Яндекс.Метрика

AKTUALITĀTES - No Maijas Pīlāgas atvadoties...

03.02.2015.

No Maijas Pīlāgas atvadoties...

   29. janvārī - klusajā laikā, kad daba rimti iesnigusi baltumā, Latvijas mākslas skolu saimi sasniedza skumja ziņa - par kolēģes, mākslinieces, Lēdurgas mākslas un mūzikas skolas direktores, izcilas mākslas skolotājas, Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas priekšsēdētājas Maijas Pīlāgas aiziešanu Viņsaules ceļos.

   Apjausmas par zaudēto vēl nav, un vārdu "aiziešana" ar mūsu Maiju negrib saistīt ne sirds, ne prāts. Šo laiku, kad Maijas slimības dēļ nebija līdzās, bija grūti, pat neiespējami pieņemt. Joprojām gribas pajautāt un uzklausīt padomu, tik ierasti padalīties pārdzīvojumos, priekā un arī nebūšanās...

   Vislabākās cilvēciskās, emocionālās īpašības Maija apvienoja ar izcilu, būtisku, no sirds un pārliecības veiktu darbu sākotnēji Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā, pildot direktora vietnieces pienākumus, vēlāk dibinot un vadot Lēdurgas mākslas skolu, Latvijas kultūrizglītībā, tajā skaitā Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijā un profesionālās ievirzes izglītības direktoru padomē.

   Izglītībā, mākslā, saskarsmē, attiecībās nekad nebija paviršību, sīkumu, steigas. Tik atbildīgi, ieinteresēti un emocionāli attieksmēs pret visu – izglītības darbu, mākslu, sabiedrību. Vairākus gadu desmitus Maijas atbalsts, bieži - konsekventa iestāšanās par mākslas izglītības vārdu, darbu, sistēmu mūsu Latvijā noritēja enerģiski, pārliecinoši, arī sirdsgudri. Zinoši un godpilni ar Latvijas mākslas izglītību iepazīstinot Eiropas valstīs, arī ASV. Augsts profesionālisms un latvisks patriotisms, sirsnīgums un inteliģence, erudīcija un empātija, nerimstoša enerģija un neatlaidība it visā, precīza un niansēta pedagoģiskā pieredze – šajā ik dienas Maija dāsni dalījās ar kolēģiem Latvijas mākslas skolās un Asociācijā ilgus darba gadus.

   Daudziem no mums Maija bija vairāk par Asociācijas priekšsēdētāju - vienmēr atvērta gan risinot radošas izglītības lietas, daudzo konkursu un izstāžu norises piepildot ar jēgpilnu saturu, gan vienkārši esot līdzās ar "stipra pleca sajūtu" visdažādākajās problēmsituācijas.

   Gados, kad Latvijas kultūrizglītībai nav klājies viegli un vienkārši, Asociācijas priekšsēdētājas darbu veicot, atbalstot skolas un kolēģus, būts visos reģionos, novados, gandrīz visās mākslas skolās. Tieši Maija grūtību un izglītības pretrunu priekšā bija enerģijas un neatlaidības paraugs. Nekad neredzējām Maiju noraidošu, pat nogurušu - ne. Prasīgu gan, un taisnīgu. Ar prasmi ieinteresēti, draudzīgi, ar apņēmību un smaidu par grūto pateikt vārdus, kas sapurina, iedvesmo, saviļņo.

   Katrā no kolēģiem atmiņai palicis kas savs, visdrīzāk – ļoti personisks, dziļi glabāts un sargājams. Ar mums paliek Maijas personības klātbūtne, darbs, - nozīmīgi Latvijas mākslas skolām, Latvijas kultūrizglītībā, Latvijas kultūras laukā un laikā. Sajūta, ka vēl daudz nepateiktā, nepaspētā - arī tā paliek.

   Viņsaules vārtiem atveroties, mūsu Maija šaisaulē - Latvijas mākslu skolu dzīves, kultūrizglītības goda lappusēs ierakstāma uz visiem laikiem.

   Kolēģi, mākslas skolu saime - būsim kopā un pavadīsim Maiju Pīlāgu piektdien, 6. februārī plkst. 12.00 - no Rīgas Sv.Miķeļa kapu kapličas /Gaujas iela 4/.