Яндекс.Метрика

AKTUALITĀTES - Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas vēstule Ministru kabinetam

17.05.2016. / Aivars Broks, LMIIA priekšsēdētājs

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas vēstule Ministru kabinetam

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija (LMIIA) vēršas pie Ministru kabineta (MK) ministriem ar lūgumu atbalstīt pašvaldību mūzikas un mākslas skolu pedagogu un vadītāju centienus aizsargāt un saglabāt savas skolas, skolotājus, audzēkņus, pašu izglītību, galu galā, Latvijas kultūru un mūzikas nozari.

Mēs darām zināmu, ka šodien valsts ar Kultūras ministrijas (KM) un MK svētību nodrošina mūzikas skolu pedagogu atalgojumu tikai apmēram 70% apmērā (mākslas skolām – apmēram 90% apmērā). Praktiski tas nozīmē, ka mūzikas skolu pedagogu minimālā alga sastāda nevis 420 EUR, bet 290 EUR (mākslas skolu pedagogu minimālā alga – 380 EUR). Tā kā skolu direktori atbilstoši likumam nedrīkst maksāt tādas algas, tad viņi ir spiesti samazināt skolu izglītības programmu mācību plānus, samazināt audzēkņu skaitu, samazināt pedagogu likmes, diedelēt nepieciešamo finansējumu savās pašvaldībās.

Sakarā ar augstākminēto, lūdzam steidzami novērst šo netaisnību, grozot 2011. gadā pieņemtos krīzes laika diktētos MK Noteikumus Nr.1035, iestrādājot tajos šodienas reālos izglītības programmu koeficientus.

Otrs mūsu lūgums ir saistīts ar to, ka mūzikas un mākslas skolu pedagogi pēdējā brīdi pēc mūsu asociācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA), Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības federācijas (LKDAF) un KM iejaukšanās tika iekļauti jaunajā pedagogu atalgojuma sistēmā, taču finansējums tam nebija paredzēts. Mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā vienota izglītības sistēma un jāizveido vienots visu pedagogu darba samaksas modelis, līdz ar to nav pieļaujama pedagogu diskriminācija atkarībā no tā, kādas ministrijas pakļautības skolā viņi strādā.

Tāpēc lūdzam izveidot pedagogu darba samaksas vienotu modeli visiem Latvijas pedagoģiskiem darbiniekiem, nodrošinot valsts finansējumu visiem pedagogiem, neatkarīgi no viņu pakļautības vai piederības.

Ar cieņu,
Aivars Broks
LMIIA priekšsēdētājs