Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu resultāti - Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola pulcēja Latgales un Sēlijas skanīgās balsis un krāsainās noskaņas

14.12.2016.

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola pulcēja Latgales un Sēlijas skanīgās balsis un krāsainās noskaņas

  Gaidot Latvijas 100 Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolānotika „Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani tēvu zeme!””. Šis pasākums nevarētu notikt bez Latgales reģiona attīstības aģentūras LATVIJAS VALSTS MEŽU ATBALSTĪTĀ LATGALES KULTŪRAS PROGRAMMA 2016 projekta atbalsta. Projekta ietvaros skolai bija iespēja nopirkt vizuālās mākslas darbu izvietošanas stendus. Šobrīd konkursantu darbu izstādi ir iespējams apskatīt Ilūkstes novada Kultūras centrā. Skatītājus izstādē priecē ar savu veikumu Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas, Dagdas Mūzikas un mākslas skolas, Krāslavas Mākslas skolas, J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi. Mākslas darbi dalās divās lielās grupās, grafiskie darbi un gleznieciskie darbi, katrā no šīm grupām izcili parādās darbu autoru īpašais skatījums uz savu dzimto vietu, ko viņi vēlējās iemūžināt un parādīt mums skatītājiem. Žūrija augstu vērtēja katra autora sniegumu, bet konkursā ir savi kritēriji un nācās strikti vērtēt pat tehnisko izpildījumu lai piešķirtu pirmo, otro un trešo vietu, sižetiski visi darbi ir ar lielu pievienoto vērtību. Paldies visiem autoriem par iespēju ieskatīties viņu dzimtās puses ārēs un dvēseliski jaukajā sniegumā.

N.p.k. Vārds, uzvārds Skola Rezultāti

A GRUPA

1. Megija Valaine Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola 1 vieta
2. Jūlija Boliņa Naujenes Mūzikas un mākslas skola 2.vieta
3. Elvīra Jonāne Špoģu Mūzikas un mākslas skola 3.vieta
4. Madara Liepiņa Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola 1.vieta(grafika)
5. Nikola Liopa Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola 2.vieta(grafika)
6. Vladislavs Gerasimovs Špoģu Mūzikas un mākslas skola 3.vieta (grafika)
7. Katerina Slastjunova Krāslavas Mākslas skola Atzinība
   

B GRUPA

 
1. Liāna Dukāte Vecumnieku mūzikas un mākslas skola 1.vieta
2. Melisa Teivāne Naujenes Mūzikas un mākslas skola 2. vieta
3. Aļona Klekere Špoģu Mūzikas un mākslas skola 3. vieta
4. Viktorija Jakovļeva Preiļu Mūzikas un mākslas skola 3. vieta
4. Laima Ērgle J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola 1.vieta (grafika)
5. Karīna Ivanova Naujenes Mūzikas un mākslas skola 2.vieta (grafika)
6. Jūlija Laskina Špoģu Mūzikas un mākslas skola 3.vieta (grafika)
7. Ernests Krakops Baltinavas Mūzikas un mākslas skola Atzinība
   

C GRUPA

 
1. Laura Birzāka J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola 1.vieta
2. Solvita Ragauša Preiļu Mūzikas un mākslas skola 2.vieta
3. Santa Vojevodska Preiļu Mūzikas un mākslas skola 3.vieta
4. Dagnis Stikāns Preiļu Mūzikas un mākslas skola 1.vieta (grafika)
5. Anete Bērzkalne J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola 2.vieta (grafika)
6. Jana Kolale J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola 3.vieta (grafika)

  Konkursā piedalījās 9 mūzikas un mākslas skolas ar 80 vizuāli plastiskās mākslasdarbiem un 7 mūzikas un mākslas skolas ar 21 dalībnieku vokālistu konkursā.

   Vokālistus konkursā vērtēja Ilona Bagele (Daugavpils Universitātes asociētā profesore, Mg.art. un Latvijas Nacionālās operas un baletateātra soliste), Jevgenijs Salna (Stanislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas vokālais pedagogs, vokālās mūzikas IP un vokālās nodaļas vadītājs), Ieva Lazdāne (Aglonas Bazilikas Kora skolas direktore, kordiriģente), bet vizuālās mākslas konkursa darbus vērtēja Baiba Priedīte (Daugavpils Marka Rotko mākslas centra Mācību projekta vadītāja), Dace Abricka (Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” mākslas vēstures un gleznošanas skolotāja), Svetlana Trušele (Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” zīmēšanas un burtu mācības skolotāja).

   Konkursa dienā vokālās mūzikas skolotājiem bija iespēja noklausīties Ilonas Bageles meistarklasi „Vokālais darbs ar 7-16. gadus veciem bērniem”.

   Svetlana Trušelekopā ar Ingūnu Liepu vadīja radošās darbnīcas konkursantiem kuru veidotie grafiskie darbi droši vien tagad rotā pašu mājas.

   Vokālistu sniegumu ar atzinīgiem vārdiem novērtēja visi žūrijas locekļi īpaši labus vārdus par skanīgām balsīm un augsto vokālo līmeni veltīja Ilona Bagele. Satiekoties mazpilsētu un lauku skolām šādos konkursos ir gandarījums par iespēju piedalīties vienlīdzīgā konkurencē, kur izkristalizējas īpašais talants ar darba ieguldījumu rezultāta sasniegšanai. Jauki bija vērot arī pedagogu savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu. Viņu ieguldītais darbs ir nenovērtējams, to saprast var vien citi mūzikas pedagogi, kas darbojas šai jomā. Vokālais sniegums visās vecuma grupās aizkustināja ne vien žūrijas locekļus, bet arī klausītājus, katrs dalībnieks dziedājaLatgales vai Sēlijas novada tautas dziesmu a capella un Latviešu komponista oriģināldziesmu vai tautas dziesmas apdari ar patriotisku tematiku (dzimtene, brīvība, tēva novads, daba, u.t.t.). Īpašs pārsteigums par to ka neatkārtojās neviena dziesma dalībnieku izpildījumā, Latviešu komponistu devums Tēvijai ir ļoti plašs un daudzveidīgs.

Augstāko punktu skaitu A grupā ieguva:
Krista Zeile 1. vieta (24.8 punkti, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Ped. Diana Kļavinska, KCM Jūlija Kamenska.),
Aivars Eisaks 1.vieta (24.33 punkti, Dagdas Mūzikas un mākslas skola, Ped., KCM. Olga Šalajeva),
Elīna Gerasimova (23.43 punkti, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, Ped. Daina Paukšte, KCM Tatjana Dvorecka),
Ksenija Ļešķeviča (23.57 punkti, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, Ped. Inga Ašķeļaņeca, KCM Tatjana Dvorecka),
Anastasija Vorslovāne (22.33 punkti, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, Ped. Inga Ašķeļaņeca, KCM Tatjana Dvorecka),

B grupā
Evelīna Rusecka 1. vieta (25 punkti, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, Ped. Daiga Martinsone, KCM Tatjana Dvorecka),
Laura Svikša (23 punkti, Viļānu Mūzikas un mākslas skola, Ped. Biruta Brūvele, KCM. Inta Brence),
Mārtiņš Mednis (22.8 punkti, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Ped.DianaKļavinska, KCM Jūlija Kamenska),

C grupā
Valerija Ļebedjoka 1. vieta (24.8 punkti, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Ped. Diana Kļavinska, KCM Jūlija Kamenska),
Inguna Žigure 1. vieta (24.23 punkti, A Žilvinska Jekabpils mūzikas un mākslas skolas Aknīstes filiāle, Ped. Madara Ozoliņa, KCM. Viola Jasmane),
Sandis Girss (23 punkti, Aglonas bazilikas Kora skola, Ped., KCM. Iveta Soldāne),
Elīna Sapa (22.9 punkti, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, Ped. Daiga Martinsone, KCM Tatjana Dvorecka).

   Šis pirmais konkurss ko organizēja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola ar Ilūkstes novada pašvaldību, Ilūkstes novada Kultūras centru un Latgales reģiona attīstības aģentūras LATVIJAS VALSTS MEŽU ATBALSTĪTO LATGALES KULTŪRAS PROGRAMMU 2016 noteikti nav pēdējais. Nākošā gada oktobrī uz otro Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursu“Skani tēvu zeme!” gaida jaunus dalībniekus. Uz tikšanos Ilūkstē!