Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu resultāti - Latvijas jauno kordiriģentu apliecinājums

15.01.2017.

Latvijas jauno kordiriģentu apliecinājums

  Novembra izskaņā kora kultūras interesentu ievērība bija pievērsta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolai (JMRMV), kur risinājās Imanta Kokara Otrais starptautiskais vidējās profesionālās mūzikas izglītības iestāžu jauno kordiriģentu konkurss. Tajā dalību pieteica jaunie mākslinieki no septiņām mūzikas mācību iestādēm: Latvijas (Jelgavas, Jāņa Ivanova Rēzeknes, Jāzepa Mediņa Rīgas, PIKC Ventspils, S.Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas un NMV Rīgas Doma kora skola) un Lietuvas. Konkursantu sniegumu vērtēja respektabla starptautiska žūrija, ko vadīja J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) asociētais profesors Māris Sirmais un kurā vēl ietilpa Lietuvas Nacionālo un Skolēnu dziesmusvētku mākslinieciskais vadītājs Raimonds Katins (Raimondas Katinas) un triju mākslas nozares augstskolu asociētie profesori: Olga Burova (Ольга Бурова) no Maskavas Kultūras institūta, Juri Rents (Jüri Rent) no Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas un Romāns Vanags no JVLMA.

   Konkursa pirmajā kārtā dalībnieki sacentās diriģēšanā pie klavierēm, līdzās izvēles repertuāra klasiskai kantātei vai operskatam sniedzot obligāto darbu – latviešu tautasdziesmas apdari Leišmales māsa, ko atjautīgās balsu sasaucēs savijis Jēkabs Graubiņš. Otrā kārta, darbs ar kori, ietvēra dažādu paaudžu mūsdienu skaņražu radītās izlozes kompozīcijas un obligāto uzdevumu – Jura Karlsona liriski patriotisko kordarbu Mana dziesma. Trešā kārta parādīja katra finālista prasmi interpretēt vienas un tās pašas kompozīcijas gan, strādājot ar kori 20 minūšu ilgā iestudējuma procesā, gan koncertatskaņojumā.

   Laureātu apbalvošanas ceremonijā 26. novembra pievakarē Māris Sirmais uzsvēra domu, ka līdzās diriģenta žestu profesionalitātei jeb tehniskajai meistarībai pastāv arī trīs citas, ne mazāk būtiskas mērauklas, kas ļauj noteikt īstu mākslinieku. Viena – pausto emociju patiesīgums un snieguma nesamākslotība, prasme trāpīgi atklāt mūzikas saturu. Otra – koleģiāli lietišķs dialogs ar kori, draudzīga attieksme pret kolektīvu bez sava pārākuma sajūtas, bez augstprātības. Trešā – pilnīga sevis pakļaušana mūzikai, dzīvošana mākslā bez jebkādas ārišķīgi teatrālas uzspēles un izrādīšanās. Žūrijas priekšsēdētāja vēstījumu varētu izteikt arī citiem vārdiem: diriģenta maģija slēpjas spējā redzēt skaņdarba garu, uzgleznot to ar savām rokām priekšā stāvošajam korim, un motivēt to nodot tālāk tiem, kas diriģentam aiz muguras.

   Uzslavu par prasmi īstenot tikko teikto ir pelnījuši jau visi 12 otrajai konkursa kārtai atlasītie dalībnieki (uzvārdu alfabētiskā secībā): Matīss Circenis, Katrīna Paula Felsberga, Sandis Gaņins, Mants Jarašūns (Mantas Jarašūnas), Oskars Jeske, Anastasija Kildiša, Artūrs Oskars Mitrevics, Adoms Morkūns (Adomas Morkūnas), Laura Ozoliņa, Anna Pozdejeva, Patriks Stepe un Edijs Upmalis. Divās pirmajās konkursa kārtās loģisku Latvijas diriģentu interesi pievērsa abu kaimiņvalsts Lietuvas pārstāvju, Nacionālās M. K. Čurļoņa mākslu skolas 12. klases audzēkņu sniegums, kas ļāva secināt par līdzībām un atšķirībām mūsu zemju kordiriģēšanas apmācībā. Īpašas pārdomas rosināja latviešu tautasdziesmas apdares traktējums – krasi atšķirīgs gan katra lietuvieša redzējumā, gan samērojot ar Latvijā pieņemto praksi.

   Finālā tika godalgoti labākie no labākajiem, tie, kuru sniegums pelna sīkāku raksturojumu.

   Konkursa diplomande Katrīna Paula Felsberga (RDKS 2. kurss, pedagogs Mārtiņš Klišāns) izcēlās ar korekti ieturētu diriģēšanas stilu un katrā nākamajā kārtā aizvien atbrīvotāku radošo izteiksmi. Viegli saprotami mājieni, atraktivitāte un ļoti draudzīgu attieksmi pret kori – pēc komunikācijas rakstura spriežot, šķiet, ka viņa varētu būt lieliska bērnu kora vadītāja.

   Konkursa diplomands Oskars Jeske (JMRMV 4. kurss, pedagogs Roberts Liepiņš) jau kopš 1. kārtas radīja labu iespaidu ar pārliecinātību par savu uzdevumu. Viņš žestikulēja izjusti, kontrastaini, viegli uztverami, visu papildinot ar izteiksmīgu mīmiku. Jaunais mākslinieks uzmanīgi ieklausījās korī un prasmīgi aizveda līdz klausītāju sirdīm dzimtenes mīlestības ideju, ko pauž J. Karlsona Mana dziesma.

   Konkursa diplomands Patriks Stepe (RDKS 3. kurss, pedagogs Mārtiņš Klišāns) pauda pārliecinošu interesi par veicamo uzdevumu un spēja ieinteresēt publiku. Atsevišķos momentos pamanāmo nedrošību uz skatuves jaunais censonis kompensēja ar uzsvērtu emocionalitāti, tostarp arī, atskaņojot Pētera Plakida darbu Akmeņi Vidzemes jūrmalā. Noslēgumā P. Stepe guva arī SIA Mūzikas centrs īpašo balvu, ko pasniedza Romāns Vanags.

   Konkursa 3. vietas ieguvējs Matīss Circenis (RDKS 4. kurss, pedagogs Mārtiņš Klišāns) sevi pierādīja ar skaidriem, konkrētiem un izjustiem žestiem. Strādājot ar kori, jaunais mākslinieks uzdevumus paskaidroja kodolīgi un darbojās uzsvērti plānveidīgi. Konkursa finālā tika sasniegta kora un diriģenta simpātiska vienotība, tomēr šķita, ka M. Circenis sniedz mazāku emocionalitātes devu salīdzinājumā ar citiem dalībniekiem.

   Konkursa 2. vietas laureāts Artūrs Oskars Mitrevics (RDKS 3. kurss, pedagogs Mārtiņš Klišāns) bija rūpīgi izstrādājis katru niansi savā sniegumā, tādēļ tika godalgots arī nominācijā Labākais pirmās kārtas priekšnesums. Darbu ar kori jauneklis īstenoja organizatoriski veikli un pārdomāti, ar iejūtīgu attieksmi pret katru balsi. A. O. Mitrevics bija viens no izjustākajiem 2. kārtas obligātās dziesmas atskaņotājiem, bet finālā pārliecinoši interpretēja jaunā skaņraža Jēkaba Jančevska kompozīciju Mater Amabilis. Kopumā patīkami muzikālajā sniegumā tomēr iezīmējās arī zināma vairīšanās no maksimāli atklātas emocionalitātes.

   Vispārliecinošāko priekšnesumu un lielāko baudījumu klausītājiem sniedza JMRMV 3. kursa audzēknes Anastasijas Kildišas uzstāšanās (pedagoģe Ināra Freimane, koncertmeistares Ludmila Dobžinecka un Sintija Šteinkopfa). Anastasija kļuva par konkursa uzvarētāju, iegūstot gan 1. vietu, gan JMRMV jauktā kora simpātiju balvu un nošu izdevniecības Musica Baltica īpašo balvu, ko pasniedza tās vadītāja Solvita Sējāne.

   A. Kildišas sniegums allaž izcēlās ar spilgtumu, dzīvīgumu un mīmikas izteiksmību. Jaunajai māksliniecei ir raksturīga intelektuāla precizitāte un aizkustinoši trāpīga emocionalitāte, sirsnīga attieksme pret koristiem un interesanta pieeja mūzikai, radoši pievēršoties teksta saturam un jēgai. Konkursa finālā Anastasija izjusti interpretēja Sergeja Jekimova darbu Пало прениже волн un prata aizraut kori, lai panāktu jaunas nianšu nokrāsas J. Graubiņa tautasdziesmas apdarē Leišmales māsa, ko dziedātāji dažu stundu laikā bija atskaņojuši jau vairākkārt.

   Konkursa finālu ar savu klātbūtni pagodināja visvecākās paaudzes latviešu kordiriģents, leģendārā I. Kokara ne mazāk leģendārais dvīņubrālis Gido Kokars. Tajā vakarā sirmais mākslinieks kļuva par liecinieku arī savas pedagoga tradīcijas triumfam – tieši G. Kokara vadībā kordiriģēšanas profesionālos noslēpumus savulaik apguvusi konkursa uzvarētājas A. Kildišas skolotāja Ināra Freimane. Viņa, tāpat kā pārējo laureātu skolotāji R. Liepiņš un M. Klišāns, saņēma atzinību par pedagoga darbu, bet kā labākā koncertmeistare tika atzīmēta JMRMV pārstāve Sintija Šteinkopfa.

   Konkursa norisei lielu atbalstu sniedza Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Radio 3 Klasika, SIA Musica Baltica un SIA Mūzikas centrs.

   Jauno kordiriģentu sacensība kopumā radīja pārliecinoši cerīgu priekšstatu par labi attīstītu, profesionāli izkoptu topošās skaņumākslinieku paaudzes veidošanos Latvijā.

   Paldies visiem dalībniekiem, viņu pedagogiem un koncertmeistariem par ieguldīto lielo darbu un paveikto sarežģīto uzdevumu, kas ir solis tuvāk jauniešu diriģenta karjerai. Lielu pateicību par izturību un atsaucību noteikti pelna arī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas jauktais koris (diriģenti Jānis Baltiņš un Uldis Kokars).

   Lai sevis pārvarēšana, neatlaidība un mākslas gara izpratne ir ikviena diriģenta panākumu atslēga!

Materiālu sagatavoja
visi JMRMV izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija audzēkņi
Andrieva Alkšņa (4. kurss) un pedagoga Armanda Šuriņa vadībā