Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu resultāti - 22. Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā

14.03.2017.

22. Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā

  Jau divdesmit otro reizi 25.janvārī Valmierā pulcējās jaunie pianisti, lai piedalītos starptautiskajā jauno pianistu konkursā. Valmieras jauno pianistu konkurss ir viens no ilglaicīgākajiem konkursiem Latvijā, konkursa idejas autors ir bijušais Valmieras Mūzikas skolas direktors Aivars Cepītis. Salīdzinot ar pirmo konkursu, kas notika 1996.gadā Jāzepa Vītola kamermūzikas zālē, kad pie klavierēm sēdās 31 konkursants no 8 Valmieras reģiona mūzikas skolām, izaugsme bijusi ne vien kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi. Kopš 2005.gada konkursam ir starptautisks skanējums, tas kļuvis par svarīgu un neatņemamu Valmieras un Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļu. Daudziem jaunajiem mūziķiem – tiklab Latvijas, kā arī ārvalstu jaunajiem pianistiem Valmieras jauno pianistu konkurss ir kļuvis par starta laukumu tālākam starptautiskam lidojumam, jauniem konkursiem, jaunām uzvarām.

   Valmieras konkursā jaunie mūziķi guva savu pirmo pieredzi, spēlējot nopietnas programmas. Šogad konkursa dalībnieki vecumā no 8 - 15 gadiem atskaņoja trīs skaņdarbus: klasicisma laikmetā komponētas Sonātes/Sonatīnes pirmo (Allegro) daļu, dalībnieka pārstāvētās valsts komponista skaņdarbu un brīvas izvēles skaņdarbu.

   22.Starptautiskajā jauno pianistu konkursā piedalījās 43 jaunie mūziķi no Igaunijas (Tallinas Mūzikas vidusskola, Tabiveres Interešu izglītības skola, Tallinas Reālģimnāzija, Tallinas Humanitārā ģimnāzija), Lietuvas (M. K.Čurļoņa Nacionālā MS, Šauļu proģimnāzija Juventa) un Latvijas (Ādažu MMS, Em. Dārziņa MV, NMV Rīgas Doma kora skola, A. Žilinska Jēkabpils MS, Kārsavas MMS, Limbažu MS, Pārdaugavas MMS, P.Jurjāna MS, Rīgas 45.vidusskola, Staiceles MMS, Talsu MS, Valmieras MS).

  Konkursu, kas notika Valmieras Kultūras centrā un Valmieras Mūzikas skolā, vērtēja starptautiski atzīti profesionāli pianisti un pedagogi: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, Klavieru katedras vadītājs Juris Kalnciems, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Klavieru nodaļas vadītāja Gunta Boža, pianiste un pedagoģe Anita Pāže, Igaunijas Mūzikas un Mākslas akadēmijas lektore, Tallinas Mūzikas vidusskolas klavierspēles pedagoģe Jekaterina Rostovtseva, pianiste, Valmieras Mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā Liene Circene-Ziemele, pianists un pedagogs Mihails Dančenko no Vācijas. Konkursu organizēja Valmieras Mūzikas skola sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un Valmieras Kultūras centru.

   Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas klavierspēles skolotājas Antras Korņejevas iespaidi par šo konkursu: „25. janvāra rīts bija satraukuma pilns četrām Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas audzēknēm un viņu skolotājām Antrai Korņejevai un Ligitai Tuntulei, jo devāmies uz 22.Starptautisko jauno pianistu konkursu Valmierā. Mūsu satraukumu mazināja organizatoru rūpes par konkursa dalībniekiem visas dienas garumā, tāpēc savā un meiteņu vecāku vārdā gribu padalīties domās par konkursa organizatorisko pusi. Vispirms gribu atzīmēt pārdomāto konkursa uzstāšanās un mēģinājumu grafiku, jo, lai gan man konkursā piedalījās trīs audzēknes katra savā vecuma grupā, es varēju paspēt uz visiem savu audzēkņu mēģinājumiem un konkursa uzstāšanos. Arī informācija par izmaiņām mēģinājumu un uzstāšanās grafikos tika operatīvi atsūtīta uz e pastu. Par to īpašs paldies Valmieras Mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītājai Ritmai Pētersonei-Cepītei. Konkursā bija nodrošinātas labas vingrināšanās iespējas mājīgajās Valmieras Mūzikas skolas klasēs. Raksturīga iezīme visos Valmieras jauno pianistu konkursos ir ļoti kompetenta un augsti profesionāla žūrija, kurā strādā vadošie klavierspēles pedagogi. Mūsu skolas jaunākajai konkursantei – 8 gadīgajai Evelīnai lielu prieku sagādāja darbošanās piparkūku darbnīcā. Tomēr skaistākie mirkļi tika piedzīvoti konkursa noslēguma pasākumā Valmieras Kultūras centrā, kur brīvā, nepiespiestā atmosfērā tika sumināti konkursa laureāti un dalībnieki. Kā apliecinājums konkursa labajai organizācijai ir konkursa laureātes Kristiānas teiktais, ka viņa noteikti vēlētos nākamajā gadā piedalīties konkursā Valmierā! Paldies visiem kas ieguldīja savu laiku un enerģiju, lai konkurss sagādātu patīkamus brīžus visiem tā dalībniekiem!