Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu resultāti - 21. Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā

14.03.2016. / Aivars Cepītis, Valmieras Mūzikas skolas direktors

21. Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā

   Ar Jekaterinas Rostovtcevas atskaņoto Timo Steinera (Timo Steiner) skaņdarbu Kāpnes debesīs 27.janvārī Valmieras Kultūras centra koncertzālē tika atklāts 21. Starptautiskais jauno pianistu konkurss, kurā piedalījās 52 jaunie pianisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas mūzikas skolām.

   Konkurss notika paralēli divās vietās: A, C un D grupas dalībnieki muzicēja Valmieras Kultūras centra koncertzālē, B grupas dalībnieki – Valmieras Mūzikas skolā.

   Valmieras konkursā jaunie pianisti gūst savu pirmo pieredzi, spēlējot jau nopietnas programmas – ar katru gadu prasību līmenis ir audzis, konkursam jāgatavojas pamatīgi. Konkursa dalībnieki vecumā no 8 – 15 gadiem atskaņoja trīs skaņdarbus: klasicisma laikmetā komponētas Sonātes/Sonatīnes pirmo (Allegro) daļu vai Rondo, dalībnieka pārstāvētās valsts komponista skaņdarbu un brīvas izvēles skaņdarbu.

   Valmieras jauno pianistu konkurss ir viens no ilglaicīgākajiem konkursiem Latvijā, konkursam ir plašs starptautisks skanējums. Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā ir kļuvis par svarīgu un neatņemamu Valmieras un Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļu. Daudziem jaunajiem mūziķiem – tiklab Latvijas, kā arī ārvalstu jaunajiem pianistiem Valmieras jauno pianistu konkurss ir kļuvis par starta laukumu tālākam starptautiskam lidojumam, jauniem konkursiem, jaunām uzvarām. Daudzi bijušie konkursa dalībnieki turpina mācības mūzikas vidusskolās, studē gan ārzemēs, gan Latvijas Mūzikas akadēmijā - Klāvs Ābols, Roberts Ķibermanis, Anna Berklāva, Jēkabs Jančevskis, Aleksejs Peguševs, Dainis Tenis, Daumants Liepiņš, Katrīna Gupalo, Rihards Plešanovs un daudzi citi.

   Vēl gribu uzsvērt, ka panākumi klavierspēlē nav iespējami bez vecāku un vecvecāku atbalsta, kuri ziedo savu laiku, motivējot bērnus muzicēt.

   Jebkura piedalīšanās nopietnā konkursā ir nepārvērtējama skola un ieguvums ikkatram jaunajam mūziķim. Savukārt klausītājiem un konkursu organizētājiem tā ir iespēja ieraudzīt jaunus talantus, jaunas zvaigznes pie atskaņotājmākslas debesīm.

   Neatkarīgi no tā, vai jaunais pianists iegūst godalgotas vietas, dalība konkursā dod motivāciju un iedvesmu turpmākam darbam.

   Dalībnieku sniegumu vērtēja starptautiski atzīti profesionāli pianisti un pedagogi - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) profesors un Klavieru katedras vadītājs Juris Kalnciems, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Klavieru nodaļas vadītāja Gunta Boža, pianiste un pedagoģe Anita Pāže, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolas Klavierspēles metodiskās komisijas vadītāja Antra Vīksne, Igaunijas Mūzikas un Mākslas Akadēmijas lektore, Tallinas Mūzikas vidusskolas klavierspēles pedagoģe Jekaterina Rostovtceva un S.Rahmaņinova Kaļiņingradas Mūzikas skolas klavierspēles pedagoģe Natālija Ravdina.

   Atzinīgus vārdus pēc konkursa teica Jekaterina Rostovtceva: “Ar saviem audzēkņiem Valmieras konkursā piedalījos jau trešo gadu, šogad strādāju arī konkursa žūrijā. Vēlos atzīmēt konkursa dalībnieku spēles augsto līmeni. Valmieras konkursi vienmēr ir lieliski noorganizēti, par to paldies Valmieras Mūzikas skolas klavierspēles pedagoģei Ritmai Pētersonei. Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā ir iecienīts gan Latvijā, gan ārvalstīs, par to liecina kuplais dalībnieku skaits. Ļoti interesants man bija darbs žūrijā kopā ar kolēģiem Juri Kalnciemu un Guntu Božu, liels prieks bija klausīties visu dalībnieku sniegumu. Novēlu Ritmai Pētersonei enerģiju un veiksmi, organizējot 22. Starptautisko jauno pianistu konkursu! Valmieras pianistu konkurss nepieciešams gan jaunajiem pianistiem, gan viņu pedagogiem. Ar lielu prieku ar saviem audzēkņiem braukšu arī nākošgad.”

   Paldies dalībniekiem un pedagogiem. Uz tikšanos 22. Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Valmierā!

  Rezultāti >>>