Яндекс.Метрика

AKTUALITĀTES - Aizgāja no dzīves Māra Ozola

10.08.2015.

Aizgāja no dzīves Māra Ozola (16.11.1948- 30.07.2015.)

Kad Tev nav spēka tālāk iet,
Par Tevi tālāk dodas zieds.
Tam līdzi steidzas bišu spiets,
Un tālāk putnu bari dzied.
Viss bezgalībā tālāk iet-
Kad Tev nav spēka tālāk iet...
/Imants Auziņš/

Pašā vasaras plaukumā negaidīti aprāvies Ķekavas mūzikas skolas klavierspēles skolotājas Māras Ozolas mūžs. Viņas darba mūžs aizvadīts, strādājot gan Jūrmalas mūzikas skolā, gan Rīgas Pedagoğiskajā skolā, bet pēdējie 26 gadi aizvadīti, mācot klavierspēli Ķekavas bērniem. Diemžēl jaunais mācību gads aizsāksies bez Māras, kuras profesionālais un dvēseliskais ieguldījums paliks viņas audzēkņos un kolēğu siltā piemiņā.