Яндекс.Метрика

AKTUALITĀTES - Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas kopsapulces Atklātā vēstule

25.01.2014.

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas kopsapulces Atklātā vēstule

Kultūras ministrijai
Ministru kabinetam
Pašvaldību savienībai
Saeimai
Medijiem

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija (turpmāk – LMIIA) dara zināmu Kultūras ministrijai (turpmāk – KM), Ministru kabinetam (turpmāk – MK), Saeimai, Pašvaldību savienībai un Latvijas sabiedrībai, ka Latvijas mūzikas un mākslas skolas, pretēji valsts ierēdņu pozitīvajiem ziņojumiem par Latvijas izkļūšanu no krīzes, vēl joprojām – jau sesto gadu – atrodas krīzes situācijā sakarā ar skolās akreditēto izglītības programmu nepietiekamo finansējumu.

Līdz 2008. gadam Latvijas mūzikas un mākslas skolu akreditētās programmas pilnībā tika valsts finansētas, pamatojoties uz MK 2002.gada Noteikumiem Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras īsteno pašvaldību izglītības iestādes. Krīzes laikā finansējums tika krasi samazināts. Tā vietā, lai finansējumu pakāpeniski atgūtu, 2011.gadā tika pieņemti jauni MK Noteikumi Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas, kuros, samazinot uz papīra izglītības programmu izmaksas, tika pamatota esošā nepietiekamā finansējuma leģitimitāte.

Jau 3 gadus LMIIA, Latvijas mākslas skolu skolotāju asociācija un, kopš 2012.gada, arī Kultūrizglītības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru padome cīnās par šo Noteikumu grozījumiem, kuri reāli atspoguļotu skolu izglītības programmu apjomu un izmaksas. Esam strādājuši esošo izglītības programmu izmaksu samazināšanas virzienā, aktualizējot to saturu un mācību plānus. 2012.gada oktobrī KM tika izstrādāta grozījumu nepieciešamības anotācija un grozījumu projekts; novembrī, tiekoties KM pārstāvjiem, LMIIA pārstāvjiem un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, no KM puses tika apsolīts, ka MK Noteikumu grozījumi tiks īstenoti.

2013.gada novembra beigās KM Konsultatīvā komisija (kura tika izveidota, lai izvērtētu un sniegtu priešlikumus finansējuma, kurš sastāda 70 – 75% no nepieciešamā, sadalei) iesniedza KM secinājumu:

Lūdzam steidzamības kārtā grozīt Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumus Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” (turpmāk – Noteikumi), nosakot izglītības programmā pedagogam vidējo apmaksāto pedagoģisko likmju skaitu mēnesī (turpmāk – koeficients) atbilstoši licencētajām un akreditētajām izglītības programmām.
Šobrīd spēkā esošajos Noteikumos noteiktie koeficienti neatbilst mūzikas un mākslas skolu akreditēto izglītības programmu koeficientiem, kā rezultātā skolu darba plānošana attiecībā uz audzēkņu skaitu, kā arī izglītības programmu kvalitatīva realizācija praktiski nav iespējama.

Līdz šim brīdim KM noteikumu grozījumi nav veikti.

Kopš paša krīzes sākuma mēs cenšamies reabilitēt un saglabāt mūsu mācību iestādes. No vienas puses, valsts tik ilgi un nopietni nodarbojas ar Latvijas Nacionālās operas lietām; dižojas un lepojas ar mūsu Dziesmusvētkiem, lieliskajiem mūzikas kolektīviem, diriģentiem un solistiem; tik daudz enerģijas un finanšu iegulda Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumiem. No otras puses, neatbalsta visu šo panākumu pamatu – izglītību. Operai, Dziesmusvētkiem, Eiropas mēroga pasākumiem – jā! 149 mūzikas un mākslas skolu 23 600 audzēkņu kvalitatīvai izglītošanai – nē!

LMIIA aicina uz sapratni un sadarbību, sagaidot konstruktīvu šā jautājuma risinājumu.

Kopsapulces vārdā LMIIA priekšsēdētājs / Aivars Broks
Rīgā, 2014.gada 15.janvārī