Яндекс.Метрика

AKTUALITĀTES - Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijai - 20

02.10.2017.

Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijai - 20

   LMIIA ir Latvijas Republikas mūzikas izglītības iestāžu atklāta sabiedriska organizācija – biedrība, kas izveidota, lai veicinātu valsts, pašvaldību un sabiedrības atbalstu mūzikas izglītībai. Asociācijas pamatmērķis ir Latvijas mūzikas izglītības sistēmas un tradīciju saglabāšana, to pilnveidošana. Asociācijas uzdevumi ir – apvienot kopējā darbībā mūzikas izglītības iestādes; aizstāvēt mūzikas izglītības iestāžu intereses un vajadzības; izstrādāt un ierosināt likumu un citu normatīvo aktu projektus; izstrādāt rekomendācijas mācību procesa vadības, izglītības programmu un mācību satura un kvalitātes pilnveidei; veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar Eiropas Mūzikas skolu apvienību (EMU) un citām sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs; veicināt mecenātisma attīstību mūzikas izglītības atbalstīšanai; sniegt asociācijas biedriem konsultatīvu un cita veida palīdzību un aizstāvēt viņu tiesības.

   Asociācija tika izveidota 1997.gadā kā mūzikas skolu un vidusskolu direktoru apzināts nepieciešamais instruments cīņā par mūzikas izglītības iestāžu pastāvēšanu un attīstību. Dibināšanas sapulce notika Ogres mūzikas skolā 1997.gada 26.martā. Par asociācijas pirmo priekšsēdētāju tika ievēlēts Jelgavas mūzikas vidusskolas direktors Jānis Keičs. 1999.gada 28.augustā Jāni Keiču nomainīja J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas direktors Roberts Liepiņš. No 1997.gada līdz 2004.gadam asociācijas nosaukums bija Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu vadītāju asociācija (LMIIVA); tā bija fizisko personu organizācija. 2003.gadā asociācija tika uzņemta Eiropas Mūzikas skolu apvienībā (EMU). Atbilstoši EMU nosacījumiem, kā arī saskaņā ar faktiskajiem asociācijas mērķiem un uzdevumiem, 2004.gadā notika asociācijas reorganizācijas sapulce, kā rezultātā asociācija pārtapa par juridisko personu organizāciju ar nosaukumu Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija (LMIIA). 2007.gada 20.novembrī Robertu Liepiņu priekšsēdētāja amatā nomainīja Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors Aivars Broks. Asociācija praktiski sekmēja Latvijas izglītības sistēmas (mūzikas skola – mūzikas vidusskola – mūzikas augstskola) saglabāšanu un turpmāko attīstību.