Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu resultāti - V Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

14.05.2015. / Santa Puriņa Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā

V Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss

   Jau piekto gadu pēc kārtas Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā notiek komponistu brāļu Mediņu konkurss jaunajiem pianistiem. Konkursu ik gadu pirms pavasara brīvdienām organizē Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas atbalsta biedrību un Atbalsta fondu „Muzicējam kopā ar draugiem”. Šogad tas notika 14. martā.

   Muzikālā Mediņu dzimta devusi pasaulei trīs brāļus komponistus – Jāzepu, Jēkabu un Jāni. Viņu klaviermūzika ir konkursa obligātā repertuāra pamatā. Zīmīgi, ka šogad atzīmējam Jēkaba Mediņa 130. un Jāņa Mediņa 125. jubilejas gadskārtu.

   Pirmais Brāļu Mediņu konkurss notika 2011. gada martā, pulcējot 45 konkursantus - Latvijas mūzikas skolu audzēkņus. Lielā atsaucība, pedagogu un dalībnieku ieinteresētība bija pamats lēmumam organizēt konkursu ik gadu. Nu aizritējuši jau pieci konkursi, kuros jūtama dalībnieku snieguma izaugsme.

   2015. gads konkursa neilgajā vēsturē ir nozīmīgs – konkurss pirmo reizi ir STARPTAUTISKS. Žūrijas komisijas darbā kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēkiem - profesoru Normundu Vīksni, profesoru Juri Kalnciemu un docētāju Māri Švinku piedalījās arī asociētā profesore Inga Maknavičienė no Klaipēdas Universitātes Lietuvā.

   Šogad konkurss pulcēja 40 dalībniekus piecās vecuma grupās no 6 - 18 gadiem. No Latvijas piedalījās E.Dārziņa MV, Rīgas Doma kora skolas, Bolderājas MMS, Carnikavas MMS, A.Dombrovska MS, Jūrmalas MV, P.Jurjāna MS, Mārupes MMS, Pārdaugavas MMS, Ropažu MMS „Rodenpois”, Valmieras MS, Ventspils MV un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas jaunie pianisti. No ārvalstīm piedalījās – Sanktpēterburgas Ohtinskas Estētiskās izglītības centra, S.Rahmaņinova Kaļiņingradas bērnu mūzikas skolas, A.Glazunova Petrozavodskas Valsts konservatorijas, Tallinas Mūzikas augstskolas, Klaipēdas J.Karosas mūzikas skolas, Viļņas M.K.Čurļoņa Nacionālās mākslu skolas audzēkņi.

   Konkursā katram dalībniekam bija jāatskaņo trīs skaņdarbi – viens Jāzepa, Jēkaba vai Jāņa Mediņa skaņdarbs pēc izvēles, komponistu-klasiķu (1750.-1830.) lielās formas ātrā daļa (sonātes 1.daļa vai rondo) un brīvas izvēles skaņdarbs.

   Katrs konkursa dalībnieks un viņa skolotājs pateicībā par piedalīšanos saņēma mazu piemiņas dāvaniņu – īpašo konkursa pildspalvu. Dalībniekiem dāvanā bija arī notis un saldumi. Konkursa uzvarētāji – 1., 2. un 3.vietu ieguvēji saņēma naudas balvas. Balvās bija arī metronomi un katalogi no ikgadējā konkursa atbalstītāja - mūzikas instrumentu veikalu tīkla "Mūzikas Centrs”. Piecās vecuma grupās kopā tika piešķirtas sešas I vietas, piecas II vietas, astoņas III vietas, deviņas atzinības. Speciālbalvu par Jāzepa, Jēkaba vai Jāņa Mediņa skaņdarba īpaši veiksmīgu atskaņojumu saņēma seši dalībnieki.

   Ar konkursa rezultātiem var iepazīties skolas mājas lapā www.jmr1ms.lv .

   Katrs konkurss dalībniekiem ir kā pamudinājums izaugsmei un iespēja pilnveidot savu profesionālo meistarību, bet pedagogiem - pedagoģiskās pieredzes apmaiņa un interesantu kontaktu dibināšana. Priecājamies, ka interese par latviešu klaviermūziku ir dzīva arī ārpus Latvijas robežām. Jaunie ārzemju draugi pēc konkursa izteica vēlēšanos iepazīt un iekļaut savā repertuārā arī citu latviešu komponistu skaņdarbus. Esam saņēmuši atzinīgus vārdus gan no mūsu pašu, gan ārzemju kolēģiem par konkursa sirsnīgo atmosfēru un organizētību.

   Tiksimies nākošajā konkursā 2016.gada pavasarī!