspils Centra sākumskola 19 III

B grupa (4. – 5. kl.)

Elizabete Artemjeva, Inita Putniņa Iecavas Mūzikas un mākslas skola 20 II
Amanda Patjanko, Tīna Pauriņa,
Gabriella Konstantinova, Alise Gita Bērziņa, Lauma Konceviča, Līva Elīza Andersone, Una Grāvele
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola 17 III
Līga Lapiņa, Katrīna Locika, Lija Dāle Nīcas Mūzikas skola 20 II
Eva Ločmele, Tomass Palubinsks,
Annija Markota
Kalētu Mūzikas un mākslas skola 18.75 III
Tomass Matvejs, Mārtiņš Pundiņš Ķekavas Mūzikas skola 24 I
Natela Grdzelidze, Elza Sīle, Agate Dosberga Salaspils Mūzikas un mākslas skola 23 I
Undīne Ūdriņa, Paula Mazure Ventspils Centra sākumskola 17 III

C grupa (6. – 9. kl.)

Elga Alise Kārkliņa, Paula Rebeka Biteniece, Ēvalds Miks Kārkliņš,
Katrīna Sedliņa
Aizputes Mūzikas skola 18 III
Sintija Biteniece, Sabīne Ance Čirkše, Elīna Ķuņķe Nīcas Mūzikas skola 23 I
Māra Helēna Vēliņa, Everita Kozule Nīcas Mūzikas skola 19 III
Elza Anete Bauerniece, Valērija Pavlova, Dana Krūmiņa Salaspils Mūzikas un mākslas skola 23 I
Elīna Taujēna, Anna Troika, Samanta Jasjučeņja, Alise Lieģe,
Ilona Pečule
Vaiņodes Mūzikas skola 17 III

III kategorija  - viendabīgie kameransambļi
A grupa (2. – 3. kl.)

Anna Puriņa, Emīlija Ekbauma,
Letīcija Šnejersone, Kristīna Odiņeca, Daina Plivna, Kārlis Neilands, Lāsma Puriņa
Babītes Mūzikas skola - Festivāla dalīb.
Katrīna Filaka, Elīna Tupese,
Leonards Lucis
Nīcas Mūzikas skola 22 II
Viktorija Kristovska, Paula Bodniece, Jēkabs Puriņš, Nikola Pecenčuka Talsu Mūzikas skola 23 I
Elizabete Doniņa, Elza Plostniece Ventspils Centra sākumskola 21 II

B grupa (4. – 5. kl.)

Līva Šalkovska, Emīlija Rafaela,
Elizabete Mona Zariņa, Maksims Skibickis
Babītes Mūzikas skola 24 I
Sintija Biteniece, Laura Vecbaštika, Kristiāna Paula Juhņeviča Nīcas Mūzikas skola 22 II
Anriete Jaunskunga, Paula Stepanova, Markus Statkus Nīgrandes Mūzikas skola 17.5 III

C grupa (6. – 9. kl.)

Elīza Bērziņa, Luīze Osīte Babītes Mūzikas skola 22 II
Laine Novicka, Kārlis Linards Čipens, Daniels Spalis, Pauls Kauķis Iecavas Mūzikas un mākslas skola 19 III
Santa Vaičekone, Kristiāna Blaumane Iecavas Mūzikas un mākslas skola 17 III
Elizabete Laursone, Ieva Zvirgzdiņa, Ance Žagare Talsu Mūzikas skola 23.5 I
Aleksandra Tarlapa, Eva Kiršteine
Jololiddin Makhmutov, Miķelis Gitendorfs, Dāvis Jaņķevics
Rojas Mūzikas un mākslas skola 23 I

IV kategorija  - jauktie kameransambļi
A grupa (2. – 3. kl.)

Ance Krūze, Beāte Pumpure,
Paula Čapase
Iecavas Mūzikas un mākslas skola 25 I
Emīlija Lāce, Henrijs Lācis, Kristers Bahmanis, Reinis Eglītis Ventspils Centra sākumskola 19 III

B grupa (4. – 5. kl.)

Undīne Brunovska, Annemarija Rake, Miks Jurovs, Elza Vicvagare Roberts Vicvagaris Nīgrandes Mūzikas skola 18 III
Dāniels Mitkus, Dagnija Nadricka
Alise Daugina, Emīls Šķēle,
Anriete Jaunskunga
Nīgrandes Mūzikas skola 17 III

  Paldies, konkursa un festivāla dalībniekiem, pedagogiem, žūrijai un visiem, kas palīdzēja konkursa organizēšanā. Uz tikšanos Nīcā nākamajā pavasarī!