Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu resultāti - Jauno izpildītāju konkurss

11.04.2016. / Ilze Dāve, Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore

Jauno izpildītāju konkurss

  Gaujienas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Apes novada domi jau piecus gadus organizē Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkursu un šogad tas notika 2.martā. Sākotnēji (no 1998.līdz 2011. gadam) šo konkursu organizēja Alūksnes Mūzikas skola bijušajām Alūksnes rajona mūzikas skolām. Konkurss notiek Taustiņinstrumentu spēles audzēkņiem un tā ir lieliska iespēja attīstīt audzēkņu uzstāšanās kultūru un koncertdarbību, sekmēt interesi par izpildītājmākslu, kā arī sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē.

   Konkursā katru gadu piedalās Gaujienas, Alūksnes un Jaunannas mūzikas un mākslas skolām. Pirmajā gadā konkursā piedalījās 17 audzēkņi, bet nu jau dalībnieku skaits sasniedzis 25 un droši vien būtu vēl lielāks, ja bērni neslimotu.

   Konkurss norisinās trīs grupās: 1.- 3.klases, 4.,5. klašu un 6.-8.klašu audzēkņi. Konkursanti atskaņo divus pretēja rakstura skaņdarbus. Žūrijas priekšsēdētāja visus šos gadus bijusi Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītāja Ilze Mazkalne, kurā neliedz arī padomus pēc konkursa, vadot meistarklasi.

   Kamēr žūrija apspriežas, konkursa dalībniekiem tiek piedāvāti izklaidējoši – izglītojoši pasākumi: J.Vītola muzeja „Anniņas” un O. Vācieša Gaujienas vidusskolas muzeja apmeklējums, leļļu izstāde Gaujienas tautas namā, filma par vasaras nometni Vītolēni.

   Katrs konkursa dalībnieks pēc uzstāšanās saņem pateicību un kādu saldu dāvaniņu. Bet uzvarētāji – jau kādu lielāku saldumu, kuru sarūpējuši mūsu atbalstītāji - A/S „Laima” un SIA „Verry Berry”. Pateicības saņem arī pedagogi par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā.

Šogad A grupā godalgotas vietas ieguva:
1.vieta - Kristiāns Elstiņš- Alūksnes m.sk., ped. Alfs Kitlis;
1.vieta - Emīlija Ēvele-Alūksnes m.sk., ped. Lāsma Cunska;
1.vieta - Katrīna Tīna Perevertailo- Alūksnes m.sk., ped. Ilze Kangsepa;
1.vieta -Nika Semjonova- Alūksnes m.sk., ped. Aira Pilde.
2.vieta - Daniils Poļakovs- Alūksnes m.sk., ped. Inita Čerbikova
3.vieta - Marta Kalniņa- Gaujienas MMS, ped. Silva Eidemane
Atzinības - Daniils Poļakovs- Alūksnes m.sk., ped. Inita Čerbikova;
Atzinības - Toms Tomiņš- Gaujienas MMS, ped. Silva Eidemane.

B grupa:
1.vieta - Raivis Dāvis Steberis- Alūksnes m.sk., ped. Aiva Grosa;
1.vieta - Eva Beāte Garā- Alūksnes m.sk., ped. Inita Čerbikova.
2.vieta - Enija Paleja – Gaujienas MMS, ped. Silva Eidemane.
Atzinības - Linda Biļinska- Alūksnes m.sk., ped. Baiba Maltavniece Ozoliņa;
Atzinības - Linda Čemisova- Alūksnes m.sk., ped. Ilze Kangsepa

C grupa:
1.vieta - Žanete Spirka- Alūksnes m.sk., ped. Lāsma Cunska
2.vieta - Lelde Kaktiņa- Alūksnes m.sk., ped. Inita Čerbikova; Ralfs Siliņš- Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatsk., ped. Inese Vilciņa.

   Pēc konkursa žūrijas priekšsēdētāja Ilze Mazkalne atzina, ka konkursantu vispārējais līmenis ar katru gadu aug un šāda veida konkursi ir ļoti noderīgi gan uzstāšanās pieredzei, gan lielāku un nozīmīgāku konkursu sagatavošanai.

   Lai konkurss veiksmīgi noritētu, vislielākais paldies jāsaka visam skolas pedagogu kolektīvam, jo komandas darbā arī gandarījums par padarīto ir kopīgs!