Яндекс.Метрика

AKTUALITĀTES - Aizgāja no dzīves Austra Veikšāne

15.05.2015.

Aizgāja no dzīves Austra Veikšāne

Es jau neaizeju,
es vienmēr būšu
putenī, dārzos,
zvaigznēs un bērnos savos…
/Ā.Elksne/

   Pavasara ziedonī pārsteigusi skumja vēsts – Mūžības dārzos aizgājusi gaiša, inteliģenta Gulbenes novada kora mūzikas leģenda, kultūras personība, pedagoģe, Latvijas patriote un stipras ģimenes kodols - Austra Veikšāne.

   Mākslas maģistre, kordiriģente un pedagoģe, 37 gadus nostrādājusi kā Gulbenes Mūzikas skolas direktore. Vienlaicīgi pa šiem darba gadiem bijusi zēnu kora diriģente, Gulbenes Skolotāju kora diriģente un Gulbenes rajona koru virsdiriģente. Direktores daudzo darba gadu pieredze apliecināja, ka viņas vadītās mūzikas skolas mērķis ir izprast, apgūt mūzikas kultūras pamatvērtības un izkopt muzikālo gaumi. Gadu garumā viņa “dega” par profesionālu mūzikas sapratni, sadarbojoties ar Latvijas mūzikas leģendām.

   Īpaši daudz sava laika, talanta, degsmes Austra Veikšāne ieguldīja kora mūzikas jomā. Viņa bija lieliska diriģente un pedagoģe. Sirsnības, liela darba un, neapšaubāmi, mīlestības pilns, bija laiks ar Gulbenes Mūzikas skolas zēnu kori. Viņas koris ieguvis augstākās vietas republikas zēnu koru skatēs, bijis visu republikas zēnu koru salidojumu un skolēnu Dziesmu svētku dalībnieks, kā arī sniegti koncerti ārvalstīs: Zalcburgā (Austrija) un Gapā (Francija). Viņas izlolots bija Gulbenes Skolotāju koris. Kā šī kora mākslinieciskā vadītāja A. Veikšāne diriģējusi daudzos koncertos un konkursos Latvijā, Čehijā, Itālijā, Dānijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Austrijā.

   Stingra, inteliģenta un prasīga, tā Austru raksturo kolēģi. Viņa uzskatīja, ka, Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi iegūst ne vien konkrētas zināšanas, kļūstot emocionāli bagātāki, bet mūzika top par viņu dzīves sastāvdaļu arī tad, ja viņu turpmākā profesija nav saistīta ar mūziku. Viņai kā direktorei bija svarīgi bērnu piedalīšanās un panākumi konkursos. Tam tika radītas visas iespējas. Un Gulbenes mūzikas skolas audzēkņi, pūtēju orķestris, skandināja novada vārdu visā pasaulē.

   Austra Veikšāne bija Gulbenes novada lepnums un gods, kuras darbu novērtēja Latvijas valdība, piešķirot Triju Zvaigžņu ordeni un Mūzikas skolas 55 gadu jubilejas koncertā, apbalvojot viņu ar Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju darbu audzēkņu mūzikas izglītošanā un augsti profesionālu pedagogu vadību, kā arī nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrvides veidošanā.

   Austrai Veikšānei bija augsta atbildības sajūta, precizitāte, izteikts organizatora talants, viņa spēj ap sevi pulcēt cilvēkus un radīt sajūtu, ka pedagogu un audzēkņu kolektīvs ir kā liela ģimene, kurā katrs ir atbildīgs par katru un par visiem. Viņa bija saprotoša kolēģe, vienmēr atsaucīga un pretimnākoša. Rada laiku darboties Gulbenes Rotari kluba aktivitātēs, novada Kultūras komisijā, atrodot laiku dzīves pārdomām Gulbenes ev. Luteriskajā baznīcā.