Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu resultāti - "Vidzemes cīrulītis"

Lauma Gaile, Vidzemes reģiona mūzikas skolu metodiķe / 19.03.2013.

"Vidzemes cīrulītis"

Š.g.28. februārī Cēsu Mūzikas vidusskolu pieskandināja jauno dziedātāju balsis no visas Vidzemes. Šeit jau otro gadu notika Vidzemes reģiona mūzikas skolu kora klases audzēkņu solo dziedāšanas konkurss. Šogad konkursam dots nosaukums "Vidzemes cīrulītis", rosinot asociācijas ar pašu agrāko dziedātājputniņu Latvijā.

Konkursa mērķis bija veicināt audzēkņu interesi par solo dziedāšanu, paplašināt repertuāru ar latviešu komponistu skaņdarbiem un apzināt labākos reģiona dziedātājus.

Cēsīs bija ieradušies 52 jaunie mākslinieki no desmit Vidzemes reģiona mūzikas skolām: Smiltenes, Ogres, Valkas, Valmieras, Alūksnes, Staiceles, Strenčiem, Gaujienas, Nītaures, Cēsīm. Dziedātāji konkursā izpildīja latviešu tautas dziesmu bez pavadījuma un latviešu komponista oriģināldziesmu. Konkursantus vērtēja žūrija, A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas vokālās klases pedagoģes: Elga Tiltiņa (priekšsēdētāja), Dace Balode, Aija Putniņa.

Lūk, arī viņu pārdomas par konkursu!

Dace Balode: "Atšķirībā no iepriekšējā gada, jūtama un dzirdama izaugsme jauno mākslinieku priekšnesumos. Uzlabojusies intonācija, bērnos jūtama pašpārliecinātība un vēlme dziedāt publikai. Blakus vokālajam sniegumam, piedomāts par skatuvisko tēlu, kustībām un dziedājuma niansēm. Vēlams, vecākajām grupām izvēlēties atbilstošu repertuāru, lai tēla un mūzikas atklāsme saplūstu ar audzēkņa spējām un domāšanu, pieredzi un muzikalitāti. Dažu skolu audzēkņu izpildījumos dzirdama pedagogu lielā pieredze un prasme strādāt ar bērnu un pusaudžu balsīm, it īpaši – veidot dziedājumu augstā pozīcijā. Vēl joprojām liels aicinājums ir komponistiem rakstīt dziesmas ar bērniem atbilstošām iespējām, raksturiem, balss īpatnībām. Šādi konkursi dod pieredzi un prasmju apzināšanos audzēkņiem, pedagogiem un koncertmeistariem. Liels paldies par audzēkņu sagatavošanu!"

Elga Tiltiņa: "Šis konkurss jau kļuvis populārs un guvis atzinīgu vērtējumu no pedagogiem un audzēkņiem. Organizatori, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, par galveno uzdevumu uzskata: apzināt reģiona spilgtākos talantus, veicināt pieredzes apmaiņu starp skolu pedagogiem, veidot kopīgas koncertprogrammas, kā arī veidot ciešāku sadarbību ar vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem, organizējot koncertus un meistarklases. Pašreizējo bērnu vokālo un citu muzikālo norišu vidū šis konkurss ir īpašs ar to, ka tajā nav paredzēts skaņu pastiprinošu ierīču lietošana. Bērni dzied bez mikrofoniem un fonogrammām. Konkursa dalībniekiem jāizpilda 2 dziesmas, no kurām viena-latviešu tautas dziesma-jādzied bez pavadījuma, ar ko lieliski parāda prasmes patstāvīgi muzicēt un noturēt precīzu intonāciju.
Šis pasākums daudziem bērniem ir stabils iedrošinājums un nākošais solis ceļā uz nākošiem sasniegumiem, kā arī lieliska iespēja apmainīties ar mūzikas materiālu, papildinot repertuāru, gūt jaunu pieredzi un atziņas , veidot kontaktus ar mūziku mīlošiem vienaudžiem. Prieks, ka uz konkursu savus audzēkņus bija atvedušas AKCMV Vokālās nodaļas jaunās dziedātājas un pedagoģes Sabīne Krilova un Linda Berkule."

Aija Putniņa: "Tas bija ļoti patīkams piedzīvojums, bērnu balsis tomēr ir kaut kas īpašs... Vislabāko iespaidu atstāja tie dziedājumi, kur bērni bija dabiski, aizrautīgi, paši priecīgi par savu varēšanu. Domāju, ka tas arī pats svarīgākais pedagoga uzdevums- panākt, lai ir prieks dziedāt! Lielākoties šķita, ka tā arī ir, lai gan daži bērni ar skaistām balsīm izklausījās pārāk noraizējušies. Bet, tas droši vien, ir diezgan subjektīvs spriedums.
Vēl- par bērnu vecumu klasēs. Cik saprotams, tie ir visai dažādi - ne visi sāk 1.klasi mūzikas skolā 7 gadu vecumā. Līdz ar to ieteikums : dalīt uzstāšanos pa vecuma grupām nevis klasēm. Lai izdodas turpmāk!"

Konkurss norisinājās četrās vecuma grupās:
I grupa - 1.- 2. klašu audzēkņi
II grupa - 3.- 4. klašu audzēkņi
III grupa - 5.- 6. klašu audzēkņi
IV grupa - 7.-8. klašu audzēkņi

Konkursa rezultāti

I grupā:

I vietu ieguva Mikuss Grīnbergs (Valmieras MS, skolotāja Laima Krumholce, koncertmeistare Līga Īvāne)
II vietu ieguva Katrīna Berkule (Alūksnes MS, skolotāja Linda Berkule, koncertmeistare Ilva Liepiņa), Amanda Farnaste (Valmieras MS, skolotāja Laima Krumholce, koncertmeistare Līga Īvāne)
III vietu ieguva Druvis Kronbergs (A.Kalniņa Cēsu MV, skolotāja un koncertmeistare Iveta Lapiņa), Kristiāna Ozola (Ogres MS, skolotāja un koncertmeistare Marika Austruma), Paula Pūpola (Alūksnes MS, skolotāja Ingrīda Pilskalne, koncertmeistare Ilva Liepiņa)


II grupā:

I vietu ieguva Jānis Kubuliņš (Smiltenes MS, skolotāja Aija Elmane, koncertmeistare Inga Rācene)

II vietu ieguva Gerda Igaune (Ogres MS, skolotāja Gunita Bičule, koncertmeistare Marika Austruma), Madara Mūrmane ( A.Kalniņa Cēsu MV, skolotāja un koncertmeistare Iveta Lapiņa)

III vietu ieguva Krista Kļava Būmane (Alūksnes MS, skolotāja Linda Berkule, koncertmeistare Ilva Liepiņa), Alise Čukure (Smiltenes MS, skolotāja Baiba Zveja, koncertmeistare Zaiga Petrovska), Krists Lemešonoks (Nītaures MMS, skolotāja un koncertmeistare Sabīne Krilova).

III grupā:

II vietu ieguva Rinalds Kazeks (Smiltenes MS, skolotāja Dzidra Jēkabsone, koncertmeistare Ilze Megne), Jēkabs Kristiāns Kindzulis (Ogres MS, skolotāja Gunita Bičule, koncertmeistare Maija Bogdanova), Kristiāna Vanaga (Staiceles MMS, skolotājs Jānis Kalējs, koncertmeistars Gatis Vanags)
III vietu ieguva Melisa Smilga (J.Cimzes Valkas MS, skolotāja Tatjana Tīruma, koncertmeistars Andris Niklavičs), Adrija Lija Stepiņa (J.Cimzes Valkas MS, skolotāja Tatjana Tīruma, koncertmeistars Andris Niklavičs)

IV grupā:

I vietu ieguva Elīza Līza Kārkliņa (J.Cimzes Valkas MS, skolotāja Tatjana Tīruma, koncertmeistars Andris Niklavičs), Arvis Pakalns (Alūksnes MS, skolotāja Ingrīda Pilskalne, koncertmeistare Ilva Liepiņa)
II vietu ieguva Madara Krišjāne (Valmieras MS, skolotāja Laima Krumholce, koncertmeistare Līga Īvāne)
III vietu ieguva Kristīne Kalniņa (Ogres MS, skolotāja un koncertmeistare Marika Austruma), Monta Amanta Mazure (J.Cimzes Valkas MS, skolotāja Tatjana Tīruma, koncertmeistars Andris Niklavičs).  

Žūrijas komisijas vērtēšanas protokols

I grupa:

Nr. Uzvārds, vārds Vērtējums Punkti vidēji Vieta
Elga Tiltiņa Dace Balode Aija Putniņa
1 Laura Balode
A.Kalniņa Cēsu MV
17 17 17 17  
2 Katrīna Berkule
Alūksnes MS
22 22 23 22,33 II
3 Evelīna Ance Bormane
Smiltenes MS
20 18 18 18,67  
4 Amanda Farnaste
Valmieras MS
23 22 24 23 II
5 Sandija Freiberga
Nītaures MMS
17 17 18 17,33  
6 Artis Gailis
A.Kalniņa Cēsu MV
19 19 19 19  
7 Benedikts Galzons
A.Kalniņa Cēsu MV
17 17 17 17  
8 Enia Gertmane
Strenču MS
18 18 19 18,33  
9 Mikuss Grīnbergs
Valmieras MS
25 24 25 24,67 I
10 Rēzija Jurciņa
Smiltenes MS
19 19 19 19  
11 Druvis Kronbergs
A.Kalniņa Cēsu MV
20 20 23 21 III
12 Katrīna Adrija Leite
Smiltenes MS
19 19 19 19  
13 Kristiāna Ozola
Ogres MS
21 21 21 21 III
14 Polina Popova
Strenču MS
17 18 17 17,33  
15 Marta Priedīte
Nītaures MMS
19 20 18 19  
16 Dārta Priedīte
Nītaures MMS
17 17 18 17,33  
17 Paula Pūpola
Alūksnes MS
21 20 22 21 III
18 Elizabete Rislinga
Ogres MS
18 18 19 18,33

 

19 Armands Ričards Robītis
A.Kalniņa Cēsu MV
19 17 21 19

 

20 Luīze Savčenko
Staiceles MMS
17 17 17 17

 

21 Dāniels Teodors Vanags
Staiceles MMS
18 17 18 17,67

 

II grupa:

Nr. Uzvārds, vārds Vērtējums Punkti vidēji Vieta
Elga Tiltiņa Dace Balode Aija Putniņa
1 Anija Briede
Gaujienas MS
18 18 17 17,67  
2 Anželika Brita
Strenču MS
18 18 17 17,67  
3 Krista Kļava Būmane
Alūksnes MS
21 20 21 20,67 III
4 Alise Čukure
Smiltenes MS
20 20 21 20,33 III
5 Gerda Igaune
Ogres MS
23 22 23 22,67 II
6 Jānis Kubuliņš
Smiltenes MS
24 24 25 24,33 I
7 Stefānija Kulačonoka
Ogres MS
19 18 19 18,67  
8 Krists Lemešonoks
Nītaures MMS
19 20 20 19,67 III
9 Evija Līviņa
Strenču MS
19 19 18 18,67  
10 Rūta Martinova
Ogres MS
18 18 19 18,33  
11 Madara Mūrmane
A.Kalniņa Cēsu MV
22 21 21 21,33 II
12 Paula Pastore
Ogres MS
19 18 19 18,67  
13 Linda Treifelde
Nītaures MMS
19 19 19 19  
14 Amanda Smirnova
Strenču MS
19 18 18 18,33  
15 Jana Smirnova
Strenču MS
18 18 18 18  
16 Diāna Ščerbakova
Staiceles MMS
18 17 17 17,33  

III grupa:

Nr. Uzvārds, vārds Vērtējums Punkti vidēji Vieta
Elga Tiltiņa Dace Balode Aija Putniņa
1 Kate Apse
Smiltenes MS
19 19 19 19  
2 Rinalds Kazeks
Smiltenes MS
23 23 22 22,67 II
3 Jēkabs Kristiāns Kindzulis Ogres MS 21 22 23 22 II
4 Melisa Smilga
J.Cimzes valkas MS
21 21 21 21 III
5 Adrija Lija Stepiņa
J.Cimzes valkas MS
21 21 21 21 III
6 Kristiāna Vanaga
Staiceles MMS
21 22 22 21,67 II
7 Madara Žeigure
Strenču MS
18 19 19 18,67

 

IV grupa:

Nr. Uzvārds, vārds Vērtējums Punkti vidēji Vieta
Elga Tiltiņa Dace Balode Aija Putniņa
1 Raina Bērziņa
Smiltenes MS
18 18 18 18  
2 Kristīne Kalniņa
Ogres MS
20 20 21 20,33 III
3 Elīza Līza Kārkliņa
J.Cimzes valkas MS
25 24 24 24,33 I
4 Madara Krišjāne
Valmieras MS
22 22 23 22,33 II
5 Monta Amanta Mazure
J.Cimzes valkas MS
20 20 21 20,33 III
6 Lāsma Padedze
Ogres MS
19 18 19 18,67  
7 Arvis Pakalns
Alūksnes MS
24 24 25 24,33 I
8 Linda Rogoļeva
A.Kalniņa Cēsu MV
19 17 19 18,33