Яндекс.Метрика

AKTUALITĀTES - Sveicam Maiju Lagzdiņu!

21.11.2017.

Sveicam Maiju Lagzdiņu!

Nozīmīgu savas radošās dzīves jubileju 26. oktobrī svinēs Talsu Mūzikas skolas klavieru nodaļas pedagoģe Maija Lagzdiņa.

Maiju Lagzdiņu bez pārspīlējuma var saukt par Talsu mūzikas skolas leģendu. Ilgajā pedagoga darbā klavieru klasi absolvējuši vairāk nekā 100 viņas audzēkņu. Gandrīz 40 no tiem ir turpinājuši mūzikas studijas mūzikas vidusskolās un šodien strādā dažādās mūsu valsts mūzikas skolās un augstskolās, vispārizglītojošās skolās un bērnudārzos. Talsu mūzikas skolā vien strādā sešas Maijas bijušās audzēknes: Brigita Dravniece, Inta Udodova, Ilze Vaice, Daiga Rūtenberga, Gunita Pauliņa un Valentīna Andronova.

Maija Lagzdiņa Talsu mūzikas skolā strādā no 1960. gada, daudzus gadus bijusi arī klavieru nodaļas vadītāja. Skolotāja vienmēr bijusi prasīga un stingra kā pret sevi, tā arī pret audzēkņiem un kolēģiem. M.Lagzdiņas audzēkņi arvien ir parādījuši ļoti labu sniegumu eksāmenos, bieži uzstājas koncertos, kā arī regulāri piedalās dažādos konkursos. Vairākkārt viņas audzēkņi gatavojuši solo programmas, komponistu autorkoncertus, savulaik iesaistījušies arī Talsu rajona Mūzikas dienu pasākumos. Gūti panākumi konkursos Rīgā, Jūrmalā, Ventspilī, Siguldā un citur Latvijā, kā arī starptautiskajā konkursā Tartu. Viens no pēdējiem nozīmīgākajiem sasniegumiem ir uzvara devītajā starptautiskajā pianistu konkursā Filadelfijā (Itālijā) 2017. gada maijā, kur Maijas Lagzdiņas audzēkne Rūta Zaure solo kategorijā ieguva II vietu.

Pedagoģiskās darbības sākumā līdzās darbam mūzikas skolā Maija Lagzdiņa aktīvi iesaistījās arī Talsu pilsētas mūzikas dzīvē, veicot koncertmeistares pienākumus. Ilgus gadus viņa bija Talsu rajona dziesmu svētku galvenā koncertmeistare, ir sadarbojusies ar daudziem koriem un to diriģentiem, to skaitā arī ar Talsu rajona koru virsdiriģentu Jāni Dūmiņu.

Talsu mūzikas skolas kolektīva vārdā sirsnīgi sveicu Maiju Lagzdiņu lielajā dzīves jubilejā! Vēlu neizsīkstošu enerģiju un daudz radošu panākumu pedagoģiskajā darbā!

Inta Udodova,
Talsu mūzikas skolas skolotāja,
M.Lagzdiņas klavieru klases 1974.gada absolvente